[PVE-User] Two nodes are apparently in sync but still not ...

Alexandre DERUMIER aderumier at odiso.com
Wed Feb 6 08:51:17 CET 2013


>> But i'd like to know what the different daemons does? 

cman manage the corosync layer
pve-cluster manage the pve filesystem (and other proxmox things) on top of corosync layer


----- Mail original ----- 

De: "Mikkel Mikjær Christensen" <Mikkel at mikjaer.com> 
À: "Dietmar Maurer" <dietmar at proxmox.com> 
Cc: pve-user at pve.proxmox.com 
Envoyé: Mardi 5 Février 2013 23:38:28 
Objet: Re: [PVE-User] Two nodes are apparently in sync but still not ... 

I got it up and running again, i stopped all pve-processes and force-unmounted /etc/pve. 

But i'd like to know what the different daemons does? And how to manage the corosync fs? Where do i go to read up on that? 

De bedste hilsener / Best Regards 
Mikkel Christensen 

Mikjaer ApS 
Silkeborgvej 128 
8000 Århus C 

Tlf. +45 4440 1337 

Hosting - High Availability - High Performance Hosting - Webshops 
Linux - Unix - BSD - Firewalls - Sikkerhed - Søgemaskineoptimering 

Systemudvikling: Php, Perl - C - C+ - C# - Javascript - Smarty 
MySQL - Delphi mv. 

Vi anvender udelukkende professionelle folk, de ydelser vi ikke 
umiddelbart kan levere vha. inhouse konsulenter løser vi via vort 
enorme netværk af freelancere. På samme vis kan vi via søster- 
virksomheder, samarbejdspartnere og interne resourcer levere så 
godt som alt inden for IT Udstyr, Hosting, Internet forbindelser, 
Udvikling, Mobil kommunikation, Auditering, Fejlfinding, mv. 

Den 05/02/2013 kl. 18.14 skrev Dietmar Maurer <dietmar at proxmox.com>: 

> You also need to restart 'pve-cluster' (after re-starting cman). 
> 
> # service pve-cluster restart 
> 
> ________________________________________ 
> From: pve-user-bounces at pve.proxmox.com [pve-user-bounces at pve.proxmox.com] on behalf of Mikkel Mikjær Christensen [Mikkel at mikjaer.com] 
> Sent: Tuesday, February 05, 2013 5:02 PM 
> To: Martin Maurer 
> Cc: pve-user at pve.proxmox.com 
> Subject: Re: [PVE-User] Two nodes are apparently in sync but still not ... 
> 
> I tried to upgrade them, but the apt-get upgrade dies with: 
> 
> Setting up pve-cluster (1.0-34) ... 
> Restarting pve cluster filesystem: pve-clusterfuse: failed to access mountpoint /etc/pve: Transport endpoint is not connected 
> [main] crit: fuse_mount error: Transport endpoint is not connected 
> [main] notice: exit proxmox configuration filesystem (-1) 
> (warning). 
> 
> and now the web interface is gone … 
> 
> De bedste hilsener / Best Regards 
> Mikkel Christensen 
> 
> Mikjaer ApS 
> Silkeborgvej 128 
> 8000 Århus C 
> 
> Tlf. +45 4440 1337 
> 
> Hosting - High Availability - High Performance Hosting - Webshops 
> Linux - Unix - BSD - Firewalls - Sikkerhed - Søgemaskineoptimering 
> 
> Systemudvikling: Php, Perl - C - C+ - C# - Javascript - Smarty 
> MySQL - Delphi mv. 
> 
> Vi anvender udelukkende professionelle folk, de ydelser vi ikke 
> umiddelbart kan levere vha. inhouse konsulenter løser vi via vort 
> enorme netværk af freelancere. På samme vis kan vi via søster- 
> virksomheder, samarbejdspartnere og interne resourcer levere så 
> godt som alt inden for IT Udstyr, Hosting, Internet forbindelser, 
> Udvikling, Mobil kommunikation, Auditering, Fejlfinding, mv. 
> 
> Den 05/02/2013 kl. 16.57 skrev Mikkel Mikjær Christensen <Mikkel at mikjaer.com>: 
> 
>> Syslog: 
>> 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> 
>> and 
>> 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9 
>> 
>> and 
>> 
>> <?xml version="1.0"?> 
>> <cluster name="newcluster" config_version="12"> 
>> 
>> <cman keyfile="/var/lib/pve-cluster/corosync.authkey"> 
>> </cman> 
>> 
>> <clusternodes> 
>> 
>> 
>> <clusternode name="jail4" votes="1" nodeid="3"/> 
>> 
>> <clusternode name="jail2" votes="1" nodeid="2"/></clusternodes> 
>> 
>> </cluster> 
>> 
>> Thanks a lot :) 
>> 
>> 
>> De bedste hilsener / Best Regards 
>> Mikkel Christensen 
>> 
>> Mikjaer ApS 
>> Silkeborgvej 128 
>> 8000 Århus C 
>> 
>> Tlf. +45 4440 1337 
>> 
>> Hosting - High Availability - High Performance Hosting - Webshops 
>> Linux - Unix - BSD - Firewalls - Sikkerhed - Søgemaskineoptimering 
>> 
>> Systemudvikling: Php, Perl - C - C+ - C# - Javascript - Smarty 
>> MySQL - Delphi mv. 
>> 
>> Vi anvender udelukkende professionelle folk, de ydelser vi ikke 
>> umiddelbart kan levere vha. inhouse konsulenter løser vi via vort 
>> enorme netværk af freelancere. På samme vis kan vi via søster- 
>> virksomheder, samarbejdspartnere og interne resourcer levere så 
>> godt som alt inden for IT Udstyr, Hosting, Internet forbindelser, 
>> Udvikling, Mobil kommunikation, Auditering, Fejlfinding, mv. 
>> 
>> Den 05/02/2013 kl. 15.10 skrev Martin Maurer <martin at proxmox.com>: 
>> 
>>>> root at jail4:/etc/pve# mkdir mc 
>>>> mkdir: cannot create directory `mc': Device or resource busy 
>>>> root at jail4:/etc/pve# 
>>>> 
>>>> root at jail2:/etc/pve# mkdir mc 
>>>> mkdir: cannot create directory `mc': Device or resource busy 
>>>> 
>>>> at least now they're consistent ... 
>>> 
>>> [Martin Maurer] 
>>> Post your /etc/pve/cluster.conf and check syslog. 
>>> 
>>> What do you get here? 
>>> 
>>>> pvecm s 
>>> 
>>> Martin 
>>> 
>>> _______________________________________________ 
>>> pve-user mailing list 
>>> pve-user at pve.proxmox.com 
>>> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user 
>> 
>> _______________________________________________ 
>> pve-user mailing list 
>> pve-user at pve.proxmox.com 
>> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user 
> 
> _______________________________________________ 
> pve-user mailing list 
> pve-user at pve.proxmox.com 
> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user 

_______________________________________________ 
pve-user mailing list 
pve-user at pve.proxmox.com 
http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user More information about the pve-user mailing list