[PVE-User] Two nodes are apparently in sync but still not ...

Mikkel Mikjær Christensen Mikkel at mikjaer.com
Tue Feb 5 17:02:54 CET 2013


I tried to upgrade them, but the apt-get upgrade dies with:

Setting up pve-cluster (1.0-34) ...
Restarting pve cluster filesystem: pve-clusterfuse: failed to access mountpoint /etc/pve: Transport endpoint is not connected
[main] crit: fuse_mount error: Transport endpoint is not connected
[main] notice: exit proxmox configuration filesystem (-1)
 (warning).

and now the web interface is gone …

De bedste hilsener / Best Regards
Mikkel Christensen

Mikjaer ApS
Silkeborgvej 128
8000 Århus C

Tlf. +45 4440 1337

Hosting - High Availability - High Performance Hosting - Webshops
Linux - Unix - BSD - Firewalls - Sikkerhed - Søgemaskineoptimering

Systemudvikling: Php, Perl - C - C+ - C# - Javascript - Smarty
MySQL - Delphi mv.

Vi anvender udelukkende professionelle folk, de ydelser vi ikke
umiddelbart kan levere vha. inhouse konsulenter løser vi via vort
enorme netværk af freelancere. På samme vis kan vi via søster-
virksomheder, samarbejdspartnere og interne resourcer levere så
godt som alt inden for IT Udstyr, Hosting, Internet forbindelser,
Udvikling, Mobil kommunikation, Auditering, Fejlfinding, mv.

Den 05/02/2013 kl. 16.57 skrev Mikkel Mikjær Christensen <Mikkel at mikjaer.com>:

> Syslog:
> 
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:55:47 jail2 pmxcfs[2017]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> 
> and
> 
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> Feb 5 16:56:44 jail4 pmxcfs[363620]: [status] crit: cpg_send_message failed: 9
> 
> and
> 
> <?xml version="1.0"?>
> <cluster name="newcluster" config_version="12">
> 
> <cman keyfile="/var/lib/pve-cluster/corosync.authkey">
> </cman>
> 
> <clusternodes>
> 
> 
> <clusternode name="jail4" votes="1" nodeid="3"/>
> 
> <clusternode name="jail2" votes="1" nodeid="2"/></clusternodes>
> 
> </cluster>
> 
> Thanks a lot :)
> 
> 
> De bedste hilsener / Best Regards
> Mikkel Christensen
> 
> Mikjaer ApS
> Silkeborgvej 128
> 8000 Århus C
> 
> Tlf. +45 4440 1337
> 
> Hosting - High Availability - High Performance Hosting - Webshops
> Linux - Unix - BSD - Firewalls - Sikkerhed - Søgemaskineoptimering
> 
> Systemudvikling: Php, Perl - C - C+ - C# - Javascript - Smarty
> MySQL - Delphi mv.
> 
> Vi anvender udelukkende professionelle folk, de ydelser vi ikke
> umiddelbart kan levere vha. inhouse konsulenter løser vi via vort
> enorme netværk af freelancere. På samme vis kan vi via søster-
> virksomheder, samarbejdspartnere og interne resourcer levere så
> godt som alt inden for IT Udstyr, Hosting, Internet forbindelser,
> Udvikling, Mobil kommunikation, Auditering, Fejlfinding, mv.
> 
> Den 05/02/2013 kl. 15.10 skrev Martin Maurer <martin at proxmox.com>:
> 
>>> root at jail4:/etc/pve# mkdir mc
>>> mkdir: cannot create directory `mc': Device or resource busy
>>> root at jail4:/etc/pve#
>>> 
>>> root at jail2:/etc/pve# mkdir mc
>>> mkdir: cannot create directory `mc': Device or resource busy
>>> 
>>> at least now they're consistent ...
>> 
>> [Martin Maurer] 
>> Post your /etc/pve/cluster.conf and check syslog.
>> 
>> What do you get here?
>> 
>>> pvecm s
>> 
>> Martin
>> 
>> _______________________________________________
>> pve-user mailing list
>> pve-user at pve.proxmox.com
>> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user
> 
> _______________________________________________
> pve-user mailing list
> pve-user at pve.proxmox.com
> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user
More information about the pve-user mailing list