[pve-devel] [PATCH proxmox-i18n 2/2] Polish translation update

Daniel Koć daniel at xn--ko-wla.pl
Sat Apr 15 01:12:42 CEST 2023


Signed-off-by: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>
---
 pl.po | 3906 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 2295 insertions(+), 1611 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 9106b6f..1d09004 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: proxmox translations\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <support at proxmox.com>\n"
-"POT-Creation-Date: Tue Oct  4 13:54:29 2022\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-10-14 06:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: Fri Mar 24 12:28:19 2023\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-15 00:49+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
 
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:12
 msgid " Network/Time"
@@ -26,15 +26,11 @@ msgstr "Sieć/czas"
 msgid "(No boot device selected)"
 msgstr "(nie wybrano urządzenia startowego)"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:124
-msgid "(no bootdisk)"
-msgstr "(brak dysku startowego)"
-
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:327
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:326
 msgid ".tar.zst"
 msgstr ".tar.zst"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:321
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:320
 msgid ".zip"
 msgstr ".zip"
 
@@ -61,16 +57,18 @@ msgstr ""
 "Zainstalowano nowszą wersję, ale stara wersja nadal jest aktywna, proszę "
 "zrestartować"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:285
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:127
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:357
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:110
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:290
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:129
 msgid "ACL"
 msgstr "ACL"
 
-#: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:62
+#: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:63
 msgid "ACME Accounts"
 msgstr "Konta ACME"
 
-#: pmg-gui/js/Certificates.js:80
+#: pmg-gui/js/Certificates.js:81
 msgid "ACME Accounts/Challenges"
 msgstr "Konta i wtyczki ACME"
 
@@ -94,11 +92,11 @@ msgstr "Wartości ACR"
 msgid "API Data"
 msgstr "Dane API"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:307
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:313
 msgid "API Path Prefix"
 msgstr "Prefiks ścieżki API"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:142
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:140
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:44
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:124
 #: pve-manager/www/manager6/form/TokenSelector.js:44
@@ -126,8 +124,8 @@ msgstr "Klucze API"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:215
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:90
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:126
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:144
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:255
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:164
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:272
 msgid ""
 "API server will be restarted to use new certificates, please reload web-"
 "interface!"
@@ -170,7 +168,7 @@ msgstr "Nazwa konta"
 
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:151
 msgid "Account attribute name"
-msgstr "Atrybut nazwy kontaa"
+msgstr "Atrybut nazwy konta"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEAccount.js:5
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:596
@@ -185,15 +183,15 @@ msgstr "Konta"
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:128
+#: pmg-gui/js/controller/QuarantineController.js:97
 msgid "Action '{0}' for '{1}' items"
 msgstr "Akcja '{0}' na '{1}' elementach"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:759 pmg-gui/js/Utils.js:864
+#: pmg-gui/js/Utils.js:759 pmg-gui/js/Utils.js:870
 msgid "Action '{0}' for '{1}' items successful"
 msgstr "Akcja '{0}' na '{1}' elementach udana"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:760 pmg-gui/js/Utils.js:865
+#: pmg-gui/js/Utils.js:760 pmg-gui/js/Utils.js:871
 msgid "Action '{0}' successful"
 msgstr "Akcja '{0}' udana"
 
@@ -202,33 +200,33 @@ msgid "Action Objects"
 msgstr "Obiekty Akcja"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:941
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:742
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:887
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:957
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:736
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:881
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:951
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcje"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/NetworkSelector.js:111
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:328
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:281
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:194
 #: pmg-gui/js/RuleEditor.js:45 pmg-gui/js/RuleInfo.js:249
 #: pve-manager/www/manager6/form/BridgeSelector.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:217
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:220
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:221
 #: pve-manager/www/manager6/storage/StatusView.js:31
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:693
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:695
 msgid "Active Directory Server"
 msgstr "Serwer Active Directory"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:592
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:625
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:162
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEAccount.js:95
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:247
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEPlugin.js:94
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:93
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:110
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:247
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:289 pmg-gui/js/ActionList.js:101
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:206 pmg-gui/js/FetchmailView.js:70
@@ -238,23 +236,25 @@ msgstr "Serwer Active Directory"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEClusterView.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEClusterView.js:183
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:106
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:748
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:679
 #: pve-manager/www/manager6/dc/CorosyncLinkEdit.js:307
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:94
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:92
 #: pve-manager/www/manager6/dc/TokenView.js:107
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserView.js:101
+#: pve-manager/www/manager6/form/ListField.js:144
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:281
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallAliases.js:140
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:688
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:209
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:211
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:238
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:58
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:413
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:358
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:434
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:364
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:557
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:320
 #: pve-manager/www/manager6/panel/MultiDiskEdit.js:256
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:648
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:665
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ControllerView.js:91
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/DnsView.js:91
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/IpamView.js:89
@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr "Serwer Active Directory"
 #: proxmox-backup/www/config/TokenView.js:148
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:92
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:127
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:141
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:143
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:359
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:144
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:87
@@ -302,7 +302,7 @@ msgstr "Dodaj zdalne konto"
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:53
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:42
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:40
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:35
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:64
 msgid "Add Storage"
 msgstr "Dodaj magazyn danych"
 
@@ -314,6 +314,10 @@ msgstr "Dodaj otrzymany nagłówek TLS"
 msgid "Add TPM"
 msgstr "Dodaj TPM"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagEdit.js:301
+msgid "Add Tag"
+msgstr "Dodaj tag"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:187
 msgid "Add Tape"
 msgstr "Dodaj taśmę"
@@ -361,7 +365,7 @@ msgstr ""
 "chwili w sekcji Monitory."
 
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:33 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:192
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:313
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:439
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:164
 msgid "Address"
 msgstr "adres"
@@ -370,6 +374,10 @@ msgstr "adres"
 msgid "Addresses"
 msgstr "adresy"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:164
+msgid "Addresses and ports used by the OSD service"
+msgstr "Adresy i porty używane przez usługę OSD"
+
 #: pmg-gui/js/NavigationTree.js:104 proxmox-backup/www/NavigationTree.js:80
 msgid "Administration"
 msgstr "Administracja"
@@ -382,7 +390,7 @@ msgstr "Administrator"
 msgid "Administrator EMail"
 msgstr "E-mail administratora"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:366
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:351
 #: pve-manager/www/manager6/window/Wizard.js:157
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
@@ -399,8 +407,8 @@ msgstr "Flagi alarmowe"
 #: pve-manager/www/manager6/form/SDNVnetSelector.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallAliases.js:47
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallAliases.js:84
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:304
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:339
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:330
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:365
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetEdit.js:34
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetView.js:96
 msgid "Alias"
@@ -409,24 +417,28 @@ msgstr "Aliasy sieciowe"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:336
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:344
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:369
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:30
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:155
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:494
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:220
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:248
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:426
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:178
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:387
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:377
 #: pve-manager/www/manager6/form/StorageSelector.js:52
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:128
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/QinQEdit.js:69
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/SimpleEdit.js:44
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VlanEdit.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VxlanEdit.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:41
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:42
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:83
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:241
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:227
 msgid "All"
 msgstr "wszystkie"
 
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:202
+msgid "All Cores"
+msgstr "Wszystkie rdzenie"
+
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:151
 msgid "All Functions"
 msgstr "Wszystkie funkcje"
@@ -439,10 +451,14 @@ msgstr "wszystko OK"
 msgid "All OK (old)"
 msgstr "wszystko OK (stare)"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:431
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:429
 msgid "All OK, you have production-ready repositories configured!"
 msgstr "Wszystko w porządku, masz skonfigurowane repozytoria produkcyjne!"
 
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:16
+msgid "All backup snapshots and their data will be permanently destroyed!"
+msgstr "Wszystkie migawki kopii zapasowej i ich dane zostaną trwale usunięte!"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:402
 msgid "All data on the device will be lost!"
 msgstr "Wszystkie dane na tym urządzeniu zostaną utracone!"
@@ -455,7 +471,7 @@ msgstr "wszystkie za wyjątkiem {0}"
 msgid "All failed"
 msgstr "wszystko błędne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:162 proxmox-backup/www/ZFSList.js:77
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:240 proxmox-backup/www/ZFSList.js:77
 msgid "Allocated"
 msgstr "Zajęte"
 
@@ -470,7 +486,7 @@ msgstr "Reguły rozmieszczania"
 msgid "Allow HREFs"
 msgstr "Zezwalaj na HREF"
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:85
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:76
 msgid "Allow local disk migration"
 msgstr "Zezwól na migrację lokalnych dysków"
 
@@ -480,10 +496,17 @@ msgstr "Zezwól na migrację lokalnych dysków"
 msgid "Allowed characters"
 msgstr "Dozwolone znaki"
 
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:80
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:82
+msgid "Alphabetical"
+msgstr "Alfabetycznie"
+
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:87
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:214
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:209
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:108
 #: proxmox-backup/www/tape/form/AllocationSelector.js:8
 #: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:7
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:19
 msgid "Always"
 msgstr "zawsze"
 
@@ -495,8 +518,17 @@ msgstr "ścieżka bezwzględna"
 msgid "An error occurred during token registration."
 msgstr "Podczas rejestracji klucza wystąpił błąd."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/LanguageEdit.js:45
-#: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:81 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:216
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:93
+msgid "Anonymous Search"
+msgstr "Wyszukiwanie anonimowe"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:485
+msgid "Applies to new edits"
+msgstr "w nowych edycjach"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/LanguageEdit.js:46
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/ThemeEdit.js:48
+#: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:81 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:237
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:368
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/StatusView.js:42
 msgid "Apply"
@@ -506,7 +538,7 @@ msgstr "Zastosuj"
 msgid "Apply Always"
 msgstr "Stosuj zawsze"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:122
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:124
 msgid "Apply Configuration"
 msgstr "Zastosuj zmiany"
 
@@ -514,7 +546,7 @@ msgstr "Zastosuj zmiany"
 msgid "Apply Custom Scores"
 msgstr "Zastosuj własną punktację"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:832
+#: pmg-gui/js/Utils.js:838
 msgid "Apply custom SpamAssassin scores"
 msgstr "Zastosuj własną punktację SpamAssassina"
 
@@ -522,6 +554,10 @@ msgstr "Zastosuj własną punktację SpamAssassina"
 msgid "Apply on all Networks"
 msgstr "zastosuj dla wszystkich sieci"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:66
+msgid "Arabic"
+msgstr "arabski"
+
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:54
 msgid "Architecture"
 msgstr "Architektura"
@@ -530,12 +566,12 @@ msgstr "Architektura"
 msgid "Archive Filter"
 msgstr "Filtr archiwów"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:162
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:161
 msgid "Are you sure to remove the subscription key?"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć klucz subskrypcji?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:225
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:472
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:231
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:478
 msgid "Are you sure you want to detach entry {0}"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz odłączyć wpis {0}"
 
@@ -547,7 +583,7 @@ msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć kopię {0}?"
 msgid "Are you sure you want to format tape '{0}' ?"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz sformatować taśmę {0}?"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:818
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:812
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:240
 msgid "Are you sure you want to format the inserted tape?"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz sformatować wsuniętą taśmę?"
@@ -555,11 +591,11 @@ msgstr "Jesteś pewien, że chcesz sformatować wsuniętą taśmę?"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/Button.js:136 pmg-gui/js/RuleInfo.js:41
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:178
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:209
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:176
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:438
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:223
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:178
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:459
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:229
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:14
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:470
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:476
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:290
 msgid "Are you sure you want to remove entry {0}"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć wpis {0}?"
@@ -576,8 +612,8 @@ msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć certyfikat używany do {0}?"
 msgid "Are you sure you want to remove the schedule for {0}"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć plan dla {0}?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:190
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:183
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:189
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:169
 msgid "Are you sure you want to remove the subscription key?"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć klucz subskrypcji?"
 
@@ -608,7 +644,7 @@ msgstr ""
 "Asystowane dołączanie do klastra: wklej zakodowane dane klastra i podaj "
 "hasło."
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:308
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:311
 msgid "Async IO"
 msgstr "Asynchroniczne IO"
 
@@ -616,18 +652,22 @@ msgstr "Asynchroniczne IO"
 msgid "Attach orig. Mail"
 msgstr "Załącz oryg. wiadomość"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:99 pmg-gui/js/NavigationTree.js:122
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:42 pmg-gui/js/NavigationTree.js:122
 msgid "Attachment Quarantine"
 msgstr "Kwarantanna załączników"
 
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:8
+msgid "Attachments"
+msgstr "Załączniki"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:34
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AudioEdit.js:24
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AudioEdit.js:47
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:287
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:708
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:293
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:725
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Karta dźwiękowa"
 
@@ -653,12 +693,12 @@ msgstr "domyślne wystawcy"
 msgid "Authentication mode"
 msgstr "Tryb uwierzytelnienia"
 
-#: pmg-gui/js/TFAView.js:60 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:214
+#: pmg-gui/js/TFAView.js:60 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:261
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:109
 msgid "Auto-fill"
 msgstr "Wypełnij automatycznie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:302
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:303
 msgid "Auto-generate a client encryption key"
 msgstr "Wygeneruj klucz szyfrowania klienta"
 
@@ -667,7 +707,7 @@ msgstr "Wygeneruj klucz szyfrowania klienta"
 msgid "Autocreate Users"
 msgstr "Twórz użytkowników automatycznie"
 
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:141
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:151
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:227
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:158
 msgid "Autogenerate"
@@ -679,6 +719,7 @@ msgstr "Wygeneruj unikalne właściwości, np. adres MAC"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:92
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:146
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:55
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:322
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
@@ -687,12 +728,16 @@ msgstr "Automatycznie"
 msgid "Automatic (Storage used by the VM, or 'local')"
 msgstr "automatycznie (magazyn używany przez maszynę lub 'local')"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:313
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:107
+msgid "Automatically"
+msgstr "Automatycznie"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:314
 msgid "Autoscale Mode"
 msgstr "Tryb automatycznego skalowania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:52
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:338
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:291
 msgid "Autostart"
 msgstr "Autostart"
 
@@ -701,7 +746,7 @@ msgstr "Autostart"
 msgid "Avail"
 msgstr "dostępne"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:94
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:99
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępne"
 
@@ -728,10 +773,18 @@ msgstr "Ukryta kopia"
 msgid "Back"
 msgstr "Wstecz"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:186
+msgid "Back Address"
+msgstr "Adres wewnętrzny"
+
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AudioEdit.js:34
 msgid "Backend Driver"
 msgstr "Sterownik"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:316
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
+
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:59
 msgid "Backing Path"
 msgstr "Ścieżka przechowywania"
@@ -742,24 +795,24 @@ msgstr "Punktacja backscatterów"
 
 #: pmg-gui/js/BackupConfiguration.js:5 pmg-gui/js/BackupRestore.js:78
 #: pmg-gui/js/BackupRestore.js:81 pmg-gui/js/BackupRestore.js:102
-#: pmg-gui/js/Utils.js:834 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1888
+#: pmg-gui/js/Utils.js:840 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1987
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:70
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:257
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:283
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:259
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:292
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:290
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:318
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:293
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:244
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:306
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:394
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:398
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:5
 msgid "Backup"
 msgstr "Kopia zapasowa"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:131
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:145
 msgid "Backup Count"
 msgstr "Liczba kopii"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:552
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:481
 msgid "Backup Details"
 msgstr "Szczegóły kopii"
 
@@ -772,8 +825,8 @@ msgstr "Grupa kopii"
 msgid "Backup Groups"
 msgstr "Grupy kopii"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1888
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:358
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1987
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:9
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:52
 msgid "Backup Job"
 msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej"
@@ -782,7 +835,7 @@ msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej"
 msgid "Backup Jobs"
 msgstr "Kopie zapasowe"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:408
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:391
 msgid "Backup Notes"
 msgstr "Notatki"
 
@@ -790,11 +843,11 @@ msgstr "Notatki"
 msgid "Backup Now"
 msgstr "Utwórz kopię"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:262
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:309
 msgid "Backup Restore"
 msgstr "Odtwarzanie kopii zapasowej"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:122
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:123
 msgid "Backup Retention"
 msgstr "Retencja kopii zapasowych"
 
@@ -824,17 +877,17 @@ msgstr "Kopie zapasowe na '{0}'"
 msgid "Backup/Restore"
 msgstr "Kopia zapasowa"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:62
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:59
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:27
 msgid "Backups"
 msgstr "Kopie zapasowe"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:179
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:181
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:181
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:195
 msgid "Bad Chunks"
 msgstr "Uszkodzone fragmenty"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1234
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1267
 msgid "Bad Request"
 msgstr "Nieprawidłowe żądanie"
 
@@ -842,7 +895,7 @@ msgstr "Nieprawidłowe żądanie"
 msgid "Ballooning Device"
 msgstr "Dynamiczna alokacja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:419
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:422
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Przepustowość"
 
@@ -851,16 +904,16 @@ msgstr "Przepustowość"
 msgid "Bandwidth Limit"
 msgstr "Ograniczenie przepustowości"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:246
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:293
 msgid "Bandwidth Limits"
 msgstr "Ograniczenia przepustowości"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:340
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:683
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:677
 msgid "Barcode Label"
 msgstr "Etykietka paskowa"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:395
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:399
 msgid "Barcode-Label Media"
 msgstr "Nośnik z etykietką paskową"
 
@@ -872,15 +925,16 @@ msgstr "Bazowa domena"
 msgid "Base DN for Groups"
 msgstr "Bazowa domena dla grup"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:16
 msgid "Base Domain Name"
 msgstr "Nazwa bazowej domeny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:125
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:152
 msgid "Base storage"
 msgstr "Główny magazyn danych"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:118
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:180
 msgid "Base volume"
 msgstr "Główny wolumin"
 
@@ -888,7 +942,7 @@ msgstr "Główny wolumin"
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowe"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:331
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:345
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:98
 msgid "Batch Size (b)"
 msgstr "Rozmiar porcji (b)"
@@ -897,27 +951,32 @@ msgstr "Rozmiar porcji (b)"
 msgid "Before Queue Filtering"
 msgstr "Przed filtrowaniem kolejki"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:192
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:99
+msgid "Bind Domain Name"
+msgstr "Nazwa bazowej domeny"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:110
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:197
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Hasło (bind)"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:185
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:190
 msgid "Bind User"
 msgstr "Użytkownik (bind)"
 
-#: pmg-gui/js/QuarantineView.js:28 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:37
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:360 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:54
+#: pmg-gui/js/QuarantineView.js:28 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:25
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:261 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:54
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:204 pmg-gui/js/mobile/mailview.js:29
 #: pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:94
 msgid "Blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:29
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:41
 msgid "Block Device"
 msgstr "Urządzenie blokowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSEdit.js:68
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:107
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:332
 msgid "Block Size"
 msgstr "Rozmiar bloku"
@@ -930,7 +989,7 @@ msgstr "Zaszyfrowane archiwa i dokumenty"
 msgid "Body"
 msgstr "Treść"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:373
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:326
 msgid "Bond Mode"
 msgstr "Tryb agregacji"
 
@@ -953,13 +1012,13 @@ msgstr "Odbite"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/BridgeSelector.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:116
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:474
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:69
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:495
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:81
 msgid "Bridge"
 msgstr "Mostek"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:68
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:74
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:78
 msgid "Bridge ports"
 msgstr "Porty"
 
@@ -967,7 +1026,7 @@ msgstr "Porty"
 msgid "Browse"
 msgstr "Przeglądaj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:281
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:287
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:64
 msgid "Bucket"
 msgstr "Pojemnik"
@@ -986,25 +1045,25 @@ msgstr "Operacje masowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:60
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:72
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:69
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:76
 msgid "Bulk Migrate"
 msgstr "Masowa migracja"
 
+#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:46
+#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:52
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:55
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:62
+msgid "Bulk Shutdown"
+msgstr "Masowe zatrzymanie"
+
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:38
 #: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:41
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:46
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:48
 msgid "Bulk Start"
 msgstr "Masowe uruchomienie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:46
-#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:59
-msgid "Bulk Stop"
-msgstr "Masowe zatrzymanie"
-
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:159
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:263
 msgid "Burst In"
@@ -1019,54 +1078,58 @@ msgstr "Ciągły ruch wychodzący"
 msgid "Bus/Device"
 msgstr "Kanał/urządzenie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:221
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:659
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:227
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:676
 msgid "CD/DVD Drive"
 msgstr "Napęd CD/DVD"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/NetworkSelector.js:94
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:399
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:352
 msgid "CIDR"
 msgstr "CIDR"
 
-#: pmg-gui/js/Dashboard.js:484 pve-manager/www/manager6/Utils.js:440
+#: pmg-gui/js/Dashboard.js:484 pve-manager/www/manager6/Utils.js:442
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:37
 #: pve-manager/www/manager6/form/HotplugFeatureSelector.js:33
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:209
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:166
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:217
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:36
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:174
 msgid "CPU"
 msgstr "CPU"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:64
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:179
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:200
+msgid "CPU Affinity"
+msgstr "Afiniczność CPU"
+
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:79
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:191
 msgid "CPU limit"
 msgstr "Limit CPU"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:74
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:189
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:89
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:214
 msgid "CPU units"
 msgstr "Jednostki CPU"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:120 pmg-gui/js/ServerStatus.js:123
 #: pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:24
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:177
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:186
 #: pve-manager/www/manager6/dc/NodeView.js:46
 #: pve-manager/www/manager6/form/NodeSelector.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupEdit.js:65
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:27
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:162
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:164
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:161
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:163
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:68
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:74
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:77
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:202
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:204
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:201
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:203
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:80
 msgid "CPU usage"
 msgstr "Wykorzystanie CPU"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:963 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:81
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:996 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:95
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:137
 msgid "CPU(s)"
@@ -1076,23 +1139,27 @@ msgstr "Procesory"
 msgid "CRM State"
 msgstr "Stan CRM"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:136
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:150
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:408
 msgid "CT"
 msgstr "Kontener"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:104
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:101
 msgid "CT Templates"
 msgstr "Szablony CT"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:81
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:78
 msgid "CT Volumes"
 msgstr "Dyski CT"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:246
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:245
 msgid "Cache"
 msgstr "Buforowanie"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagEdit.js:321
+msgid "Cancel Edit"
+msgstr "Anuluj edycję"
+
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ImageView.js:52
 msgid "Cannot remove disk image."
 msgstr "Nie można usunąć obrazu dysku."
@@ -1101,30 +1168,43 @@ msgstr "Nie można usunąć obrazu dysku."
 msgid "Cannot remove image, a guest with VMID '{0}' exists!"
 msgstr "Nie można usunąć tego obrazu, istnieje maszyna z VMID '{0}'!"
 
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:53
+msgid "Cannot use reserved pool name"
+msgstr "Nie można używać zarezerwowanej nazwy puli"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/StorageSelector.js:40
 msgid "Capacity"
 msgstr "Pojemność"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:523 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:899
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:529 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:893
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:277
 msgid "Cartridge Memory"
 msgstr "Pamięć kasety"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:803
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:375
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:484
+msgid "Case-Sensitive"
+msgstr "Wielkość liter"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:67
+msgid "Catalan"
+msgstr "kataloński"
+
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:797
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:247
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:264
 msgid "Catalog"
 msgstr "Katalog"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:396
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:400
 msgid "Catalog Media"
 msgstr "Katalog nośników"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:210
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:211
 msgid "Ceph Pool"
 msgstr "Pula Cepha"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:55
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:56
 msgid "Ceph Version"
 msgstr "Wersja Cepha"
 
@@ -1146,18 +1226,17 @@ msgstr "CephFS"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:5
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:31
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:93
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:32
 msgid "Certificate"
 msgstr "Certyfikat"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:166
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:175
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:201
 msgid "Certificate Chain"
 msgstr "Łańcuch certyfikatów"
 
 #: pmg-gui/js/Certificates.js:5 pmg-gui/js/Certificates.js:30
-#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:96 pve-manager/www/manager6/node/Config.js:183
+#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:96 pve-manager/www/manager6/node/Config.js:186
 #: proxmox-backup/www/NavigationTree.js:66
 #: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:5
 #: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:26
@@ -1188,7 +1267,7 @@ msgstr "Zmień hasło"
 msgid "Change Protection"
 msgstr "Zmień ochronę"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1836
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1935
 msgid "Change global Ceph flags"
 msgstr "Zmień globalne flagi Cepha"
 
@@ -1200,12 +1279,12 @@ msgstr "Zmień właściciela dla '{0}'"
 msgid "Change protection of '{0}'"
 msgstr "Zmień ochronę dla '{0}'"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:138
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:166
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:126
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:154
 msgid "Changelog"
 msgstr "Lista zmian"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:664
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:658
 #: proxmox-backup/www/tape/window/ChangerEdit.js:8
 #: proxmox-backup/www/tape/window/DriveEdit.js:34
 msgid "Changer"
@@ -1215,25 +1294,25 @@ msgstr "Zmieniacz"
 msgid "Changers"
 msgstr "Zmieniacze"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:243
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:290
 msgid "Changing the ID breaks existing WebAuthn TFA entries."
 msgstr "Zmiana weryfikatora może unieważnić istniejące wpisy WebAuthn TFA."
 
 #: pmg-gui/js/TFAView.js:82 proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:131
 msgid "Changing the Relying Party may break existing webAuthn TFA entries."
-msgstr "Zmiana weryfikatora może unieważnić istniejące wpisy webAuthn TFA."
+msgstr "Zmiana weryfikatora może unieważnić istniejące wpisy WebAuthn TFA."
 
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:22
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanał"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:30
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:42
 msgid "Character Device"
 msgstr "Urządzenie znakowe"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:169
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:173
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:165
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:168
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:172
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:154
 msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
@@ -1242,11 +1321,19 @@ msgstr "Sprawdź"
 msgid "Checksum"
 msgstr "Suma kontrolna"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:80
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:88
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "chiński (uproszczony)"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:89
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "chiński (tradycyjny)"
+
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:85
 msgid "Choose Device"
 msgstr "Wybierz urządzenie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:99
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:104
 msgid "Choose Port"
 msgstr "Wybierz port"
 
@@ -1257,15 +1344,25 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wybierz czy chcesz zachować czy nadpisać poziom przywilejów dla kontenera."
 
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:733
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:234
+msgid "Chunk Order"
+msgstr "Kolejność części"
+
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:72
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:74
+msgid "Circle"
+msgstr "Okrągłe"
+
 #: pmg-gui/js/VirusDetectorConfiguration.js:18
 msgid "ClamAV"
 msgstr "ClamAV"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:833
+#: pmg-gui/js/Utils.js:839
 msgid "ClamAV update"
 msgstr "Aktualizacja ClamAV"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:612
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:731
 msgid "Class"
 msgstr "Klasa"
 
@@ -1273,7 +1370,7 @@ msgstr "Klasa"
 msgid "Clean"
 msgstr "Wyczyść"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:822
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:816
 msgid "Clean Drive"
 msgstr "Napęd czysty"
 
@@ -1322,19 +1419,19 @@ msgstr "Klucz klienta"
 msgid "Client Message Rate Limit"
 msgstr "Limit strumienia wiadomości klienta"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1857
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1884
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:276
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1956
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1983
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:323
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:83
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:110
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:112
 #: pve-manager/www/manager6/menu/TemplateMenu.js:42
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:123
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:295
 msgid "Clone"
 msgstr "Klonowanie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:94 pmg-gui/js/Settings.js:14
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:93 pmg-gui/js/Settings.js:14
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:132
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:19
 #: proxmox-backup/www/window/Settings.js:14
@@ -1343,8 +1440,8 @@ msgstr "Zamknij"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CIDriveEdit.js:41
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CIDriveEdit.js:61
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:222
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:701
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:228
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:718
 msgid "CloudInit Drive"
 msgstr "Dysk CloudInit"
 
@@ -1388,6 +1485,10 @@ msgstr "Sieć klastra"
 msgid "Cluster Nodes"
 msgstr "Węzły klastra"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:161
+msgid "Cluster Resource Scheduling"
+msgstr "Planista zasobów (CRS)"
+
 #: pmg-gui/js/Dashboard.js:469
 msgid "Cluster Resources (average)"
 msgstr "Zasoby klastra (średnio)"
@@ -1407,16 +1508,28 @@ msgstr "Logi klastra"
 msgid "Collapse All"
 msgstr "Zwiń wszystkie"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:378
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:490
+msgid "Color Overrides"
+msgstr "Kolory tagów"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/ThemeEdit.js:33
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/ThemeEdit.js:40
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:400
+msgid "Color Theme"
+msgstr "Motyw"
+
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Fencing.js:31
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/NetworkSelector.js:123
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/UserSelector.js:42
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:362
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:220
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:431
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:360
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:228
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:384
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:30
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:188
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:117
 #: pmg-gui/js/ActionList.js:141 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:172
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:589 pmg-gui/js/LDAPProfileSelector.js:41
@@ -1430,8 +1543,8 @@ msgstr "Polecenie"
 #: pmg-gui/js/Utils.js:608 pmg-gui/js/Utils.js:641 pmg-gui/js/Utils.js:680
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditBase.js:61
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:35
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:827
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:258
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:758
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:251
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupEdit.js:35
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupView.js:85
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolEdit.js:32
@@ -1454,7 +1567,7 @@ msgstr "Polecenie"
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:514
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:911
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:51
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:412
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:414
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupEdit.js:168
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupSelector.js:24
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Groups.js:102
@@ -1472,7 +1585,7 @@ msgstr "Polecenie"
 #: proxmox-backup/www/config/TokenView.js:213
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:187
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:202
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:241
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:258
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:898
 #: proxmox-backup/www/datastore/Notes.js:6
 #: proxmox-backup/www/datastore/Notes.js:21
@@ -1488,12 +1601,12 @@ msgstr "Polecenie"
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:90
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:87
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:181
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:129
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:139
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:126
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:215
 #: proxmox-backup/www/window/TokenEdit.js:71
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:258
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:130
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:195
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:146
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentarz"
@@ -1502,13 +1615,13 @@ msgstr "Komentarz"
 msgid "Community"
 msgstr "Społeczność"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:292
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:290
 msgid "Components"
 msgstr "Komponenty"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:202
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:224
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:56
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:296
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:219
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:91
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:24
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:348
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:53
@@ -1519,7 +1632,7 @@ msgstr "Kompresja"
 msgid "Config Version"
 msgstr "Wersja konfiguracji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:146
 msgid "Config locked ({0})"
 msgstr "Konfiguracja zablokowana ({0})"
 
@@ -1527,9 +1640,10 @@ msgstr "Konfiguracja zablokowana ({0})"
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorConfiguration.js:5
 #: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:6 pmg-gui/js/UserManagement.js:5
 #: pmg-gui/js/VirusDetectorConfiguration.js:5
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:340
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Config.js:127
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:344
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:347
 #: pve-manager/www/manager6/window/BackupConfig.js:3
 #: proxmox-backup/www/NavigationTree.js:42
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:5
@@ -1540,15 +1654,15 @@ msgstr "Konfiguracja"
 msgid "Configuration Database"
 msgstr "Baza konfiguracji"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1235
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1268
 msgid "Configuration Unsupported"
 msgstr "Konfiguracja nieobsługiwana"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:54
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:17
 msgid "Configuration change only, no data will be deleted."
 msgstr "Zmiana konfiguracji, żadne dane nie zostaną usunięte."
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1858
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1957
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfiguruj"
 
@@ -1567,17 +1681,17 @@ msgstr "Skonfigurowane"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/Button.js:49
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/SafeDestroy.js:9
 #: pmg-gui/js/RuleConfiguration.js:98 pmg-gui/js/RuleInfo.js:39
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:126 pmg-gui/js/mobile/app.js:31
+#: pmg-gui/js/controller/QuarantineController.js:95 pmg-gui/js/mobile/app.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/button/Split.js:43
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:414
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:695
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:435
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:597
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:106
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:232
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:240
 #: pve-manager/www/manager6/menu/MenuItem.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:27
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:134
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:182
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:190
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:102
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:632
 msgid "Confirm"
@@ -1598,26 +1712,26 @@ msgstr "Potwierdź usunięcie TFA"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/PasswordEdit.js:30
 #: pmg-gui/js/UserEdit.js:70 pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:103
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:69
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:111
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:134
 #: proxmox-backup/www/window/UserPassword.js:33
 msgid "Confirm password"
 msgstr "Potwierdź hasło"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTfaRecovery.js:128
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:260
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:259
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddWebauthn.js:210
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:120
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:224
 msgid "Confirm your ({0}) password"
 msgstr "Potwierdź swoje hasło ({0})"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:342
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:462
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:464
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:466
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:468
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:660 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1618
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:369
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:495
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:497
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:499
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:501
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:662 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1686
 msgid "Connection error"
 msgstr "Błąd połączenia"
 
@@ -1627,19 +1741,19 @@ msgstr ""
 "Błąd połączenia. Czy sieć działa prawidłowo a usługi Proxmox VE są "
 "uruchomione?"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:626 pmg-gui/js/ServerStatus.js:59
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1876
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1882
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:659 pmg-gui/js/ServerStatus.js:59
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1975
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1981
 #: pve-manager/www/manager6/button/ConsoleButton.js:20
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:119
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:205
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:231
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:147
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:240
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:162
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:266
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:161
 msgid "Console"
 msgstr "Konsola"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:82
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:83
 msgid "Console Viewer"
 msgstr "Typ konsoli"
 
@@ -1654,37 +1768,37 @@ msgstr "Tryb konsoli"
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:679
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:681
 #: pve-manager/www/manager6/ha/ResourceEdit.js:180
 msgid "Container"
 msgstr "kontener"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:677
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:679
 msgid "Container template"
 msgstr "szablon kontenera"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:187
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:213
 msgid "Container {0} on node '{1}'"
 msgstr "Kontener {0} na serwerze '{1}'"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:115
-#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:33
+#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:31
 #: pve-manager/www/manager6/storage/BTRFSEdit.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:201
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:96
 #: pve-manager/www/manager6/storage/DirEdit.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/storage/GlusterFsEdit.js:106
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:161
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:156
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:216
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:179
 #: pve-manager/www/manager6/storage/NFSEdit.js:141
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:546
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:547
 #: pve-manager/www/manager6/storage/RBDEdit.js:189
 #: pve-manager/www/manager6/storage/StatusView.js:38
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:68
+#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:87
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:57
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:730
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:837
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:945
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:724
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:831
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:939
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeManagement.js:18
 msgid "Content"
 msgstr "Zawartość"
@@ -1710,19 +1824,19 @@ msgstr "Kontroler"
 msgid "Controllers"
 msgstr "Kontrolery"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1875
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1900
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1974
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1999
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:102
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:118
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:120
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:129
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:94
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:95
 msgid "Convert to template"
 msgstr "Zapisz do szablonu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/PackageVersions.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:722
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:44
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:43
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:85
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:53
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiuj"
@@ -1744,7 +1858,7 @@ msgstr "Kopiuj klucze odzyskiwania"
 msgid "Copy Secret Value"
 msgstr "Kopiuj wartość sekretu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1846
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1945
 msgid "Copy data"
 msgstr "Kopiuj dane"
 
@@ -1757,9 +1871,9 @@ msgid "Copy the Join Information here and use it on the node you want to add."
 msgstr ""
 "Skopiuj to zaproszenie i wklej je do węzła, który chcesz dodać do klastra."
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:93
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:70
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:118
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:114
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:76
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:130
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:322
 msgid "Cores"
 msgstr "Rdzenie"
@@ -1777,29 +1891,30 @@ msgstr "Nie znaleziono instalacji Cepha w tym klastrze"
 msgid "Count"
 msgstr "Liczba"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:594
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:276
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:627
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:231
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:293
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:198 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:533
-#: pmg-gui/js/MailProxyTLSDestinations.js:128 pmg-gui/js/MyNetworks.js:80
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSDestinations.js:128
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSInboundDomains.js:67 pmg-gui/js/MyNetworks.js:80
 #: pmg-gui/js/ObjectGroupList.js:114 pmg-gui/js/RelayDomains.js:85
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:225 pmg-gui/js/Transport.js:57
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1823
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1824
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1825
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1826
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1827
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1834
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1839
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1848
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1850
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1859
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1885
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1902
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:710
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:389
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:392
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1922
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1923
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1924
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1925
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1926
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1933
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1938
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1947
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1949
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1958
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1984
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:2001
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:836
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:390
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:393
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:335
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupView.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolView.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/dc/RoleView.js:87
@@ -1808,16 +1923,16 @@ msgstr "Liczba"
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:145
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:147
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:176
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:200
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:278
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:102
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/SubnetView.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetView.js:73
-#: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:49 proxmox-backup/www/Utils.js:399
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:423 proxmox-backup/www/ZFSList.js:113
+#: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:49 proxmox-backup/www/Utils.js:403
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:428 proxmox-backup/www/ZFSList.js:113
 msgid "Create"
 msgstr "Utwórz"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:286
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:291
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:20
 msgid "Create CT"
 msgstr "Utwórz CT"
@@ -1826,7 +1941,7 @@ msgstr "Utwórz CT"
 msgid "Create CephFS"
 msgstr "Utwórz CephFS"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:835 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1837
+#: pmg-gui/js/Utils.js:841 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1936
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Cluster.js:152
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:5
 msgid "Create Cluster"
@@ -1836,7 +1951,7 @@ msgstr "Utwórz klaster"
 msgid "Create Device Nodes"
 msgstr "Utwórz węzły urządzeń"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:273
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:278
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:9
 msgid "Create VM"
 msgstr "Utwórz VM"
@@ -1849,6 +1964,10 @@ msgstr "Utwórz VM"
 msgid "Created"
 msgstr "Utworzone"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:254
+msgid "Creation time"
+msgstr "Czas utworzenia"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:421
 msgid "Current Auth ID"
 msgstr "Bieżący Auth ID"
@@ -1901,9 +2020,9 @@ msgstr "DKIM"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/DNSEdit.js:43
 #: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:34
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:232
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:228
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:191
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:258
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:236
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:194
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:34
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
@@ -1962,6 +2081,15 @@ msgstr "codziennie"
 msgid "Damaged"
 msgstr "Uszkodzone"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:68
+msgid "Danish"
+msgstr "duński"
+
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:118 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:235
+#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:131
+msgid "Dark-mode filter"
+msgstr "Filtr trybu ciemnego"
+
 #: pmg-gui/js/Dashboard.js:312 pmg-gui/js/NavigationTree.js:10
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:202 proxmox-backup/www/NavigationTree.js:30
 msgid "Dashboard"
@@ -1975,26 +2103,31 @@ msgstr "Opcje panelu"
 msgid "Dashboard Storages"
 msgstr "Magazyny danych w panelu"
 
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:130
+msgid "Data Devs"
+msgstr "Urządzenia danych"
+
 #: pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:10
 msgid "Database Mirror"
 msgstr "Kopia bazy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:19
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:222
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:376
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:255
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:415
 msgid "Datacenter"
 msgstr "Centrum danych"
 
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:154 proxmox-backup/www/NavigationTree.js:109
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:82
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:397 proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:188
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:401 proxmox-backup/www/config/PruneView.js:184
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:190
 #: proxmox-backup/www/datastore/Panel.js:107
 #: proxmox-backup/www/form/DataStoreSelector.js:19
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:17
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:187
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:17
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:6
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:64
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:74
 msgid "Datastore"
 msgstr "Magazyny danych"
 
@@ -2002,20 +2135,20 @@ msgstr "Magazyny danych"
 msgid "Datastore Mapping"
 msgstr "Mapowanie magazynu"
 
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:26
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:38
 msgid "Datastore Options"
 msgstr "Opcje magazynu"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:51
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:56
 msgid "Datastore Usage"
 msgstr "Wykorzystanie magazynów"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:44
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:54
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:68
 msgid "Datastore is in maintenance mode"
 msgstr "Magazyn jest w trybie obsługi."
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:58
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:72
 msgid "Datastore is not available"
 msgstr "Magazyn niedostępny"
 
@@ -2023,12 +2156,13 @@ msgstr "Magazyn niedostępny"
 msgid "Datastores"
 msgstr "Magazyny danych"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:133 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:75
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:77 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:75
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:75 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:75
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:298 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:142
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:353
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:182 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:85
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:351
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:173
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:342
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:126
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -2037,7 +2171,7 @@ msgstr "Data"
 msgid "Day"
 msgstr "dzień"
 
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:202
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:219
 msgid "Days"
 msgstr "dni"
 
@@ -2045,11 +2179,11 @@ msgstr "dni"
 msgid "Days to show"
 msgstr "Dni do pokazania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1814
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1913
 msgid "Deactivate"
 msgstr "Deaktywuj"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:386
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:390
 msgid "Deactivate {0} Account"
 msgstr "Deaktywuj konto {0}"
 
@@ -2057,30 +2191,30 @@ msgstr "Deaktywuj konto {0}"
 msgid "Decode"
 msgstr "Dekoduj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:179 proxmox-backup/www/ZFSList.js:94
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:257 proxmox-backup/www/ZFSList.js:94
 msgid "Deduplication"
 msgstr "Deduplikacja"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:167
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:171
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:169
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:185
 msgid "Deduplication Factor"
 msgstr "Współczynnik deduplikacji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:803
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:938
 msgid "Deep Scrub"
 msgstr "Dokładny przegląd"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:418
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:439
 msgid "Deep Scrub OSD.{0}"
 msgstr "Dokładny przegląd OSD.{0}"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:53
 #: proxmox-widget-toolkit/src/grid/ObjectGrid.js:175
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:144
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:95 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:41
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditBase.js:45
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:48
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:255
-#: pve-manager/www/manager6/form/Boolean.js:6
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:302
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:107
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:88
 msgid "Default"
@@ -2090,6 +2224,10 @@ msgstr "domyślnie"
 msgid "Default (Always)"
 msgstr "domyślnie (zawsze)"
 
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:18
+msgid "Default (Errors)"
+msgstr "domyślnie (błędy)"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:39
 msgid "Default Datastore"
 msgstr "Domyślny magazyn"
@@ -2106,19 +2244,25 @@ msgstr "Domyślna przestrzeń nazw"
 msgid "Default Relay"
 msgstr "Serwer docelowy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:207
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:307
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:212
 msgid "Default Sync Options"
 msgstr "Domyślne opcje synchronizacji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:148
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:131
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:150
 msgid "Default sync options can be set by editing the realm."
 msgstr "Domyślne opcje synchronizacji można zmienić w ustawieniach"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:149
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:339
+msgid "Default user classes: inetorgperson, posixaccount, person, user"
+msgstr "Domyślne klasy użytkownika: inetorgperson, posixaccount, person, user"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:196
 msgid "Defaults to origin"
 msgstr "domyślnie: pochodzenie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:158
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:205
 msgid "Defaults to requesting host URI"
 msgstr "domyślnie: URI żądającego serwera"
 
@@ -2138,19 +2282,20 @@ msgstr "Opóźnienie"
 msgid "Delay Warning Time (hours)"
 msgstr "Opóźnienie ostrzeżenia (godziny)"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:174 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:24
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:372 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:183
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:143
+#: pmg-gui/js/QuarantineContextMenu.js:25 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:12
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:273 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:156
 #: pmg-gui/js/mobile/mailview.js:43 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:99
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:239
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:245
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:262
 msgid "Delete Custom Certificate"
 msgstr "Usuń własne certyfikaty"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1860
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1886
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1959
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1985
 msgid "Delete Snapshot"
 msgstr "Usuń migawkę"
 
@@ -2162,11 +2307,11 @@ msgstr "Usuń wszystkie grupy kopii"
 msgid "Delete all Messages"
 msgstr "Usuń wszystkie wiadomości"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:252
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:269
 msgid "Delete custom certificate and switch to generated one?"
 msgstr "Usunąć własny certyfikat i przełączyć się na wygenerowany?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:292
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:293
 msgid "Delete existing encryption key"
 msgstr "Usuń istniejący klucz szyfrowania"
 
@@ -2174,7 +2319,7 @@ msgstr "Usuń istniejący klucz szyfrowania"
 msgid "Delete source"
 msgstr "Usuń źródło"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:420
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:421
 msgid ""
 "Deleting or replacing the encryption key will break restoring backups "
 "created with it!"
@@ -2182,8 +2327,9 @@ msgstr ""
 "Usunięcie lub zamiana klucza uniemożliwi odtwarzanie kopii utworzonych za "
 "jego pomocą!"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:168 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:18
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:366 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:177
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:137
+#: pmg-gui/js/QuarantineContextMenu.js:19 pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:6
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:267 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:150
 #: pmg-gui/js/mobile/mailview.js:50 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:82
 msgid "Deliver"
 msgstr "Dostarcz"
@@ -2192,7 +2338,11 @@ msgstr "Dostarcz"
 msgid "Deliver to"
 msgstr "Dostarczaj do"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:40
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:75
+msgid "Dense"
+msgstr "Pasek"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:42
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:36
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:208
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:426
@@ -2203,10 +2353,10 @@ msgstr "Dostarczaj do"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:61
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:200
 #: pmg-gui/js/ActionList.js:134 pmg-gui/js/ObjectGroupList.js:40
-#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:88
+#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:72
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:97
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Tasks.js:111
-#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:78
+#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/form/IPProtocolSelector.js:23
 #: pve-manager/www/manager6/form/MDevSelector.js:38
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:17
@@ -2219,7 +2369,7 @@ msgstr "Dostarczaj do"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:236
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:328
 msgid "Description of the job"
 msgstr "Opis zadania"
 
@@ -2234,22 +2384,22 @@ msgstr "Port docelowy"
 msgid "Destination"
 msgstr "Cel"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1828
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1829
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1830
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1831
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1832
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1833
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1861
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1887
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:194
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:812
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:412
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:254
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1927
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1928
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1929
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1930
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1931
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1932
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1960
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1986
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:208
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:947
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:413
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:340
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:185
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:185
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:220
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:252
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:330
 msgid "Destroy"
 msgstr "Usuń"
 
@@ -2257,11 +2407,19 @@ msgstr "Usuń"
 msgid "Destroy '{0}'"
 msgstr "Usuń '{0}'"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:384
+msgid "Destroy MON"
+msgstr "Usuń MON"
+
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:99
 msgid "Destroy Namespace '{0}'"
 msgstr "Usuń przestrzeń nazw '{0}'"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1880
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:43
+msgid "Destroy all data (dangerous!)"
+msgstr "Usuń wszystkie dane (niebezpieczne!)"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1979
 msgid "Destroy image from unknown guest"
 msgstr "Usuń obraz od nieznanego gościa"
 
@@ -2269,18 +2427,20 @@ msgstr "Usuń obraz od nieznanego gościa"
 msgid "Destroy unreferenced disks owned by guest"
 msgstr "Usuń dyski należące do nieznanego gościa"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:218
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:464
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:224
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:470
 msgid "Detach"
 msgstr "Odłącz"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:107
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:113
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:213 proxmox-backup/www/ZFSList.js:117
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:123
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:129
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:291 proxmox-backup/www/ZFSList.js:117
 msgid "Detail"
 msgstr "Szczegóły"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:65
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:863
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:17
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ZoneContentView.js:77
 msgid "Details"
 msgstr "Szczegóły"
@@ -2288,6 +2448,7 @@ msgstr "Szczegóły"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/DiskSelector.js:24
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/MultiDiskSelector.js:96
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:254
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:211
 #: pve-manager/www/manager6/form/PCISelector.js:44
 #: pve-manager/www/manager6/form/USBSelector.js:63
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:112
@@ -2302,10 +2463,14 @@ msgstr "Urządzenie"
 msgid "Device Class"
 msgstr "Klasa urządzenia"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1236
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1269
 msgid "Device Ineligible"
 msgstr "Urządzenie nieprawidłowe"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:228
+msgid "Device node"
+msgstr "Węzeł urządzenia"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:102
 msgid "Devices"
 msgstr "Urządzenia"
@@ -2320,24 +2485,24 @@ msgstr "Cyfry"
 msgid "Direction"
 msgstr "Kierunek ruchu"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:31
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:43
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:61
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:174
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1840
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1939
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:154
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:145
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:170
 #: pve-manager/www/manager6/storage/DirEdit.js:14
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:400
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:404
 msgid "Directory"
 msgstr "Katalog"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1839 proxmox-backup/www/Utils.js:399
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1938 proxmox-backup/www/Utils.js:403
 msgid "Directory Storage"
 msgstr "Magazyn katalogów"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:198
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:511
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:509
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
@@ -2350,7 +2515,7 @@ msgid "Disable arp-nd suppression"
 msgstr "Wyłącz tłumienie arp-nd"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:47 pve-manager/www/manager6/Utils.js:389
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:391 pve-manager/www/manager6/Utils.js:423
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:391 pve-manager/www/manager6/Utils.js:425
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
@@ -2362,7 +2527,7 @@ msgstr ""
 "Wyłączenie ograniczenia może spowodować przeciążenie serwera przez maszynę. "
 "Używaj tego z ostrożnością."
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:250
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:249
 msgid "Discard"
 msgstr "Dynamiczne zmniejszanie"
 
@@ -2374,65 +2539,70 @@ msgstr "Wyczyść bazę weryfikacji adresów"
 msgid "Disclaimer"
 msgstr "Wyłączenie odpowiedzialności"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:93
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:278
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:105
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odłącz"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:432
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:549
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Rozłączone"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:434
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:61
 #: pve-manager/www/manager6/form/HotplugFeatureSelector.js:14
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPResize.js:43
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:30
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:30
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:408
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:411
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDMove.js:67
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDResize.js:40
 #: proxmox-backup/www/window/CreateDirectory.js:21
 msgid "Disk"
 msgstr "Dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:449
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:455
 msgid "Disk Action"
 msgstr "Operacje dyskowe"
 
-#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:99
+#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:100
 msgid "Disk IO"
 msgstr "Przepustowość dysku"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:283
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:330
 msgid "Disk Move"
 msgstr "Przenoszenie dysku"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:675
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:677
 #: pve-manager/www/manager6/form/DiskStorageSelector.js:141
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:234
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:214
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:236
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:213
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:235
 msgid "Disk image"
 msgstr "obraz dysku"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:144
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:153
 #: pve-manager/www/manager6/form/DiskStorageSelector.js:151
 msgid "Disk size"
 msgstr "Rozmiar dysku"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:159
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:127
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:135
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:242
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:136
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:144
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:241
 msgid "Disk usage"
 msgstr "Wykorzystanie dysku"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:201
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:296
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:161
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:209
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:299
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:169
 #: proxmox-backup/www/panel/StorageAndDisks.js:18
 msgid "Disks"
 msgstr "Dyski"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/DisplayEdit.js:71
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:142
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:148
 msgid "Display"
 msgstr "Ekran"
 
@@ -2448,8 +2618,8 @@ msgstr "Prefiks DNS"
 msgid "Dns server"
 msgstr "Serwer DNS"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:225
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:291
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:226
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:292
 msgid "Do not encrypt backups"
 msgstr "Nie szyfruj kopii zapasowych"
 
@@ -2457,7 +2627,7 @@ msgstr "Nie szyfruj kopii zapasowych"
 msgid "Do not use any media"
 msgstr "Nie używaj żadnego nośnika"
 
-#: pmg-gui/js/MainView.js:187 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:347
+#: pmg-gui/js/MainView.js:187 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:352
 #: proxmox-backup/www/MainView.js:226
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentacja"
@@ -2474,7 +2644,9 @@ msgstr "Ten kod nie wygląda na prawidłową informację o klastrze!"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEDomains.js:6
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEDomains.js:158
 #: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:5 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:72
-#: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:116 pmg-gui/js/NavigationTree.js:184
+#: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:116
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSInboundDomains.js:28
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSInboundDomains.js:43 pmg-gui/js/NavigationTree.js:184
 #: pmg-gui/js/PostfixQShape.js:116 pmg-gui/js/Utils.js:241
 #: pmg-gui/js/Utils.js:247 pmg-gui/js/Utils.js:256 pmg-gui/js/Utils.js:263
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:16
@@ -2486,24 +2658,29 @@ msgstr "Ten kod nie wygląda na prawidłową informację o klastrze!"
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:190
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:237
 msgid "Domain Lockdown (e.g., {0})"
-msgstr ""
+msgstr "Blokada domeny (np. {0})"
+
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:151
+msgid "Done"
+msgstr "Gotowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:53
 msgid "Down"
 msgstr "Nieaktywne"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:306
-#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:50 pmg-gui/js/BackupRestore.js:190
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:341 pmg-gui/js/Subscription.js:60
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1841
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:59
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:305
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:230
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:124 pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:125
+#: pmg-gui/js/BackupRestore.js:190 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:242
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:59 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:138
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1940
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/storage/TemplateView.js:127
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:13
 #: proxmox-backup/www/Subscription.js:61
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:141
 msgid "Download"
 msgstr "Pobierz"
 
@@ -2511,11 +2688,7 @@ msgstr "Pobierz"
 msgid "Download '{0}'"
 msgstr "Pobierz '{0}'"
 
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:5
-msgid "Download Files"
-msgstr "Pobierz pliki"
-
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:314
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:313
 msgid "Download as"
 msgstr "Pobierz jako"
 
@@ -2533,14 +2706,14 @@ msgstr "Pobierz klucz na pendrive i przechowuj go w bezpiecznym miejscu"
 msgid "Drag and drop to reorder"
 msgstr "Przeciągnij aby zmienić kolejność"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:191 proxmox-backup/www/Utils.js:395
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:396 proxmox-backup/www/Utils.js:401
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:402 proxmox-backup/www/Utils.js:405
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:406 proxmox-backup/www/Utils.js:412
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:418 proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:199
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:191 proxmox-backup/www/Utils.js:399
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:400 proxmox-backup/www/Utils.js:405
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:406 proxmox-backup/www/Utils.js:410
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:411 proxmox-backup/www/Utils.js:417
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:423 proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:199
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:242
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:353
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:411
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:393
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:10
 #: proxmox-backup/www/tape/EncryptionKeys.js:47
 #: proxmox-backup/www/tape/form/PoolSelector.js:26
@@ -2562,7 +2735,7 @@ msgstr "Numer napędu"
 msgid "Drive is busy"
 msgstr "Napęd jest zajęty"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:784
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:778
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeManagement.js:36
 msgid "Drives"
 msgstr "Napędy"
@@ -2584,17 +2757,21 @@ msgid "Duplicate link number not allowed."
 msgstr "Nie można powtarzać numerów łącz."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:404
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:183
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:369
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:181
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:371
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:237
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:260
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:222
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:239
 #: proxmox-backup/www/dashboard/LongestTasks.js:86
 #: proxmox-backup/www/dashboard/RunningTasks.js:86
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:246
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:80
+msgid "Dutch"
+msgstr "holenderski"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:335
 msgid "Dynamic"
 msgstr "Dynamiczne"
@@ -2606,7 +2783,7 @@ msgstr "Dynamiczne"
 #: pmg-gui/js/Utils.js:232 pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:139
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:118
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:183
 msgid "E-Mail"
 msgstr "E-mail"
 
@@ -2624,15 +2801,16 @@ msgstr "Adres e-mail"
 
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:302
 msgid "E-Mail addresses of '{0}'"
-msgstr "Adresy e0mail '{0}'"
+msgstr "Adresy e-mail '{0}'"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:197
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:303
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:202
 msgid "E-Mail attribute"
 msgstr "Atrybut e-mail"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEfi.js:95
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:241
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:527
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:247
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:533
 msgid "EFI Disk"
 msgstr "Dysk EFI"
 
@@ -2652,13 +2830,13 @@ msgstr "E-mail 'Od:'"
 msgid "EMail attribute name(s)"
 msgstr "Nazwa atrybutu e-mail"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:597
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:630
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/DNSView.js:44
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:108
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:110
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/TimeView.js:41
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:253
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEPlugin.js:100
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:100
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:117
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/NotesView.js:19
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:285 pmg-gui/js/ActionList.js:108
 #: pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:156 pmg-gui/js/DKIMSettings.js:205
@@ -2673,15 +2851,15 @@ msgstr "Nazwa atrybutu e-mail"
 #: pmg-gui/js/Transport.js:51 pmg-gui/js/UserView.js:102
 #: pmg-gui/js/VirusDetectorOptions.js:49
 #: pmg-gui/js/VirusQuarantineOptions.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1835
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:373
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:405
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1934
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:374
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:406
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEClusterView.js:189
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:113
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:678
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:580
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupView.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:109
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:320
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:543
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolView.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/dc/RoleView.js:99
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SecurityGroups.js:132
@@ -2695,16 +2873,16 @@ msgstr "Nazwa atrybutu e-mail"
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Groups.js:46
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:71
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/DNS.js:204
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:455
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:476
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:151
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:202
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:208
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:368
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:563
 #: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:27
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:95
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:313
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:76
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:374
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:380
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:349
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ControllerView.js:54
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/DnsView.js:54
@@ -2722,10 +2900,10 @@ msgstr "Nazwa atrybutu e-mail"
 #: proxmox-backup/www/config/TokenView.js:155
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:98
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:134
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:147
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:149
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:29
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:913
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:85
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:128
 #: proxmox-backup/www/datastore/PruneAndGC.js:45
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:150
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:94
@@ -2735,15 +2913,19 @@ msgid "Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:269
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:147
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:146
 msgid "Edit Notes"
 msgstr "Edycja notatki"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagEdit.js:344
+msgid "Edit Tags"
+msgstr "Edytuj tagi"
+
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:221
 msgid "Edit dashboard settings"
 msgstr "Edytuj opcje panelu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:257
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:258
 msgid "Edit existing encryption key (dangerous!)"
 msgstr "Edycja klucza szyfrowania (niebezpieczne!)"
 
@@ -2756,7 +2938,7 @@ msgstr "edytowalne"
 msgid "Egress"
 msgstr "Egress"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:450
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:403
 msgid ""
 "Either reboot or use 'Apply Configuration' (needs ifupdown2) to activate"
 msgstr ""
@@ -2768,33 +2950,29 @@ msgstr ""
 msgid "Eject"
 msgstr "Wysuń"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:401
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:405
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:82
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:145
 msgid "Eject Media"
 msgstr "Wysuń nośnik"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:195
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:286
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:88
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:89
 #: proxmox-backup/www/config/NodeOptionView.js:44
 msgid "Email from address"
 msgstr "Powiadomienia z adresu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:211
-msgid "Email notification"
-msgstr "Wysyłanie powiadomień"
-
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:197
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:511
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:509
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:123 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:99
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:244
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:215
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:265
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:311
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:262
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:506
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:51
 #: pve-manager/www/manager6/window/FirewallLograteEdit.js:12
 msgid "Enable"
 msgstr "Włącz"
@@ -2803,7 +2981,7 @@ msgstr "Włącz"
 msgid "Enable DKIM Signing"
 msgstr "Włącz podpisywanie DKIM"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:199
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:229
 msgid "Enable NUMA"
 msgstr "Włącz NUMA"
 
@@ -2815,11 +2993,13 @@ msgstr "Włącz TLS"
 msgid "Enable TLS Logging"
 msgstr "Włącz logowanie TLS"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:116
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:96
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:118
 msgid "Enable new"
 msgstr "Nowi użytkownicy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:274
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:326
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:279
 msgid "Enable new users"
 msgstr "Nowi użytkownicy"
 
@@ -2828,19 +3008,19 @@ msgid "Enable quota"
 msgstr "Włącz limity pojemności"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:46
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:243
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:242
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:216
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:65
 #: pmg-gui/js/FetchmailEdit.js:83 pmg-gui/js/FetchmailView.js:118
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:582 pmg-gui/js/LDAPProfileSelector.js:34
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:174 pmg-gui/js/UserEdit.js:103
 #: pmg-gui/js/UserView.js:143 pve-manager/www/manager6/Utils.js:388
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:390 pve-manager/www/manager6/Utils.js:538
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:783
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:390 pve-manager/www/manager6/Utils.js:540
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:715
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:237
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:75
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:263
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:404
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:269
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:418
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:141
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:71
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserView.js:139
@@ -2858,13 +3038,13 @@ msgstr "Włącz limity pojemności"
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:181
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:47
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:162
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:115
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:125
 #: proxmox-backup/www/window/TokenEdit.js:59
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:90
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:155
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:451
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:453
 msgid "Enabled for Windows"
 msgstr "włączone dla Windows"
 
@@ -2873,22 +3053,13 @@ msgid "Encrypt OSD"
 msgstr "Szyfruj OSD"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:276
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:374
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:197
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:372
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:201
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:27 proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1058
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:110
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zaszyfrowane"
 
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:135
-msgid ""
-"Encrypted Files cannot be decoded on the server directly. Please use the "
-"client where the decryption key is located."
-msgstr ""
-"Plików zaszyfrowanych nie da się odwtorzyć na tym serwerze. Odtwórz je na "
-"kliencie gdzie znajduje się klucz odszyfrowywania."
-
-#: pmg-gui/js/PBSConfig.js:166 pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:452
+#: pmg-gui/js/PBSConfig.js:166 pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:453
 #: proxmox-backup/www/tape/PoolConfig.js:124
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
@@ -2898,7 +3069,7 @@ msgstr "Szyfrowanie"
 msgid "Encryption Fingerprint"
 msgstr "Odcisk szyfrowania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:251
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:252
 #: proxmox-backup/www/tape/window/EncryptionEdit.js:8
 #: proxmox-backup/www/tape/window/PoolEdit.js:63
 msgid "Encryption Key"
@@ -2913,16 +3084,20 @@ msgid "End"
 msgstr "Koniec"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:392
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:174 pmg-gui/js/Utils.js:314
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:172 pmg-gui/js/Utils.js:314
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Tasks.js:82
 msgid "End Time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:70
+msgid "English"
+msgstr "angielski"
+
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:124
 msgid "Enter URL to download"
 msgstr "Podaj URL do pobrania"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1220
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1253
 msgid "Enterprise repository needs valid subscription"
 msgstr "Repozytorium komercyjne wymaga ważnej subskrypcji"
 
@@ -2930,28 +3105,30 @@ msgstr "Repozytorium komercyjne wymaga ważnej subskrypcji"
 msgid "Entropy source"
 msgstr "Źródło entropii"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:291
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:133
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:363
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:116
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:296
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:135
 msgid "Entry"
 msgstr "Wpis"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1847
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1946
 msgid "Erase data"
 msgstr "Usuń dane"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:50
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:497
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:508
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1016
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:474
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:530
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:541
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1049
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/Button.js:155
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:99
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:156
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:144
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:223
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:443
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:588
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:370
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:142
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:294
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:441
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:586
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:379
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:141
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:248
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:66
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:143
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:182
@@ -2965,8 +3142,10 @@ msgstr "Usuń dane"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddWebauthn.js:151
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:165
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:234
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:158
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:207
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:157
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:52
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:168
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:204
 #: pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:140 pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:161
 #: pmg-gui/js/DKIMSettings.js:26 pmg-gui/js/Dashboard.js:169
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:506 pmg-gui/js/LoginView.js:89
@@ -2977,60 +3156,64 @@ msgstr "Usuń dane"
 #: pmg-gui/js/RuleConfiguration.js:68 pmg-gui/js/RuleConfiguration.js:112
 #: pmg-gui/js/RuleInfo.js:31 pmg-gui/js/RuleInfo.js:53
 #: pmg-gui/js/RuleInfo.js:75 pmg-gui/js/ServerStatus.js:35
-#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:70 pmg-gui/js/Subscription.js:89
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:177 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:88
+#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:70 pmg-gui/js/Subscription.js:88
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:176 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:88
 #: pmg-gui/js/Utils.js:754 pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:61
 #: pmg-gui/js/mobile/utils.js:44 pmg-gui/js/mobile/utils.js:47
-#: pmg-gui/js/mobile/utils.js:58 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1492
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1503
+#: pmg-gui/js/mobile/utils.js:58 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1509
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1520
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:129
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:480
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:485
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Config.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Crush.js:17
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:23
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:406
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:479
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:148
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:162
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:259
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:267
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:427
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:502
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:546
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:579
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:196
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:211
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:245
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:345
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:353
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:395
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:197
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:182
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Guests.js:131
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Support.js:59
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:55
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:189
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:57
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:191
 #: pve-manager/www/manager6/form/PrivilegesSelector.js:25
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:599
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:626
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:198
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:200
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:178
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:343
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:345
 #: pve-manager/www/manager6/ha/ResourceEdit.js:45
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:21
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:311
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:319
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:391
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPResize.js:16
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:341
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:449
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:362
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:470
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:456
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:495
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:519
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:29
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:88
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:181
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:61
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:95
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:102
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:87
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:180
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:60
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:94
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:101
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:21
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:246
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:490
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:254
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:493
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDResize.js:16
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:236
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:206
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:246
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Smbios1Edit.js:114
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/StatusView.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/storage/TemplateView.js:139
@@ -3047,28 +3230,26 @@ msgstr "Usuń dane"
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:203
 #: pve-manager/www/manager6/window/Prune.js:106
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:83
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:23
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:37
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:104
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:110
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:116
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:51 proxmox-backup/www/LoginView.js:92
-#: proxmox-backup/www/LoginView.js:188 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:103
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:136 proxmox-backup/www/Subscription.js:90
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:174 proxmox-backup/www/Utils.js:475
+#: proxmox-backup/www/LoginView.js:188 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:102
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:135 proxmox-backup/www/Utils.js:481
 #: proxmox-backup/www/config/ACLView.js:78
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:104
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:100
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:99
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:101
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:536
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:656
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:111
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:113
 #: proxmox-backup/www/datastore/Notes.js:59
 #: proxmox-backup/www/datastore/Prune.js:139
 #: proxmox-backup/www/datastore/PruneAndGC.js:31
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:102
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:210
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:266
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:393
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:163
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
@@ -3076,14 +3257,19 @@ msgstr "Błąd"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:350
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:95
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:88 proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:8
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:20
 msgid "Errors"
 msgstr "Błędy"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:118
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:155
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:123
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:157
 msgid "Estimated Full"
 msgstr "Szacowane zapełnienie"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:72
+msgid "Euskera (Basque)"
+msgstr "euskera (baskijska)"
+
 #: proxmox-backup/www/form/CalendarEvent.js:15
 #: proxmox-backup/www/tape/form/AllocationSelector.js:16
 msgid "Every Saturday"
@@ -3108,7 +3294,7 @@ msgstr "w każdą pierwszą sobotę miesiąca"
 #: proxmox-backup/www/form/CalendarEvent.js:16
 #: proxmox-backup/www/tape/form/AllocationSelector.js:17
 msgid "Every first day of the Month"
-msgstr "każdego pierwszego dnia miesiaca"
+msgstr "każdego pierwszego dnia miesiąca"
 
 #: proxmox-backup/www/form/CalendarEvent.js:8
 #: proxmox-backup/www/tape/form/AllocationSelector.js:10
@@ -3139,18 +3325,18 @@ msgstr "co {0} minut(y)"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:70
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:76
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:122
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:138 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:62
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:143 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:62
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:65 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:117
-#: pve-manager/www/manager6/Toolkit.js:14
+#: pmg-gui/js/Utils.js:908 pve-manager/www/manager6/Toolkit.js:14
 #: pve-manager/www/manager6/Toolkit.js:16
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:523
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:526
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:573
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:524
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:527
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:574
 msgid "Example"
 msgstr "Przykład"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:31
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:390
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:380
 msgid "Exclude selected VMs"
 msgstr "za wyjątkiem wybranych"
 
@@ -3158,7 +3344,7 @@ msgstr "za wyjątkiem wybranych"
 msgid "Existing LDAP address"
 msgstr "Istniejący adres LDAP"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:41
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:61
 msgid "Existing volume groups"
 msgstr "grupa woluminów"
 
@@ -3184,14 +3370,14 @@ msgstr "eksperymentalne"
 #: proxmox-backup/www/config/TokenView.js:206
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:188
 #: proxmox-backup/www/window/TokenEdit.js:55
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:86
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:151
 msgid "Expire"
 msgstr "Wygaśnie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:46
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:78
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:309
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:326
 msgid "Expires"
 msgstr "Ważny do"
 
@@ -3208,6 +3394,10 @@ msgstr "Eksportuj zestaw nośników"
 msgid "External SMTP Port"
 msgstr "Zewnętrzny port SMTP"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:49
+msgid "Extra ID"
+msgstr "Extra ID"
+
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:50
 msgid "FQDN or IP-address"
 msgstr "FQDN lub adres IP"
@@ -3229,12 +3419,13 @@ msgstr "Nieudane"
 msgid "Failing"
 msgstr "Problemy"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:132
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:31
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:38
 msgid "Fallback Server"
 msgstr "Serwer zapasowy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:836
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:767
 msgid "Fallback from storage config"
 msgstr "według ustawień magazynu"
 
@@ -3242,7 +3433,7 @@ msgstr "według ustawień magazynu"
 msgid "Family"
 msgstr "Rodzina"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:485
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:483
 msgid "Fatal parsing error for at least one repository"
 msgstr "Fatalny błąd podczas analizy przynajmniej jednego repozytorium"
 
@@ -3264,12 +3455,12 @@ msgstr "Pole"
 msgid "Fields"
 msgstr "Pola"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:32
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:44
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:13
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1841
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:276
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1940
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:293
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:174
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:90
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:723
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -3280,7 +3471,7 @@ msgstr "Plik"
 msgid "File Restore"
 msgstr "Odtwarzanie plików"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1854
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1953
 msgid "File Restore Download"
 msgstr "Pobieranie odtworzonych plików"
 
@@ -3289,7 +3480,7 @@ msgstr "Pobieranie odtworzonych plików"
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:137
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:136
 msgid ""
 "File of type {0} cannot be downloaded directly, download a parent directory "
 "instead."
@@ -3302,19 +3493,19 @@ msgstr ""
 msgid "File size"
 msgstr "Wielkość pliku"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:33 pmg-gui/js/BackupRestore.js:168
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:107 pmg-gui/js/BackupRestore.js:168
 #: pmg-gui/js/Utils.js:428 pmg-gui/js/Utils.js:491
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:99
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:39
-#: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:66
+#: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:66 proxmox-backup/www/Utils.js:721
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:724
 #: proxmox-backup/www/window/CreateDirectory.js:30
 msgid "Filesystem"
 msgstr "System plików"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:38
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:112
 msgid "Filetype"
 msgstr "Typ pliku"
 
@@ -3345,10 +3536,10 @@ msgstr "Filtry są addytywne (jak w OR)"
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:99 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:114
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:356
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:47
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:321
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:217
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:570
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:51
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:338
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:571
 #: proxmox-backup/www/config/RemoteView.js:139
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:33
 #: proxmox-backup/www/tape/EncryptionKeys.js:125
@@ -3362,16 +3553,20 @@ msgstr "Odcisk"
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagEdit.js:333
+msgid "Finish Edit"
+msgstr "Zakończ edycję"
+
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:211
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:66
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:102
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:285
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:137
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:479
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:273
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:320
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:84
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:311
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:500
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:276
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:346
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:96
 #: pve-manager/www/manager6/window/FirewallEnableEdit.js:6
 #: pve-manager/www/manager6/window/FirewallEnableEdit.js:22
 msgid "Firewall"
@@ -3386,10 +3581,14 @@ msgid "First Ceph monitor"
 msgstr "Pierwszy monitor Cepha"
 
 #: pmg-gui/js/UserEdit.js:118 pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:83
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:102
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:167
 msgid "First Name"
 msgstr "Imię"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:293
+msgid "First Name attribute"
+msgstr "Atrybut imienia"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:33
 msgid "First Saturday each month"
 msgstr "w każdą pierwszą sobotę miesiąca"
@@ -3434,7 +3633,7 @@ msgstr "Rodzina czcionek"
 msgid "Font-Size"
 msgstr "Rozmiar czcionki"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:251
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:260
 msgid "For example, vmbr0.100, vmbr0, vlan0.100, vlan0"
 msgstr "Na przykład vmbr0.100, vmbr0, vlan0.100, vlan0"
 
@@ -3449,15 +3648,27 @@ msgstr ""
 msgid "Force"
 msgstr "Wymuś"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:115
+msgid "Force Stop"
+msgstr "Wymuś zatrzymanie"
+
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:407
+msgid "Force all Tapes"
+msgstr "Wymuś wszystkie taśmy"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:60
 msgid "Force new Media-Set"
 msgstr "Wymuś nowy zestaw nośników"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:116
+msgid "Force stop guest if shutdown times out."
+msgstr "Wymuś zatrzymanie jeśli działanie przekroczy limit czasu."
+
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:212
 msgid "Forget Snapshot"
 msgstr "Usuń"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:657
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:659
 msgid "Form fields may not be submitted with invalid values"
 msgstr "Nieprawidłowe wartości w polach"
 
@@ -3466,16 +3677,16 @@ msgstr "Nieprawidłowe wartości w polach"
 #: pve-manager/www/manager6/Toolkit.js:11
 #: pve-manager/www/manager6/form/DiskStorageSelector.js:165
 #: pve-manager/www/manager6/form/FileSelector.js:73
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:358
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:356
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:178
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:755
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:811
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:749
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:805
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:235
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:205
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:402
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:406
 msgid "Format media"
 msgstr "Formatuj nośnik"
 
@@ -3483,12 +3694,12 @@ msgstr "Formatuj nośnik"
 msgid "Format/Erase"
 msgstr "Formatuj/kasuj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:167 proxmox-backup/www/ZFSList.js:82
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:245 proxmox-backup/www/ZFSList.js:82
 msgid "Fragmentation"
 msgstr "Fragmentacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:129
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:157 proxmox-backup/www/ZFSList.js:72
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:235 proxmox-backup/www/ZFSList.js:72
 msgid "Free"
 msgstr "Wolne"
 
@@ -3498,6 +3709,10 @@ msgstr "Wolne"
 msgid "Freeze CPU at startup"
 msgstr "Zamrożenie CPU przy starcie"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:74
+msgid "French"
+msgstr "francuski"
+
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:373
 msgid "Fri"
 msgstr "Pt"
@@ -3521,8 +3736,8 @@ msgstr "z urządzenia"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:143
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:174
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:159
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:183
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:189
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:209
 msgid "From File"
 msgstr "Wczytaj z pliku"
 
@@ -3535,6 +3750,11 @@ msgstr "Z kieszeni"
 msgid "From backup configuration"
 msgstr "z konfiguracji kopii"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:174
+msgid "Front Address"
+msgstr "Adres zewnętrzny"
+
+#: pve-manager/www/manager6/UIOptions.js:73 proxmox-backup/www/Utils.js:290
 #: proxmox-backup/www/form/NamespaceMaxDepth.js:7
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:137
 msgid "Full"
@@ -3550,12 +3770,12 @@ msgstr "Pełny klon"
 msgid "GC Schedule"
 msgstr "Plan usuwania"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:404
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:408
 msgid "Garbage Collect"
 msgstr "Rozpocznij usuwanie"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/PruneAndGC.js:103
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:85
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:97
 msgid "Garbage Collection"
 msgstr "Usuwanie"
 
@@ -3567,12 +3787,12 @@ msgstr "Plan usuwania"
 msgid "Garbage collections"
 msgstr "Usuwanie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:315
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:329
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:406
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:211
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:281
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:509
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:324
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:338
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:359
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:201
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:271
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:530
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:119
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:185
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/SubnetEdit.js:39
@@ -3581,20 +3801,29 @@ msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditBase.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:123
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditBase.js:112
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:371
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:22
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:24
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:103
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:202
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:30
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:32
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:104
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:72
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:39
 msgid "General"
 msgstr "Główne"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:69
+msgid "German"
+msgstr "niemiecki"
+
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:76
 msgid "Ghost OSDs"
 msgstr "Pozostałości OSD"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:185
+msgid "Global flags limiting the self healing of Ceph are enabled."
+msgstr "Globalne flagi ograniczające samonaprawianie Cepha są włączone."
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PermissionView.js:144
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PermissionView.js:144
 msgid "Granted Permissions"
@@ -3620,24 +3849,32 @@ msgstr "Wiadomości z szarej listy"
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupSelector.js:12
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Groups.js:76
 #: pve-manager/www/manager6/ha/ResourceEdit.js:112
-#: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:140 proxmox-backup/www/Utils.js:403
+#: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:140 proxmox-backup/www/Utils.js:407
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:395
 #: proxmox-backup/www/form/GroupSelector.js:47
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:254
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:189
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:252
 msgid "Group Filter"
 msgstr "Filtr grup"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:48
+msgid "Group Guest Types"
+msgstr "Grupuj typy maszyn"
+
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:199
 msgid "Group Permission"
 msgstr "Uprawnienia grupy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:236
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:35
+msgid "Group Templates"
+msgstr "Grupuj szablony"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:241
 msgid "Group classes"
 msgstr "Klasy grup"
 
@@ -3649,15 +3886,15 @@ msgstr "Członek grupy"
 msgid "Group objectclass"
 msgstr "Klasa obiektów grupy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:203
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:208
 msgid "Groupname attr."
 msgstr "Atrybut nazwy grupy"
 
-#: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:608 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:219
+#: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:608 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:224
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:117
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:150
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:99
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:78
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:101
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:92
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupy"
 
@@ -3665,7 +3902,7 @@ msgstr "Grupy"
 msgid "Groups of '{0}'"
 msgstr "Grupy '{0}'"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:295
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:297
 msgid "Guest"
 msgstr "Gość"
 
@@ -3698,22 +3935,27 @@ msgstr "Gość"
 msgid "Guests"
 msgstr "Maszyny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:655
-msgid "Guests without backup job"
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:628
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:640
+msgid "Guests Without Backup Job"
 msgstr "Maszyny bez zadań kopii zapasowej"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupEdit.js:201
 msgid "HA Group"
 msgstr "Grupa HA"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:119
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:170
+msgid "HA Scheduling"
+msgstr "Planista HA"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:140
 msgid "HA Settings"
 msgstr "Ustawienia HA"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:258
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:267
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:47
 #: pve-manager/www/manager6/panel/TemplateStatusView.js:23
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:130
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:149
 msgid "HA State"
 msgstr "Stan HA"
 
@@ -3724,27 +3966,27 @@ msgid "HD space"
 msgstr "Wykorzystanie dysku "
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/grid/ObjectGrid.js:29
-#: pmg-gui/js/SystemOptions.js:78 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:77
+#: pmg-gui/js/SystemOptions.js:78 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:78
 #: proxmox-backup/www/config/NodeOptionView.js:34
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "Pośrednik HTTP"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:472
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:474
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:220
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:653
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:475
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:477
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:226
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:670
 msgid "Hard Disk"
 msgstr "Dysk"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:33
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:45
 msgid "Hardlink"
 msgstr "Łącze stałe"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:252
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:278
 msgid "Hardware"
 msgstr "Sprzęt"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:378
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:331
 msgid "Hash Policy"
 msgstr "Reguły haszowania"
 
@@ -3753,11 +3995,11 @@ msgstr "Reguły haszowania"
 msgid "Hash algorithm"
 msgstr "Algorytm haszowania"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:154
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:162
 msgid "Hash policy"
 msgstr "Reguły haszowania"
 
-#: pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:100 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:308
+#: pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:100 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:313
 msgid "Header"
 msgstr "Nagłówek"
 
@@ -3773,10 +4015,22 @@ msgstr "Nagłówki"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:134
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:20
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Health.js:5
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:174 proxmox-backup/www/ZFSList.js:89
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:252 proxmox-backup/www/ZFSList.js:89
 msgid "Health"
 msgstr "Zdrowie"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:192
+msgid "Heartbeat Back Address"
+msgstr "Puls adresu wewnętrznego"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:180
+msgid "Heartbeat Front Address"
+msgstr "Puls adresu zewnętrznego"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:75
+msgid "Hebrew"
+msgstr "hebrajski"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/HelpButton.js:8
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/HelpButton.js:73 pmg-gui/js/Utils.js:23
 msgid "Help"
@@ -3790,13 +4044,13 @@ msgstr "Centrum pomocy"
 msgid "Heuristic Score"
 msgstr "Punktacja heurystyczna"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1874
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1973
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:72
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:167
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:168
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Hibernacja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:176
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:182
 msgid "Hibernation VM State"
 msgstr "Stan hibernacji VM"
 
@@ -3812,7 +4066,7 @@ msgstr "Ukryj hosty wewnętrzne"
 msgid "Hint"
 msgstr "Wskazówka"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:127
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:132
 msgid "History (last Month)"
 msgstr "Historia (ostatni miesiąc)"
 
@@ -3822,11 +4076,11 @@ msgid "Hookscript"
 msgstr "Powiązany skrypt"
 
 #: pmg-gui/js/Transport.js:86 pmg-gui/js/Transport.js:155
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:20
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:297
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:36
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:423
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:163
 #: proxmox-backup/www/config/RemoteView.js:126
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:146
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:160
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:409
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteSelector.js:26
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:153
@@ -3834,11 +4088,11 @@ msgstr "Powiązany skrypt"
 msgid "Host"
 msgstr "Węzeł"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:279
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:288
 msgid "Host CPU usage"
 msgstr "Wykorzystanie CPU serwera"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:288
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:297
 msgid "Host Memory usage"
 msgstr "Wykorzystanie pamięci serwera"
 
@@ -3846,11 +4100,12 @@ msgstr "Wykorzystanie pamięci serwera"
 msgid "Host group"
 msgstr "Grupa hostów"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:155
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:160
 msgid "Host/IP address or optional port is invalid"
 msgstr "Serwer/adres IP lub opcjonalny port jest nieprawidłowy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:52
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:136
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:60
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/DNS.js:119
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/DNS.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/DNS.js:126
@@ -3859,7 +4114,7 @@ msgstr "Serwer/adres IP lub opcjonalny port jest nieprawidłowy"
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:200
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:203
 msgid "Hosts"
 msgstr "Hosty"
 
@@ -3878,7 +4133,7 @@ msgstr "godzina"
 msgid "Hourly"
 msgstr "co godzinę"
 
-#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:68 pmg-gui/js/NavigationTree.js:172
+#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:104 pmg-gui/js/NavigationTree.js:172
 msgid "Hourly Distribution"
 msgstr "Rozkład godzinowy"
 
@@ -3892,32 +4147,36 @@ msgid "ICMP type"
 msgstr "Typ ICMP"
 
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:234 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:31
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:793
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Cluster.js:286 proxmox-backup/www/Utils.js:537
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:724
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Cluster.js:286 proxmox-backup/www/Utils.js:543
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:31
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:725
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:831
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:940
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:719
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:825
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:934
 msgid "ID"
 msgstr "Identyfikator"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:263
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:260
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:51
+msgid "ID may only consist of alphanumeric characters"
+msgstr "Identyfikator może składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych"
+
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:262
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:274
 msgid "IO Delay"
 msgstr "Opóźnienie IO"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:258
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:272
 msgid "IO Delay (ms)"
 msgstr "Opóźnienie IO (ms)"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:123 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:35
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:164
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:163
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:88
 msgid "IO delay"
 msgstr "Opóźnienie IO"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:204
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:203
 msgid "IO wait"
 msgstr "Oczekiwanie IO"
 
@@ -3943,8 +4202,8 @@ msgstr "Konfiguracja IP"
 msgid "IP Network"
 msgstr "Sieć IP"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:383
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:495
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:336
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:516
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:28
 msgid "IP address"
 msgstr "Adres IP"
@@ -3966,8 +4225,8 @@ msgstr "Adres IP na podstawie nazwy węzła"
 msgid "IP/CIDR"
 msgstr "IP/CIDR"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:312
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:347
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:338
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:373
 msgid "IPSet"
 msgstr "IPSet"
 
@@ -3989,25 +4248,25 @@ msgstr "IPv6"
 msgid "IPv6/CIDR"
 msgstr "IPv6/CIDR"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:91
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:88
 msgid "ISO Images"
 msgstr "obrazy ISO"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:678
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:680
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CDEdit.js:106
 msgid "ISO image"
 msgstr "obraz ISO"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:645
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:651
 msgid "Idle"
 msgstr "Bezczynność"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:58
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:963
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:957
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:937
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:931
 #: proxmox-backup/www/tape/window/ChangerEdit.js:41
 msgid "Import-Export Slots"
 msgstr "Kieszenie importu/eksportu"
@@ -4052,17 +4311,17 @@ msgstr "Wybierz wszystkie grupy"
 msgid "Include in Backup"
 msgstr "Zapisuj w kopii zapasowej"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:29
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:384
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:247
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:374
 msgid "Include selected VMs"
 msgstr "załącz wybrane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:262
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:293
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:296
 msgid "Include volume in backup job"
 msgstr "zapisuj wolumin w kopii zapasowej"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:570
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:499
 msgid "Included disks"
 msgstr "Załączone dyski"
 
@@ -4079,7 +4338,7 @@ msgstr "Poczta przychodząca"
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:165
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:175
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:179
-#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:94
+#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:130
 msgid "Incoming Mails"
 msgstr "Przychodzące"
 
@@ -4101,18 +4360,22 @@ msgstr "Informacje"
 msgid "Ingress"
 msgstr "Ingress"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:620
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:653
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:373
 msgid "Initialize Disk with GPT"
 msgstr "Załóż tablicę GPT"
 
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:716 proxmox-backup/www/Utils.js:718
+msgid "Inode"
+msgstr "i-węzeł"
+
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:117
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:127
 msgid "Input Policy"
 msgstr "Reguła ruchu przychodzącego"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:250
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:264
 msgid "Input/Output Operations per Second (IOPS)"
 msgstr "Operacje wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS)"
 
@@ -4147,18 +4410,22 @@ msgstr "Wewnętrzny port SMTP"
 msgid "Interval"
 msgstr "Interwał"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/form/ComboGrid.js:381
-#: proxmox-widget-toolkit/src/form/ComboGrid.js:460
+#: proxmox-widget-toolkit/src/form/ComboGrid.js:382
+#: proxmox-widget-toolkit/src/form/ComboGrid.js:461
 #: pve-manager/www/manager6/form/USBSelector.js:23
 msgid "Invalid Value"
 msgstr "Niepoprawna wartość"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1492
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:56
+msgid "Invalid characters in pool name"
+msgstr "Nieprawidłowe znaki w nazwie puli"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1509
 msgid "Invalid file size"
 msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1016
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1503
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1049
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1520
 msgid "Invalid file size: "
 msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku: "
 
@@ -4166,16 +4433,16 @@ msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku: "
 msgid "Invalid permission path."
 msgstr "Nieprawidłowa ścieżka uprawnień"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:398
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:689
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:736
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:843
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:951
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:379
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:683
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:730
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:837
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:945
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeManagement.js:24
 msgid "Inventory"
 msgstr "Inwentarz"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:405
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:410
 msgid "Inventory Update"
 msgstr "Aktualizacja inwentarza"
 
@@ -4190,8 +4457,8 @@ msgstr "Czy ten klucz jest już zarejestrowany?"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:18
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:26
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:281
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:56
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:298
 msgid "Issuer"
 msgstr "Wystawca"
 
@@ -4220,28 +4487,40 @@ msgstr ""
 "Zaleca się konfigurowanie retencji kopii zapasowych bezpośrednio w Proxmox "
 "Backup Server."
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:73
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:76
+msgid "Italian"
+msgstr "włoski"
+
+#: pve-manager/www/manager6/form/ListField.js:10
+msgid "Item"
+msgstr "element"
+
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:91
 msgid "Iterations"
 msgstr "Powtórzenia"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:300
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:77
+msgid "Japanese"
+msgstr "japoński"
+
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:302
 msgid "Job"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:232
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:322
 msgid "Job Comment"
 msgstr "Komentarz do zadania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:718
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:620
 msgid "Job Detail"
 msgstr "Szczegóły zadania"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:175
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:185
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:179
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:181
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:178
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:70
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:140
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:150
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:226
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:157
 msgid "Job ID"
@@ -4256,7 +4535,7 @@ msgstr "Symulacja kalendarza zadań"
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:836 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1838
+#: pmg-gui/js/Utils.js:842 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1937
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Cluster.js:168
 msgid "Join Cluster"
 msgstr "Dołącz do klastra"
@@ -4293,13 +4572,13 @@ msgstr "Wirtualizacja sprzętu KVM"
 msgid "Keep"
 msgstr "zachowuj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:285
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:275
 msgid "Keep All"
 msgstr "Przechowuj wszystkie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:30
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:142
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:312
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:302
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:42
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:49
 msgid "Keep Daily"
@@ -4307,7 +4586,7 @@ msgstr "Przechowuj dzienne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:47
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:156
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:293
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:283
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:41
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:75
 msgid "Keep Hourly"
@@ -4315,7 +4594,7 @@ msgstr "Przechowuj godzinne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:21
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:136
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:292
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:282
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:40
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:41
 msgid "Keep Last"
@@ -4323,7 +4602,7 @@ msgstr "Przechowuj ostatnie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:38
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:148
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:331
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:321
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:44
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:57
 msgid "Keep Monthly"
@@ -4331,7 +4610,7 @@ msgstr "Przechowuj miesięczne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:56
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:162
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:313
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:303
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:43
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:84
 msgid "Keep Weekly"
@@ -4339,7 +4618,7 @@ msgstr "Przechowuj tygodniowe"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:64
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:168
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:332
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:322
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:45
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:92
 msgid "Keep Yearly"
@@ -4349,7 +4628,7 @@ msgstr "Przechowuj roczne"
 msgid "Keep all backups"
 msgstr "Przechowuj wszystkie kopie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:270
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:271
 msgid "Keep encryption key"
 msgstr "Zachowaj klucz szyfrowania"
 
@@ -4371,7 +4650,7 @@ msgid "Kernel Version"
 msgstr "Wersja jądra"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:33
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:352
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:353
 #: pve-manager/www/manager6/window/Snapshot.js:123
 msgid "Key"
 msgstr "Klucz"
@@ -4385,17 +4664,22 @@ msgid "Key Size"
 msgstr "Rozmiar klucza"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/grid/ObjectGrid.js:9
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:71
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:72
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/KeyboardEdit.js:8
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/KeyboardEdit.js:13
 msgid "Keyboard Layout"
 msgstr "Układ klawiatury"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:78
+msgid "Korean"
+msgstr "koreański"
+
 #: pmg-gui/js/Utils.js:180
 msgid "LDAP Group"
 msgstr "Grupa LDAP"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:701
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:23
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:703
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "Serwer LDAP"
 
@@ -4407,21 +4691,33 @@ msgstr "Użytkownik LDAP"
 msgid "LDAP filter"
 msgstr "Filtr LDAP"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1848
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:257
+msgid "LV Name"
+msgstr "Nazwa LV"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:260
+msgid "LV Path"
+msgstr "Ścieżka LV"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:263
+msgid "LV UUID"
+msgstr "LV UUID"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1947
 msgid "LVM Storage"
 msgstr "Przestrzeń LVM"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1850
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1949
 msgid "LVM-Thin Storage"
 msgstr "Przestrzeń LVM-Thin"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Guests.js:84
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:68
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:78
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:270
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:280
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:17
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:33
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:64
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:74
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:323
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:333
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:25
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:35
 msgid "LXC Container"
 msgstr "Kontenery LXC"
 
@@ -4430,11 +4726,11 @@ msgstr "Kontenery LXC"
 msgid "Label"
 msgstr "Etykietka"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:492
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:498
 msgid "Label Information"
 msgstr "Informacje z etykietek"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:406 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:795
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:411 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:789
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:215
 #: proxmox-backup/www/tape/window/LabelMedia.js:8
 msgid "Label Media"
@@ -4442,10 +4738,10 @@ msgstr "Etykietuj nośniki"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/LanguageEdit.js:30
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/LanguageEdit.js:37
-#: pmg-gui/js/LoginView.js:262 pmg-gui/js/MainView.js:213
-#: pmg-gui/js/QuarantineView.js:238 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:395
+#: pmg-gui/js/LoginView.js:262 pmg-gui/js/MainView.js:221
+#: pmg-gui/js/QuarantineView.js:250 pve-manager/www/manager6/Workspace.js:408
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:369
-#: proxmox-backup/www/LoginView.js:300 proxmox-backup/www/MainView.js:252
+#: proxmox-backup/www/LoginView.js:300 proxmox-backup/www/MainView.js:260
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
@@ -4462,15 +4758,19 @@ msgid "Last Backup"
 msgstr "Ostatnia kopia"
 
 #: pmg-gui/js/UserEdit.js:126 pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:88
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:110
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:175
 msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:298
+msgid "Last Name attribute"
+msgstr "Atrybut nazwiska"
+
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:230
 msgid "Last Prune"
 msgstr "Ostatnie czyszczenie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:355
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:357
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:253
 msgid "Last Sync"
 msgstr "Ostatni raz"
@@ -4479,13 +4779,13 @@ msgstr "Ostatni raz"
 msgid "Last Update"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja"
 
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:215
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:232
 msgid "Last Verification"
 msgstr "Ostatnia weryfikacja"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:137
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:140
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:131
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:136
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:139
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:118
 msgid "Last checked"
 msgstr "Ostatnio sprawdzane"
 
@@ -4549,7 +4849,7 @@ msgstr "Łącze {0}"
 msgid "Linked Clone"
 msgstr "Połączony klon"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:283
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:286
 msgid "Live Mode"
 msgstr "Bieżące komunikaty"
 
@@ -4557,11 +4857,11 @@ msgstr "Bieżące komunikaty"
 msgid "Live restore"
 msgstr "Odtwarzanie na żywo"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:761
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:755
 msgid "Load"
 msgstr "Ładuj"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:407
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:412
 msgid "Load Media"
 msgstr "Włóż nośnik"
 
@@ -4569,7 +4869,7 @@ msgstr "Włóż nośnik"
 msgid "Load Media into Drive"
 msgstr "Włóż nośnik do napędu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:157
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:165
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SSHKey.js:33
 msgid "Load SSH Key File"
 msgstr "Wczytaj klucz SSH"
@@ -4578,7 +4878,7 @@ msgstr "Wczytaj klucz SSH"
 #: pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:51
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:42
 #: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:171
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:211
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:210
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:107
 msgid "Load average"
 msgstr "Średnie obciążenie"
@@ -4588,7 +4888,8 @@ msgstr "Średnie obciążenie"
 msgid "Loading"
 msgstr "Ładowanie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:334
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:361
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:482
 msgid "Loading..."
 msgstr "Ładowanie..."
 
@@ -4619,23 +4920,19 @@ msgstr "Lokalny właściciel"
 msgid "Local Store"
 msgstr "Nośnik lokalny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:103
-msgid "Local Time"
-msgstr "Czas lokalny"
-
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:271
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:272
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:281
 msgid "Lock"
 msgstr "Blokuj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:258
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:320
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:391
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:400
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:355
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:346
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:394
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:403
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:381
 msgid "Log"
 msgstr "Logi"
 
@@ -4643,7 +4940,7 @@ msgstr "Logi"
 msgid "Log In"
 msgstr "Zaloguj się"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:408
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:413
 msgid "Log Rotation"
 msgstr "Rotacja logów"
 
@@ -4651,7 +4948,7 @@ msgstr "Rotacja logów"
 msgid "Log burst limit"
 msgstr "Limit szybkości logowania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1640
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1711
 msgid "Log in as root to install."
 msgstr "Zaloguj się jako root aby zainstalować."
 
@@ -4683,12 +4980,12 @@ msgstr "Logowanie (przekierowanie OpenID)"
 msgid "Login failed. Please try again"
 msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować ponownie"
 
-#: pmg-gui/js/MainView.js:220 pmg-gui/js/QuarantineView.js:245
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:404 proxmox-backup/www/MainView.js:262
+#: pmg-gui/js/MainView.js:228 pmg-gui/js/QuarantineView.js:257
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:417 proxmox-backup/www/MainView.js:270
 msgid "Logout"
 msgstr "Wyloguj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:467
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:501
 msgid "Logs"
 msgstr "Logi"
 
@@ -4701,18 +4998,22 @@ msgstr "Najdłuższe zadania"
 msgid "Loopback Interface"
 msgstr "Interfejs lokalny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:300
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:347
 msgid "Lower"
 msgstr "Od"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:106
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:490
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:511
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:23
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:139
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:169
 msgid "MAC address"
 msgstr "Adres MAC"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:93
+#: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:55
+msgid "MAC address for Wake on LAN"
+msgstr "Adres MAC do Wake on LAN"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:114
 msgid "MAC address prefix"
 msgstr "Przedrostek adresu MAC"
 
@@ -4729,7 +5030,18 @@ msgstr "Typ MDev"
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:544
+msgid "MTU"
+msgstr "MTU"
+
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:122
+msgid ""
+"MTU needs to be >= 576 or 1 to inherit the MTU from the underlying bridge."
+msgstr ""
+"Wartość MTU musi wynosić >= 576 lub 1 by dziedziczyć wartość MTU z "
+"powiązanego mostka."
+
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:157
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MachineEdit.js:76
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MachineEdit.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SystemEdit.js:90
@@ -4772,8 +5084,8 @@ msgstr "poczta / min"
 msgid "Maintenance Type"
 msgstr "Typ trybu obsługi"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:129
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:152
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:131
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:196
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:19
 msgid "Maintenance mode"
 msgstr "Tryb obsługi"
@@ -4798,13 +5110,13 @@ msgstr "Upewnij się, że demon SPICE WebDav został zainstalowany."
 msgid "Make sure to insert the tape into the selected drive."
 msgstr "Upewnij się, że taśma znajduje się w wybranym napędzie."
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:138
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:114
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:140
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:115
 msgid "Manage HA"
 msgstr "Zarządzanie HA"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:215
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:714
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:236
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:840
 msgid "Manage {0}"
 msgstr "Zarządzanie {0}"
 
@@ -4866,9 +5178,10 @@ msgid "Max scan size"
 msgstr "Maks. rozmiar skanowania"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:198
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:204
 #: proxmox-backup/www/form/NamespaceMaxDepth.js:8
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:163
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:97
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:107
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:197
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:88
 msgid "Max. Depth"
@@ -4888,7 +5201,7 @@ msgstr "Dozwolona liczba przenoszeń"
 msgid "Max. Restart"
 msgstr "Dozwolona liczba restartów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:288
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:335
 msgid "Maximal Workers/bulk-action"
 msgstr "Równoległe wątki (maksymalnie)"
 
@@ -4938,37 +5251,38 @@ msgstr "Urządzenia pośredniczone"
 msgid "Members"
 msgstr "Członkowie"
 
-#: pmg-gui/js/Dashboard.js:488 pve-manager/www/manager6/Utils.js:438
+#: pmg-gui/js/Dashboard.js:488 pve-manager/www/manager6/Utils.js:440
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:41
 #: pve-manager/www/manager6/form/HotplugFeatureSelector.js:29
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:214
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:222
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:10
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:122
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:143
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/panel/TemplateStatusView.js:46
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:171
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:179
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/DisplayEdit.js:58
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:64
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:70
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MemoryEdit.js:65
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MemoryEdit.js:168
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:335
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:169
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:178
 msgid "Memory size"
 msgstr "Rozmiar pamięci"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:135
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:152
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:160
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:161
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:169
 #: pve-manager/www/manager6/dc/NodeView.js:57
 #: pve-manager/www/manager6/form/NodeSelector.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupEdit.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:176
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:79
-#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:82
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:216
+#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:83
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:215
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Wykorzystanie pamięci"
 
@@ -5006,34 +5320,34 @@ msgstr "Metadane"
 msgid "Metric Server"
 msgstr "Serwer statystyk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1842
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1862
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1889
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1941
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1961
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1988
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:89
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:91
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/menu/TemplateMenu.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:73
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:77
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:110
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:67
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:68
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:96
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:417
 msgid "Migrate"
 msgstr "Migracja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1852
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1951
 msgid "Migrate all VMs and Containers"
 msgstr "Migruj wszystkie maszyny wirtualne i kontenery"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:269
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:316
 msgid "Migration"
 msgstr "Migracja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:98
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:119
 msgid "Migration Settings"
 msgstr "Ustawienia migracji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:280
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:281
 msgid "Min. # of PGs"
 msgstr "Min. # PG"
 
@@ -5061,22 +5375,29 @@ msgstr "Mieszane"
 msgid "Mixed Subscriptions"
 msgstr "Mieszane subskrypcje"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:169
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:291
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:209
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:229
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:177
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:300
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:305
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:224
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:52
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:28
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:208
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:312
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:508
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:512
+msgid "Mode: {0}"
+msgstr "Tryb: {0}"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/MultiDiskSelector.js:101
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:303
 #: pve-manager/www/manager6/form/CPUModelSelector.js:31
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:132
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:161
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:122
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:870
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:864
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveConfig.js:158
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:448
 #: proxmox-backup/www/tape/form/ChangerSelector.js:45
@@ -5085,7 +5406,7 @@ msgstr "Tryb"
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:286
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:285
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmodyfikowane"
 
@@ -5108,8 +5429,8 @@ msgid "Monday to Friday"
 msgstr "od poniedziałku do piątku"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Monitor.js:36
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:351
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:283
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:354
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:309
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitorowanie"
 
@@ -5130,25 +5451,25 @@ msgstr "miesiąc"
 msgid "Monthly"
 msgstr "co miesiąc"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:789
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:106
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:924
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:108
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:177
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:177
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:212
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:244
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:322
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:96
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:82
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:83
 msgid "More"
 msgstr "Więcej"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1890
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1989
 msgid "Mount"
 msgstr "Zamontuj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:370
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:372
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:118
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:362
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:124
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:368
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDMove.js:67
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:203
 msgid "Mount Point"
@@ -5166,30 +5487,30 @@ msgstr "Opcje montowania"
 msgid "Mount point volumes are also erased."
 msgstr "Punkty montowania dysków zostaną także usunięte."
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:254
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:381
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:260
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:387
 msgid "Move Storage"
 msgstr "Zmień magazyn"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1853
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1952
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDMove.js:28
 msgid "Move Volume"
 msgstr "Przenieś dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1863
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1962
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDMove.js:28
 msgid "Move disk"
 msgstr "Przenieś dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:382
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:388
 msgid "Move disk to another storage"
 msgstr "Przenieś dysk do innego magazynu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:255
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:261
 msgid "Move volume to another storage"
 msgstr "Przenieś dysk do innego magazynu"
 
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:90
+#: pmg-gui/js/controller/QuarantineController.js:33
 msgid "Multiple E-Mails selected"
 msgstr "wybrano wiele adresów e-mail"
 
@@ -5210,13 +5531,13 @@ msgid "Must start with"
 msgstr "Musi się zaczynać od"
 
 #: pmg-gui/js/MainView.js:208 pmg-gui/js/Settings.js:5
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:367
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:372
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:5
 #: proxmox-backup/www/MainView.js:247 proxmox-backup/www/window/Settings.js:5
 msgid "My Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:971 proxmox-backup/www/Utils.js:309
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1004 proxmox-backup/www/Utils.js:313
 msgid "N/A"
 msgstr "brak"
 
@@ -5224,23 +5545,31 @@ msgstr "brak"
 msgid "NFS Version"
 msgstr "Wersja NFS"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:173
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:220
 msgid "NOTE: Changing an AppID breaks existing U2F registrations!"
 msgstr "UWAGA: zmiana AppID unieważni bieżącą konfigurację U2F!"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:10
+msgid "NOTE: The following tags are also defined as registered tags."
+msgstr "UWAGA: te tagi zostały już zdefiniowane."
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/RegisteredTagsEdit.js:10
+msgid "NOTE: The following tags are also defined in the user allow list."
+msgstr "UWAGA: te tagi zostały już zdefiniowane dla użytkowników."
+
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:327
 msgid "NOW"
 msgstr "TERAZ"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/UserSelector.js:33
 #: proxmox-widget-toolkit/src/grid/ObjectGrid.js:343
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:244
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:315
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:252
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:268
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:172
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEAccount.js:61
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:54
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:16
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:260
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:259
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:129
 #: pmg-gui/js/ActionList.js:127 pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:79
 #: pmg-gui/js/ObjectGroupList.js:35 pmg-gui/js/ObjectGroupList.js:144
@@ -5252,19 +5581,18 @@ msgstr "TERAZ"
 #: pmg-gui/js/VirusCharts.js:25 pve-manager/www/manager6/ceph/FS.js:25
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/FS.js:154
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:13
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:237
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:288
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:121
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:238
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:414
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:130
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEClusterView.js:78
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:111
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:440
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:430
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupEdit.js:28
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupView.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:64
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:208
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:385
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:212
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:399
 #: pve-manager/www/manager6/dc/NodeView.js:11
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:183
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:230
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolEdit.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolView.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/dc/RoleEdit.js:33
@@ -5274,29 +5602,29 @@ msgstr "TERAZ"
 #: pve-manager/www/manager6/form/FileSelector.js:67
 #: pve-manager/www/manager6/form/IPRefSelector.js:63
 #: pve-manager/www/manager6/form/StorageSelector.js:20
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:46
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:236
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:332
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:42
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:289
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:330
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallAliases.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallAliases.js:163
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:66
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:78
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:120
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:86
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:469
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:490
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:42
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:46
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:47
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:36
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:100
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:34
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:104
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:29
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:147
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:47
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:225
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:79
 #: pve-manager/www/manager6/panel/IPSet.js:114
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:18
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:54
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:62
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:37
@@ -5307,12 +5635,13 @@ msgstr "TERAZ"
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:316
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:180
 #: pve-manager/www/manager6/window/Snapshot.js:65
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:543 proxmox-backup/www/ZFSList.js:62
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:26
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:549 proxmox-backup/www/ZFSList.js:62
 #: proxmox-backup/www/config/MetricServerView.js:56
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:195
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:66
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:71
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:107
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:849
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:843
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveConfig.js:143
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:430
 #: proxmox-backup/www/tape/PoolConfig.js:111
@@ -5341,15 +5670,16 @@ msgid "Name, Format, Notes"
 msgstr "Nazwa, format, notatki"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:560
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:561
 #: pve-manager/www/manager6/storage/RBDEdit.js:237
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:398 proxmox-backup/www/config/PruneView.js:190
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:402 proxmox-backup/www/config/PruneView.js:190
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:200
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:196
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1199
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:122
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:33
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:9
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:78
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:88
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyAll.js:36
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:80
 msgid "Namespace"
@@ -5371,7 +5701,7 @@ msgstr "Wymaga przynajmniej jednego mapowania"
 msgid "Need at least one snapshot"
 msgstr "Wymaga przynajmniej jednej migawki"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:73
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/FeaturesEdit.js:37
 msgid "Nesting"
 msgstr "Zagnieżdżanie"
@@ -5384,13 +5714,14 @@ msgstr "Maska dla szarej listy IPv4"
 msgid "Netmask for Greylisting IPv6"
 msgstr "Maska dla szarej listy IPv6"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:434
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:112
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:436
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:166
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:133
 #: pve-manager/www/manager6/form/HotplugFeatureSelector.js:19
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:226
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:219
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:173
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:178
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:252
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:227
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:176
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:186
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
@@ -5398,12 +5729,12 @@ msgstr "Sieć"
 msgid "Network Config"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:602
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:305
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:233
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:665
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:635
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:326
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:239
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:682
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:192
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:232
 msgid "Network Device"
 msgstr "Karta sieciowa"
 
@@ -5412,8 +5743,8 @@ msgid "Network Interfaces"
 msgstr "Interfejsy sieciowe"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:151 pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:185
-#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:92
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:234
+#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:93
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:233
 msgid "Network traffic"
 msgstr "Ruch sieciowy"
 
@@ -5431,8 +5762,10 @@ msgid "Networks"
 msgstr "Sieci"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:89 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:92
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:299 proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:202
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:109
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:303 proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:219
 #: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:9
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:21
 msgid "Never"
 msgstr "nigdy"
 
@@ -5455,7 +5788,7 @@ msgstr "Najnowsza wersja Cepha w tym klastrze to {0}"
 msgid "Next"
 msgstr "Dalej"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:294
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:341
 msgid "Next Free VMID Range"
 msgstr "Następny wolny zakres VMID"
 
@@ -5463,31 +5796,32 @@ msgstr "Następny wolny zakres VMID"
 msgid "Next Media"
 msgstr "Następny nośnik"
 
-#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:185 pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:815
+#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:185 pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:746
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:193
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:249
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:272
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:234
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:251
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:258
 msgid "Next Run"
 msgstr "Następne wykonanie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:375
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:377
 msgid "Next Sync"
 msgstr "Następny raz"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:141
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:144
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:135
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:140
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:143
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:122
 msgid "Next due date"
 msgstr "Najbliższy termin"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:45 pve-manager/www/manager6/Utils.js:268
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:313
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:250
-#: pve-manager/www/manager6/form/Boolean.js:8
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:152
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:143
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:238
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:39
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:52
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:130
 msgid "No"
 msgstr "nie"
 
@@ -5501,7 +5835,7 @@ msgstr "brak dostępnych kont."
 msgid "No Accounts configured"
 msgstr "brak skonfigurowanych kont"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:25
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:79 pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:99
 msgid "No Attachments"
 msgstr "brak załączników"
 
@@ -5513,8 +5847,7 @@ msgstr "brak zmieniacza"
 msgid "No CloudInit Drive found"
 msgstr "Nie znaleziono dysku CloudInit"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:54
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:96
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:59
 msgid "No Data"
 msgstr "brak danych"
 
@@ -5539,7 +5872,7 @@ msgid "No Disks found"
 msgstr "nie znaleziono dysków"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/DiskSelector.js:19
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:163
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:83
 msgid "No Disks unused"
 msgstr "brak wolnych dysków"
@@ -5569,7 +5902,7 @@ msgstr "Brak dostępnej pomocy"
 msgid "No Mount-Units found"
 msgstr "brak zamontowanych dysków"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:732
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:858
 msgid "No OSD selected"
 msgstr "Nie wybrano OSD"
 
@@ -5577,11 +5910,20 @@ msgstr "Nie wybrano OSD"
 msgid "No Objects"
 msgstr "brak obiektów"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:366
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:102
+msgid "No Overrides"
+msgstr "brak kolorów"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEPlugin.js:47
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEClusterView.js:163
 msgid "No Plugins configured"
 msgstr "brak dostępnych wtyczek"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:528
+msgid "No Registered Tags"
+msgstr "brak zdefiniowanych tagów"
+
 #: pmg-gui/js/SpamQuarantineOptions.js:14
 msgid "No Reports"
 msgstr "brak raportów"
@@ -5594,7 +5936,7 @@ msgstr "brak wartości S.M.A.R.T."
 msgid "No Snapshots"
 msgstr "brak migawek"
 
-#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:27
+#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:26
 msgid "No Spam Info"
 msgstr "brak informacji o spamie"
 
@@ -5602,6 +5944,15 @@ msgstr "brak informacji o spamie"
 msgid "No Subscription"
 msgstr "Brak subskrypcji"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagEdit.js:293
+msgid "No Tags"
+msgstr "brak tagów"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/RegisteredTagsEdit.js:61
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:72
+msgid "No Tags defined"
+msgstr "nie zdefiniowano tagów"
+
 #: proxmox-backup/www/dashboard/LongestTasks.js:10
 msgid "No Tasks"
 msgstr "brak zadań"
@@ -5610,15 +5961,11 @@ msgstr "brak zadań"
 msgid "No Tasks found"
 msgstr "nie znaleziono zadań"
 
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:148
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:186
 msgid "No VM selected"
 msgstr "nie wybrano VM"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:89
-msgid "No Volume Groups found"
-msgstr "brak grup woluminów"
-
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:79
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:95
 msgid "No Warnings/Errors"
 msgstr "brak ostrzeżeń/błędów"
 
@@ -5636,35 +5983,31 @@ msgid "No cache"
 msgstr "brak"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:137
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:153
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:183
 msgid "No change"
 msgstr "brak zmian"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:76
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:455
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:408
 msgid "No changes"
 msgstr "brak zmian"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:101 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:105
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:44 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:105
 #: pmg-gui/js/Dashboard.js:441 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:66
 #: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:110 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:234
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:414 pmg-gui/js/MailTracker.js:264
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:12 pmg-gui/js/QuarantineList.js:322
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:12 pmg-gui/js/QuarantineList.js:340
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:113 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:105
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:16 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:153
-#: pmg-gui/js/VirusCharts.js:12 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:104
+#: pmg-gui/js/VirusCharts.js:12 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:46
 msgid "No data in database"
 msgstr "brak danych w bazie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:94
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:96
 msgid "No default available"
 msgstr "brak domyślnych"
 
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:89
-msgid "No file selected"
-msgstr "nie wybrano pliku"
-
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:258
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:265
 msgid "No match found"
 msgstr "brak dopasowania"
 
@@ -5672,7 +6015,7 @@ msgstr "brak dopasowania"
 msgid "No namespaces accessible."
 msgstr "brak dostępnych przestrzeni nazw"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:103
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:131
 msgid "No network device"
 msgstr "Brak urządzenia sieciowego"
 
@@ -5686,7 +6029,7 @@ msgstr "brak informacji o sieci"
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/SimpleEdit.js:44
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VlanEdit.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VxlanEdit.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:41
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:42
 msgid "No restrictions"
 msgstr "bez ograniczeń"
 
@@ -5698,19 +6041,19 @@ msgstr "brak uruchomionych zadań"
 msgid "No schedule setup."
 msgstr "brak ustawień planu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:207
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:11
+msgid "No simulation done"
+msgstr "Nie wykonano symulacji"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:293
 msgid "No such service configured."
 msgstr "nie skonfigurowano takiej usługi"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:94
-msgid "No thinpools found"
-msgstr "brak puli z dynamicznym rozmiarem"
-
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:204
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:185
 msgid "No updates available."
 msgstr "brak dostępnych aktualizacji"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:515
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:548
 #: pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:51 pmg-gui/js/mobile/utils.js:145
 #: pmg-gui/js/mobile/utils.js:151 proxmox-backup/www/Dashboard.js:320
 msgid "No valid subscription"
@@ -5720,44 +6063,47 @@ msgstr "Brak aktualnej subskrypcji"
 msgid "No {0} configured."
 msgstr "Brak dostępnych {0}."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1213
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:396
+msgid "No {0} found"
+msgstr "nie znaleziono {0}"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1246
 msgid "No {0} repository enabled!"
 msgstr "Nie włączono repozytorium {0}!"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:458
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:456
 msgid "No {0} repository is enabled, you do not get any updates!"
 msgstr "Nie włączono repozytorium {0}, nie będziesz otrzymywać aktualizacji!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:172
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:172
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:207
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:239
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:317
 msgid "No {0} selected"
 msgstr "nie wybrano {0}"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:147
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:145
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:224 pmg-gui/js/ServerStatus.js:67
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:75
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:237
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:96
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:151
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:798
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:246
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:216
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:729
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:177
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Log.js:52
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Tasks.js:100
-#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:83
+#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:89
 #: pve-manager/www/manager6/form/NodeSelector.js:42
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:35
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:244
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:31
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:297
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:63
 #: pve-manager/www/manager6/ha/GroupEdit.js:53
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Resources.js:99
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:35
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:43
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:117
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:115
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:118
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:55
 #: pve-manager/www/manager6/panel/TemplateStatusView.js:31
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:37
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:45
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ControllerView.js:119
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/StatusView.js:65
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/controllers/BgpEdit.js:26
@@ -5765,10 +6111,15 @@ msgstr "nie wybrano {0}"
 msgid "Node"
 msgstr "Węzeł"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:613
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:544
 msgid "Node is offline"
 msgstr "Węzeł jest niedostępny"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/ComboBoxSetStoreNode.js:75
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:126
+msgid "Node to scan"
+msgstr "Węzeł do skanowania"
+
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Cluster.js:281
 msgid "Nodename"
 msgstr "Nazwa węzła"
@@ -5785,22 +6136,23 @@ msgstr "Nazwa węzła"
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/SimpleEdit.js:43
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VlanEdit.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/VxlanEdit.js:51
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:40
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:12
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:41
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:14
 msgid "Nodes"
 msgstr "Węzły"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1223
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1256
 msgid "Non production-ready repository enabled!"
 msgstr "Nie włączono repozytoriów produkcyjnych!"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:49 pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:179
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:282
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:59
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:60
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:176
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:223
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:534
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:671 proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1112
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:224
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:535
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:677 proxmox-backup/www/Utils.js:717
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:722 proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1112
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1130
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1144
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:6
@@ -5811,15 +6163,27 @@ msgstr "brak"
 msgid "Normalized"
 msgstr "Znormalizowane"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:628
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:79
+msgid "Norwegian (Bokmal)"
+msgstr "norweski (Bokmal)"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:81
+msgid "Norwegian (Nynorsk)"
+msgstr "norweski (Nynorsk)"
+
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:622
 msgid "Not Labeled"
 msgstr "brak etykietki"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:148
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:153
 msgid "Not a valid DNS name or IP address."
 msgstr "To nie jest prawidłowa nazwa DNS lub adres IP."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:174
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:170
+msgid "Not a valid color."
+msgstr "To nie jest prawidłowy kolor"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:179
 msgid "Not a valid list of hosts"
 msgstr "To nie jest prawidłowa lista serwerów"
 
@@ -5833,7 +6197,7 @@ msgstr "nie jest woluminem"
 msgid "Not configured"
 msgstr "nie skonfigurowane"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:290
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:294
 msgid "Not enough data"
 msgstr "za mało danych"
 
@@ -5847,12 +6211,12 @@ msgstr "nie skonfigurowane"
 msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:391
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:374
 msgid "Note Template"
 msgstr "Szablon notatki"
 
-#: pmg-gui/js/TFAView.js:73 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:167
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:234
+#: pmg-gui/js/TFAView.js:73 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:214
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:281
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:122
 msgid "Note:"
 msgstr "Uwaga:"
@@ -5862,23 +6226,15 @@ msgid ""
 "Note: If anything goes wrong during the live-restore, new data written by "
 "the VM may be lost."
 msgstr ""
-"Uwaga: jeśli coś pójdzie źle podczas odwarzania na żywo, nowe dane "
+"Uwaga: jeśli coś pójdzie źle podczas odtwarzania na żywo, nowe dane "
 "zapisywane przez maszynę mogą zostać utracone."
 
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:128
-msgid ""
-"Note: Signatures of signed files will not be verified on the server. Please "
-"use the client to do this."
-msgstr ""
-"Uwaga: sygnatury podpisanych plików nie będą sprawdzane na tym serwerze. W "
-"tym celu należy użyć klienta."
-
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/NotesView.js:6
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/NotesEdit.js:4
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:279
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:339
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:133
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:337
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:136
 #: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:157
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:159
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:186
@@ -5887,20 +6243,24 @@ msgstr ""
 msgid "Notes"
 msgstr "Notatki"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:506
+#: pve-manager/www/manager6/form/ComboBoxSetStoreNode.js:82
+msgid "Nothing found"
+msgstr "nic nie znaleziono"
+
+#: pmg-gui/js/Utils.js:506 pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:206
 msgid "Notification"
 msgstr "Powiadomienie"
 
-#: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:85
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:109
+#: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:85 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:94
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:152
 msgid "Notify"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:126
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:170
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:88
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:107
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:410
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:54
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:66
 msgid "Notify User"
 msgstr "Powiadom użytkownika"
 
@@ -5924,8 +6284,7 @@ msgstr "Liczba węzłów"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:296 pmg-gui/js/LoginView.js:125
 #: pmg-gui/js/RegexTester.js:49 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:36
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:288
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:348
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:121
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:350
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:229
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:164
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:60
@@ -5935,7 +6294,7 @@ msgstr "Liczba węzłów"
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:134
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:142
 msgid "OS"
 msgstr "System operacyjny"
 
@@ -5944,26 +6303,39 @@ msgstr "System operacyjny"
 msgid "OS Type"
 msgstr "Typ systemu"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:141
+msgid "OSD data path"
+msgstr "Ścieżka danych OSD"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:146
+msgid "OSD object store"
+msgstr "Magazyn obiektów OSD"
+
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:77
 msgid "OSDs with no metadata, possibly left over from removal"
 msgstr "OSD bez metadanych, prawdopodobnie pozostałości po usunięciu"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:79
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:99
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:213
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:87
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:107
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:221
 msgid "OVS options"
 msgstr "Opcje OVS"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:192
+msgid "Objects are degraded. Consider waiting until the cluster is healthy."
+msgstr ""
+"Obiekty są obecnie zdegradowane. Najlepiej poczekać aż klaster będzie zdrowy."
+
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Health.js:112
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:44
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:697 proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:276
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:703 proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:276
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:8
 msgid "Offline"
 msgstr "Nieaktywne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/PackageVersions.js:32
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:47
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:89
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:46
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:88
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:56
 #: proxmox-backup/www/tape/window/Erase.js:31
 msgid "Ok"
@@ -5973,7 +6345,7 @@ msgstr "Ok"
 msgid "On"
 msgstr "włączone"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:216
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:211
 #: pve-manager/www/manager6/form/EmailNotificationSelector.js:6
 msgid "On failure only"
 msgstr "tylko problemy"
@@ -5983,7 +6355,7 @@ msgstr "tylko problemy"
 msgid "On-site"
 msgstr "na miejscu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:78
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Health.js:106
 #: pve-manager/www/manager6/dc/NodeView.js:23
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:39
@@ -6015,8 +6387,8 @@ msgstr "Otwórz zadanie"
 msgid "Open restore wizard for {0}"
 msgstr "Otwórz asystenta odzyskiwania dla {0}"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:12
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:709
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:13
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:711
 msgid "OpenID Connect Server"
 msgstr "Serwer OpenID"
 
@@ -6038,11 +6410,15 @@ msgstr "Przekierowanie nie powiodło się, proszę spróbować ponownie"
 msgid "OpenID redirect failed."
 msgstr "Przekierowanie nie powiodło się."
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:266
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:267
 msgid "Optimal # of PGs"
 msgstr "Optymalna liczba PG"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:318
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:443
+msgid "Option"
+msgstr "Opcja"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:316
 #: pmg-gui/js/MailProxyConfiguration.js:29
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorConfiguration.js:13
 #: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:52
@@ -6050,13 +6426,13 @@ msgstr "Optymalna liczba PG"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:193
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:220
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:238
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:297
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:209
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:281
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:264
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:323
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:212
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:284
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:122
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:264
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:332
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:290
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:358
 #: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:71
 #: proxmox-backup/www/datastore/Panel.js:88
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:55
@@ -6067,7 +6443,7 @@ msgstr "Opcje"
 msgid "Order"
 msgstr "Kolejność"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1815 proxmox-backup/www/Utils.js:391
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1914 proxmox-backup/www/Utils.js:395
 msgid "Order Certificate"
 msgstr "Zamów certyfikat"
 
@@ -6077,24 +6453,32 @@ msgstr "Zamów certyfikat"
 msgid "Order Certificates Now"
 msgstr "Zamów certyfikat"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:271
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:475
+msgid "Ordering"
+msgstr "Kolejność"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:373
+msgid "Ordering: {0}"
+msgstr "Kolejność: {0}"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:277
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:55
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacja"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:345
-#: pmg-gui/js/TFAView.js:40 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:189
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:343
+#: pmg-gui/js/TFAView.js:40 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:236
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:16
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:89
 msgid "Origin"
 msgstr "Pochodzenie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:350
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:348
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:56
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1233
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1266
 msgid "Other Error"
 msgstr "Inny błąd"
 
@@ -6128,11 +6512,11 @@ msgstr "Poczta wychodząca"
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:165
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:190
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:194
-#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:100
+#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:136
 msgid "Outgoing Mails"
 msgstr "Wychodzące"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:234
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:238
 msgid "Output"
 msgstr "Komunikaty"
 
@@ -6161,14 +6545,14 @@ msgstr "Nadpisuj istniejący plik"
 msgid "Owner"
 msgstr "Właściciel"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:269
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:687
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:275
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:704
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:246
 msgid "PCI Device"
 msgstr "Urządzenie PCI"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:63
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:326
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:343
 msgid "PEM"
 msgstr "PEM"
 
@@ -6176,19 +6560,23 @@ msgstr "PEM"
 msgid "PVE Manager Version"
 msgstr "Wersja menedżera PVE"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:17
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:19
 #: pve-manager/www/manager6/storage/TemplateView.js:71
 msgid "Package"
 msgstr "Pakiet"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:102
+msgid "Package Updates"
+msgstr "Aktualizacje pakietów"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/PackageVersions.js:5
-#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:50 pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:126
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:70 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:170
+#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:50 pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:27
+#: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:125
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:69 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:169
 msgid "Package versions"
 msgstr "Wersje pakietów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:80
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:71
 msgid "Parallel jobs"
 msgstr "Zadania równoległe"
 
@@ -6216,27 +6604,27 @@ msgstr "bezpośredni dostęp do urządzenia"
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:113 pmg-gui/js/LoginView.js:256
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:80 pmg-gui/js/UserEdit.js:50
 #: pmg-gui/js/UserView.js:115 pmg-gui/js/mobile/loginscreen.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:374
+#: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:379
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:348
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:38
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserView.js:58
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:89
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:97
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:221
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:226
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:233
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:177
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:535
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:536
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:355
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:285
 #: proxmox-backup/www/tape/EncryptionKeys.js:53
 #: proxmox-backup/www/tape/window/EncryptionEdit.js:36
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:102
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:49
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:114
 #: proxmox-backup/www/window/UserPassword.js:17
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:184
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:189
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:22
 msgid "Passwords do not match"
 msgstr "Hasła nie pasują do siebie"
@@ -6248,7 +6636,7 @@ msgstr "Wklej tu zakodowane informacje o klastrze"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PermissionView.js:27
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:21
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:140
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:419
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:433
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PermissionView.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:250
@@ -6267,9 +6655,9 @@ msgstr "Wklej tu zakodowane informacje o klastrze"
 msgid "Path"
 msgstr "Ścieżka"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1864
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1963
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:65
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:159
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:160
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
@@ -6299,7 +6687,7 @@ msgstr "Węzły"
 msgid "Pending Changes"
 msgstr "Wprowadzanie zmian"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:449
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:402
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:305
 msgid "Pending changes"
 msgstr "Wprowadzanie zmian"
@@ -6308,7 +6696,7 @@ msgstr "Wprowadzanie zmian"
 msgid "Percentage"
 msgstr "Procentowo"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:178
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:194
 msgid "Performance"
 msgstr "Wydajność"
 
@@ -6331,17 +6719,29 @@ msgstr "Uprawnienia"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserView.js:82
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:334
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:360
 #: pve-manager/www/manager6/pool/Config.js:34
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:369
-#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:42
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:128
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:395
+#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:39
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:125
 #: proxmox-backup/www/config/ACLView.js:23
 #: proxmox-backup/www/panel/AccessControl.js:36
 msgid "Permissions"
 msgstr "Uprawnienia"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:35
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:73
+msgid "Persian (Farsi)"
+msgstr "perski"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:214
+msgid "Physical Device"
+msgstr "Urządzenie fizyczne"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:200
+msgid "Physical devices used by the OSD"
+msgstr "Fizyczne urządzenia używane przez OSD"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:47
 msgid "Pipe/Fifo"
 msgstr "Potok/FIFO"
 
@@ -6351,7 +6751,7 @@ msgstr "Uruchom (ponownie) analizę URL aby uzyskać metainformacje"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:373
 msgid "Please enter one of your single-use recovery keys"
-msgstr "Wprowadż jeden z jednorazowych kluczy odzyskiwania"
+msgstr "Wprowadź któryś z jednorazowych kluczy odzyskiwania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/SafeDestroy.js:201
 msgid "Please enter the ID to confirm"
@@ -6432,12 +6832,12 @@ msgstr ""
 "Użyj przycisku 'Dołącz' na węźle, który chcesz dodać do klastra, podając ten "
 "adres IP i odcisk."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:419
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:445
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:185
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddWebauthn.js:62
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/LanguageEdit.js:23
-#: pmg-gui/js/LoginView.js:56 pmg-gui/js/LoginView.js:149
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:618
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/ThemeEdit.js:26 pmg-gui/js/LoginView.js:56
+#: pmg-gui/js/LoginView.js:149 pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:549
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:321
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:62
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:204
@@ -6465,12 +6865,16 @@ msgstr "ID wtyczki"
 msgid "Policy"
 msgstr "Reguły"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:251
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:82
+msgid "Polish"
+msgstr "polski"
+
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:260
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PoolEdit.js:6
-#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:87
+#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/form/PoolSelector.js:23
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:255
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:308
 #: pve-manager/www/manager6/storage/RBDEdit.js:124
 #: pve-manager/www/manager6/storage/RBDEdit.js:135
 #: pve-manager/www/manager6/storage/RBDEdit.js:143
@@ -6480,17 +6884,17 @@ msgstr "Reguły"
 msgid "Pool"
 msgstr "Pule zasobów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/form/ViewSelector.js:37
+#: pve-manager/www/manager6/form/ViewSelector.js:30
 msgid "Pool View"
 msgstr "Widok zasobów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:32
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:393
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:250
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:383
 msgid "Pool based"
 msgstr "pula"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:138
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:204
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:265
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:243
 msgid "Pool to backup"
 msgstr "Pula do kopii"
 
@@ -6502,13 +6906,14 @@ msgstr "pula/zestaw nośników/migawka"
 msgid "Pools"
 msgstr "Pule zasobów"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:141
 #: pmg-gui/js/FetchmailEdit.js:53 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:99
 #: pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:76 pmg-gui/js/Transport.js:96
 #: pmg-gui/js/Transport.js:178 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:38
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:45
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:86
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:224
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:412
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:228
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:426
 #: pve-manager/www/manager6/form/USBSelector.js:63
 #: proxmox-backup/www/window/InfluxDbEdit.js:172
 msgid "Port"
@@ -6522,11 +6927,15 @@ msgstr "Portal"
 msgid "Ports"
 msgstr "Porty"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:357
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:310
 msgid "Ports/Slaves"
 msgstr "Porty/podrzędne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:423
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:83
+msgid "Portuguese (Brazil)"
+msgstr "portugalski (brazylijski)"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:408
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:197
 msgid "Possible template variables are: {0}"
 msgstr "Dozwolone zmienne w szablonach: {0}"
@@ -6539,15 +6948,25 @@ msgstr "Postscreen"
 msgid "Pre-Enroll keys"
 msgstr "Standardowe klucze"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:60
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:515
+msgid "Pre-defined:"
+msgstr "Zdefiniowane:"
+
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:61
 msgid "Preallocation"
 msgstr "Wstępna alokacja"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:67
+msgid "Predefined Tags"
+msgstr "Zdefiniowane tagi"
+
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:33
 msgid "Premium"
 msgstr "Premium"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:166
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:143
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:448
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:168
 msgid "Preview"
 msgstr "Podgląd"
 
@@ -6581,7 +7000,7 @@ msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:135
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:181
 msgid "Private Key (Optional)"
 msgstr "Klucz prywatny (opcjonalne)"
 
@@ -6598,23 +7017,24 @@ msgstr "Separacja uprawnień"
 msgid "Privileged"
 msgstr "uprzywilejowany"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RoleSelector.js:30
+#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RoleSelector.js:31
 #: pve-manager/www/manager6/dc/RoleEdit.js:40
 #: pve-manager/www/manager6/dc/RoleView.js:65
 msgid "Privileges"
 msgstr "Uprawnienia"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:151
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:149
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:157
 msgid "Process ID"
 msgstr "Identyfikator procesu"
 
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:136
+#: pmg-gui/js/controller/QuarantineController.js:105
 msgid "Processing..."
 msgstr "Przetwarzanie..."
 
 #: pve-manager/www/manager6/panel/TemplateStatusView.js:40
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:93
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:227
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:99
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:265
 msgid "Processors"
 msgstr "Procesory"
 
@@ -6623,8 +7043,8 @@ msgstr "Procesory"
 msgid "Product"
 msgstr "Produkt"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1217
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1219
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1250
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1252
 msgid "Production-ready Enterprise repository enabled"
 msgstr "Włączono komercyjne repozytorium produkcyjne"
 
@@ -6651,18 +7071,20 @@ msgstr "Typ zapytania"
 msgid "Propagate"
 msgstr "Propagacja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:297
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:139
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:369
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:122
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:302
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:141
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:506 proxmox-backup/www/Utils.js:586
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:628
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:512 proxmox-backup/www/Utils.js:592
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:634
 msgid "Property"
 msgstr "Właściwość"
 
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:344
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:346
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:348
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:166
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:168
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:166
@@ -6681,8 +7103,8 @@ msgstr "Ochrona"
 #: pmg-gui/js/FetchmailEdit.js:42 pmg-gui/js/FetchmailView.js:102
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:60 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:565
 #: pmg-gui/js/Transport.js:91 pmg-gui/js/Transport.js:160
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:233
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:433
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:237
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:447
 #: pve-manager/www/manager6/form/IPProtocolSelector.js:9
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:293
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:861
@@ -6702,7 +7124,7 @@ msgid "Proxmox VE Login"
 msgstr "Logowanie do Proxmox VE"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:61
-#: pve-manager/www/manager6/window/Prune.js:210 proxmox-backup/www/Utils.js:409
+#: pve-manager/www/manager6/window/Prune.js:210 proxmox-backup/www/Utils.js:414
 msgid "Prune"
 msgstr "Czyszczenie"
 
@@ -6722,12 +7144,12 @@ msgstr "Wyczyść wszystko"
 msgid "Prune Backups for '{0}' on Storage '{1}'"
 msgstr "Wyczyść kopie '{0}' w magazynie '{1}'"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:410 proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:12
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:415 proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:12
 msgid "Prune Job"
 msgstr "Zadanie czyszczenia"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:32
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:78
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:90
 msgid "Prune Jobs"
 msgstr "Zadania czyszczenia"
 
@@ -6737,13 +7159,13 @@ msgid "Prune Options"
 msgstr "Opcje czyszczenia"
 
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:77
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:104
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:114
 msgid "Prune Schedule"
 msgstr "Plan czyszczenia"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:30
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:47
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:54
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:26
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:43
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:50
 msgid "Prune group"
 msgstr "Wyczyść grupę"
 
@@ -6756,23 +7178,23 @@ msgid "Prunes"
 msgstr "Czyszczenie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:28
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:291
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:308
 msgid "Public Key Alogrithm"
 msgstr "Algorytm klucza publicznego"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:34
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:41
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:297
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:73
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:314
 msgid "Public Key Size"
 msgstr "Rozmiar klucza publicznego"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:36
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:62
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:68
 msgid "Public Key Type"
 msgstr "Typ klucza publicznego"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1855
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1954
 msgid "Pull file"
 msgstr "Pobierz plik"
 
@@ -6780,7 +7202,7 @@ msgstr "Pobierz plik"
 msgid "Purge from job configurations"
 msgstr "Usuń z konfiguracji zadań"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1856
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1955
 msgid "Push file"
 msgstr "Wyślij plik"
 
@@ -6834,7 +7256,7 @@ msgstr "Kworum"
 msgid "Quorum"
 msgstr "Kworum"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:42
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:71
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:39
 msgid "RAID Level"
 msgstr "Poziom RAID"
@@ -6846,8 +7268,8 @@ msgstr "RAM"
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:296 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:43
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:54
 #: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:178
-#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:85
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:86
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:217
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:99
 msgid "RAM usage"
 msgstr "Wykorzystanie RAM"
@@ -6897,45 +7319,49 @@ msgid "Rate Out Used"
 msgstr "Używany ruch wychodzący"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:43
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:400
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:128
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:148
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:402
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:297
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:178
 msgid "Rate limit"
 msgstr "Limit przepustowości"
 
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:100
+msgid "Raw Certificate"
+msgstr "Surowy certyfikat"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/DiskFormatSelector.js:5
 msgid "Raw disk image"
 msgstr "Obraz dysku"
 
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:200
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:217
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyAll.js:64
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:117
 msgid "Re-Verify After"
 msgstr "Ponawiaj weryfikację"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:249
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:256
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:246
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:252
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:248
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:255
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:260
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:266
 msgid "Read"
 msgstr "Odczyt"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:911
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:905
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:257
 msgid "Read Label"
 msgstr "Odczyt etykietek"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:411
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:416
 msgid "Read Objects"
 msgstr "Odczyt obiektów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:328
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:346
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:331
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:349
 msgid "Read limit"
 msgstr "Limit odczytu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:367
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:385
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:370
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:388
 msgid "Read max burst"
 msgstr "Odczyt szybki (maks.)"
 
@@ -6944,28 +7370,31 @@ msgid "Read only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:295
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:279 proxmox-backup/www/Utils.js:695
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:282 proxmox-backup/www/Utils.js:701
 msgid "Read-only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:231
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:243
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:247
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:259
 msgid "Reads"
 msgstr "Odczyt"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RealmComboBox.js:30
+#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RealmComboBox.js:38
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:18
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:74
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:35
-#: pmg-gui/js/UserView.js:130 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1821
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1822
+#: pmg-gui/js/UserView.js:130 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1920
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1921
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditBase.js:37
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:17
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserEdit.js:102
 #: pve-manager/www/manager6/dc/UserView.js:132
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:174
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:77
 msgid "Realm"
 msgstr "Autoryzacja"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:4
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:4
 msgid "Realm Sync"
 msgstr "Synchronizacja"
@@ -6983,8 +7412,8 @@ msgstr "Powód"
 msgid "Reassign Disk"
 msgstr "Przypisz dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:262
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:404
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:268
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:410
 msgid "Reassign Owner"
 msgstr "Zmień właściciela"
 
@@ -6992,54 +7421,59 @@ msgstr "Zmień właściciela"
 msgid "Reassign Volume"
 msgstr "Przypisz dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:405
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:411
 msgid "Reassign disk to another VM"
 msgstr "Przypisz dysk do innej VM"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:263
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:269
 msgid "Reassign volume to another CT"
 msgstr "Przypisz dysk do innego CT"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:208
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:224
 msgid "Rebalance"
 msgstr "Balansowanie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1865
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1891
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:182
+msgid "Rebalance on Start"
+msgstr "Balansowanie przy starcie"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1964
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1990
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:72
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:84
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:68
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:99
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:150
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:142
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:151
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:141
 msgid "Reboot"
 msgstr "Restart"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:144
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:143
 msgid "Reboot backup server?"
 msgstr "Zrestartować serwer kopii zapasowych?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:87
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:90
 msgid "Reboot node '{0}'?"
 msgstr "Zrestartować węzeł '{0}'?"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:75
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:69
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:71
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:102
 msgid "Reboot {0}"
 msgstr "Restart {0}"
 
-#: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:100 pmg-gui/js/Dashboard.js:456
-#: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:73 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:117
-#: pmg-gui/js/MailInfo.js:34 pmg-gui/js/MailTracker.js:75
-#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:196 pmg-gui/js/PostfixMailQueue.js:160
-#: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:107 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:154
-#: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:218 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:62
-#: pmg-gui/js/Utils.js:39 pmg-gui/js/Utils.js:525
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:64 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:100
+#: pmg-gui/js/Dashboard.js:456 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:73
+#: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:117 pmg-gui/js/MailInfo.js:34
+#: pmg-gui/js/MailTracker.js:75 pmg-gui/js/NavigationTree.js:196
+#: pmg-gui/js/PostfixMailQueue.js:160 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:107
+#: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:154 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:218
+#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:62 pmg-gui/js/Utils.js:39
+#: pmg-gui/js/Utils.js:525 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:66
 msgid "Receiver"
 msgstr "Odbiorca"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:208
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:224
 msgid "Recovery"
 msgstr "Odzyskiwanie"
 
@@ -7060,8 +7494,8 @@ msgstr "Rekursywnie"
 msgid "Referenced disks will always be destroyed."
 msgstr "Powiązane dyski będą zawsze usuwane."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:116
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1816
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:106
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1915
 msgid "Refresh"
 msgstr "Odśwież"
 
@@ -7075,7 +7509,7 @@ msgid "Regex"
 msgstr "Wyrażenie regularne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:12
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1817
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1916
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:9
 msgid "Register"
 msgstr "Zarejestruj się"
@@ -7089,10 +7523,15 @@ msgstr "Załóż konto"
 msgid "Register Webauthn Device"
 msgstr "Zarejestruj urządzenie WebAuthn"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:388
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:392
 msgid "Register {0} Account"
 msgstr "Załóż konto {0}"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:533
+#: pve-manager/www/manager6/dc/RegisteredTagsEdit.js:5
+msgid "Registered Tags"
+msgstr "Zdefiniowane tagi"
+
 #: pmg-gui/js/Utils.js:158 pmg-gui/js/Utils.js:194
 msgid "Regular Expression"
 msgstr "Wyrażenie regularne"
@@ -7130,22 +7569,23 @@ msgstr "Protokół"
 msgid "Relaying"
 msgstr "Domyślny odbiorca"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:622
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:655
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:154
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:232
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:354
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:86
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:85
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:65
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:129 pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:163
-#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:232 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:704
+#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:232 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:830
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:102
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:138
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:140
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:169
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:193
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:271
 #: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:44 proxmox-backup/www/ZFSList.js:108
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1179
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupOverview.js:294
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:676
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:670
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:207
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:182
 msgid "Reload"
@@ -7176,7 +7616,7 @@ msgstr "Zdalna przestrzeń nazw"
 msgid "Remote Store"
 msgstr "Zdalny magazyn"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:413 proxmox-backup/www/Utils.js:414
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:418 proxmox-backup/www/Utils.js:419
 msgid "Remote Sync"
 msgstr "Zdalna synchronizacja"
 
@@ -7185,8 +7625,8 @@ msgstr "Zdalna synchronizacja"
 msgid "Remotes"
 msgstr "Zdalne konta"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:338
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:339
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:340
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:341
 msgid "Removal Scheduled"
 msgstr "Usunięcie zaplanowane"
 
@@ -7195,28 +7635,34 @@ msgstr "Usunięcie zaplanowane"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Edit.js:291
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/SafeDestroy.js:116
 #: pmg-gui/js/RuleConfiguration.js:166 pmg-gui/js/RuleInfo.js:307
-#: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:164 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1840
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1849
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1851
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1903
+#: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:164 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1939
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1948
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1950
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:2002
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:156
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:172
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:149
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:431
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:216
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:217
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:286
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:174
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:151
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:452
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:222
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:223
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:63
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:124
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:462
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:463
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:125
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:468
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:469
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ImageView.js:33
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:281
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:400
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:404
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:287
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:129
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:359
+msgid "Remove ACLs of vanished users"
+msgstr "Usuń ACL brakujących użytkowników"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:112
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:292
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:131
 msgid "Remove ACLs of vanished users and groups."
 msgstr "Usuń ACL brakujących użytkowników i grup."
 
@@ -7224,16 +7670,16 @@ msgstr "Usuń ACL brakujących użytkowników i grup."
 msgid "Remove Attachments"
 msgstr "Usuń załączniki"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:397
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:94
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:401
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:137
 msgid "Remove Datastore"
 msgstr "Usuń magazyn"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:403
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:407
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Usuń grupę"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:398
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:402
 msgid "Remove Namespace"
 msgstr "Usuń przestrzeń nazw"
 
@@ -7241,14 +7687,16 @@ msgstr "Usuń przestrzeń nazw"
 msgid "Remove Schedule"
 msgstr "Usuń plan"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:160
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:188
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:181
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:159
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:187
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:167
 msgid "Remove Subscription"
 msgstr "Usuń subskrypcję"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:281
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:123
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:353
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:106
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:286
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:125
 msgid "Remove Vanished Options"
 msgstr "Usuwaj brakujące opcje"
 
@@ -7258,7 +7706,7 @@ msgstr "Usuń wszystkie załączniki"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:150
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:160
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:154
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:156
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:157
 msgid "Remove entry?"
 msgstr "Usunąć wpis?"
@@ -7275,34 +7723,41 @@ msgstr "Usuń przestrzeń nazw '{0}'"
 msgid ""
 "Remove snapshots from local datastore if they vanished from source datastore?"
 msgstr ""
-"Czy usuwać migawki z lokalnego magazynu jeśli brak ich w magazynie źrodłowym?"
+"Czy usuwać migawki z lokalnego magazynu jeśli brak ich w magazynie źródłowym?"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:201
 msgid "Remove vanished"
 msgstr "Usuwaj brakujące"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:299
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:141
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:371
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:124
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:304
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:143
 msgid "Remove vanished properties from synced users."
 msgstr "Usuwaj brakujące właściwości ze zsynchronizowanych użytkowników."
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:293
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:135
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:365
+msgid "Remove vanished user"
+msgstr "Usuń brakujących użytkowników"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:118
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:298
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:137
 msgid "Remove vanished user and group entries."
 msgstr "Usuń brakujących użytkowników i grupy."
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1818 proxmox-backup/www/Utils.js:392
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1917 proxmox-backup/www/Utils.js:396
 msgid "Renew Certificate"
 msgstr "Odnów certyfikat"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:244
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:347
 msgid "Repeat missed"
 msgstr "Powtarzaj nieudane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:76
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:263
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:381
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:298
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:289
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:384
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:324
 msgid "Replication"
 msgstr "Replikacja"
 
@@ -7319,7 +7774,7 @@ msgid "Replication needs at least two nodes"
 msgstr "Replikacja wymaga przynajmniej dwóch węzłów"
 
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:55
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:258
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:261
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:58
 msgid "Repositories"
 msgstr "Repozytoria"
@@ -7351,8 +7806,8 @@ msgid "Requires '{0}' Privileges"
 msgstr "Wymaga uprawnień '{0}'"
 
 #: pmg-gui/js/Settings.js:159 pmg-gui/js/Settings.js:180
-#: pmg-gui/js/Settings.js:278 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1866
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:186
+#: pmg-gui/js/Settings.js:278 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1965
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:187
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:219
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:240
 #: pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:350
@@ -7372,12 +7827,12 @@ msgstr ""
 msgid "Reset rule database to factory defaults?"
 msgstr "Zresetować bazę reguł do ustawień początkowych?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:188
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:189
 msgid "Reset {0} immediately"
 msgstr "Zresetuj {0} natychmiast"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:270
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:428
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:276
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:434
 msgid "Resize"
 msgstr "Zmień rozmiar"
 
@@ -7392,26 +7847,26 @@ msgstr "Zmień rozmiar dysku"
 msgid "Resource"
 msgstr "Zasoby"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:79
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/pool/Config.js:16
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:61
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:16
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:69
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:18
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:199
 msgid "Resource Pool"
 msgstr "Pule zasobów"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:26
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Status.js:36
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:219
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:245
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/DNS.js:71
 msgid "Resources"
 msgstr "Zasoby"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:623
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:656
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:90
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:65 pmg-gui/js/ServerStatus.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:757
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:240
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:892
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:326
 msgid "Restart"
 msgstr "Restart"
 
@@ -7425,11 +7880,11 @@ msgstr "Zrestartuj pmg-smtp-filter"
 
 #: pmg-gui/js/BackupRestore.js:22 pmg-gui/js/BackupRestore.js:25
 #: pmg-gui/js/BackupRestore.js:102 pmg-gui/js/BackupRestore.js:142
-#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:206 pmg-gui/js/Utils.js:837
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1867
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1892
+#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:206 pmg-gui/js/Utils.js:843
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1966
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1991
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:182
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:84
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:82
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:356
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:377
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupOverview.js:306
@@ -7439,6 +7894,10 @@ msgstr "Zrestartuj pmg-smtp-filter"
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:401
+msgid "Restore Catalogs"
+msgstr "Przywróć katalogi"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/EncryptionKeys.js:34
 #: proxmox-backup/www/tape/EncryptionKeys.js:112
 msgid "Restore Key"
@@ -7452,19 +7911,19 @@ msgstr "Przywróć zestaw nośników"
 msgid "Restore Snapshot(s)"
 msgstr "Odtwórz migawkę(-i)"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1868
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1893
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1967
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1992
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:80
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:47
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:48
 msgid "Resume"
 msgstr "Wznów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:383
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:834
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:364
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:765
 msgid "Retention"
 msgstr "Retencja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:263
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:255
 msgid "Retention Configuration"
 msgstr "Konfiguracja retencji"
 
@@ -7487,21 +7946,21 @@ msgid "Reverse dns"
 msgstr "Odwrotny DNS"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/HostsView.js:35
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:283
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:238
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:242
 #: pve-manager/www/manager6/button/Revert.js:5
 msgid "Revert"
 msgstr "Wycofaj zmiany"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1819 proxmox-backup/www/Utils.js:393
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1918 proxmox-backup/www/Utils.js:397
 msgid "Revoke Certificate"
 msgstr "Wycofaj certyfikat"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:412
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:417
 msgid "Rewind Media"
 msgstr "Przewiń nośnik"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RoleSelector.js:24
+#: proxmox-widget-toolkit/src/form/RoleSelector.js:25
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:229 pmg-gui/js/UserEdit.js:85
 #: pmg-gui/js/UserView.js:136 pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:54
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:131
@@ -7515,15 +7974,15 @@ msgstr "Rola"
 msgid "Roles"
 msgstr "Role"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1869
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1894
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1968
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1993
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:253
 msgid "Rollback"
 msgstr "Przywróć"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:559
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:704 proxmox-backup/www/datastore/Content.js:346
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:560
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:710 proxmox-backup/www/datastore/Content.js:346
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:374
 #: proxmox-backup/www/form/NamespaceSelector.js:25
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:94
@@ -7531,23 +7990,23 @@ msgstr "Przywróć"
 msgid "Root"
 msgstr "Główne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:96
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:102
 msgid "Root Disk"
 msgstr "Dysk główny"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:261
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:260
 msgid "Root Disk IO Delay (ms)"
 msgstr "Opóźnienie IO głównego dysku (ms)"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:254
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:253
 msgid "Root Disk Input/Output Operations per Second (IOPS)"
 msgstr "Operacje wejścia/wyjścia głównego dysku na sekundę (IOPS)"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:247
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:246
 msgid "Root Disk Transfer Rate (bytes/second)"
 msgstr "Prędkość transferu głównego dysku (b/s)"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:240
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:239
 msgid "Root Disk usage"
 msgstr "Wykorzystanie dysku głównego"
 
@@ -7556,9 +8015,8 @@ msgid "Root Namespace"
 msgstr "Główna przestrzeń nazw"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:111
-#, fuzzy
 msgid "Route-target import"
-msgstr "Port źródłowy"
+msgstr "Import route-target"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallOptions.js:96
 msgid "Router Advertisement"
@@ -7575,7 +8033,7 @@ msgid "Rule Database"
 msgstr "Baza reguł"
 
 #: pmg-gui/js/RuleEditor.js:10
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SecurityGroups.js:211
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SecurityGroups.js:212
 msgid "Rules"
 msgstr "Reguły"
 
@@ -7583,10 +8041,10 @@ msgstr "Reguły"
 msgid "Run guest-trim after a disk move or VM migration"
 msgstr "Wykonuj guest-trim po przeniesieniu dysku lub migracji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:685
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:587
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:163
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:173
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:167
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:169
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:170
 msgid "Run now"
 msgstr "Wykonaj"
@@ -7600,16 +8058,20 @@ msgstr "Uruchomione"
 msgid "Running Tasks"
 msgstr "Uruchomione zadania"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:113
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:84
+msgid "Russian"
+msgstr "rosyjski"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:112
 msgid "S.M.A.R.T. Values"
 msgstr "Wartości S.M.A.R.T."
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:878
 msgid "S.Port"
-msgstr "Port źródłówy"
+msgstr "Port źródłowy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:196
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:167
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:194
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:173
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SystemEdit.js:144
 msgid "SCSI Controller"
 msgstr "Kontroler SCSI"
@@ -7619,7 +8081,7 @@ msgid "SCSI Controller Type"
 msgstr "Typ kontrolera SCSI"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:168
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:24
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:26
 msgid "SDN"
 msgstr "SDN"
 
@@ -7648,7 +8110,7 @@ msgstr "Filtr SMURFS"
 msgid "SPF rejects"
 msgstr "Odrzuty SPF"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:259
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:271
 msgid "SSD emulation"
 msgstr "Emulacja SSD"
 
@@ -7656,7 +8118,7 @@ msgstr "Emulacja SSD"
 msgid "SSH Keys"
 msgstr "Klucze SSH"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:118
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:126
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CloudInit.js:257
 msgid "SSH public key"
 msgstr "Publiczny klucz SSH"
@@ -7677,6 +8139,10 @@ msgstr "Takie jak sieć publiczna"
 msgid "Same as Rate"
 msgstr "takie jak przepustowość"
 
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:285
+msgid "Same as bridge"
+msgstr "Takie jak mostek"
+
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:250
 msgid "Same as source"
 msgstr "Takie jak w źródle"
@@ -7714,43 +8180,46 @@ msgstr "Tryb skalowania"
 msgid "Scan"
 msgstr "Skanowanie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:245
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:244
 msgid "Scan QR code in a TOTP app and enter an auth. code here"
 msgstr "Zeskanuj kod QR do apki TOTP i wprowadź tu kod odpowiedzi"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/SafeDestroyGuest.js:28
 msgid "Scan all enabled storages for unreferenced disks and delete them."
-msgstr "Wyszukaj nieprzydzielone dyski we wszystkkich magazynach i usuń je."
+msgstr "Wyszukaj nieprzydzielone dyski we wszystkich magazynach i usuń je."
+
+#: pve-manager/www/manager6/form/StorageScanNodeSelector.js:15
+msgid "Scan for available storages on the selected node"
+msgstr "Wyszukaj dostępne magazyny danych na wybranym węźle"
+
+#: pve-manager/www/manager6/form/StorageScanNodeSelector.js:7
+msgid "Scan node"
+msgstr "Skanuj węzeł"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:11
-#: pve-manager/www/manager6/storage/IScsiEdit.js:10
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:29
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:52
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/storage/NFSEdit.js:11
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:9
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:13
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:118
 msgid "Scanning..."
 msgstr "Skanowanie..."
 
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:17 pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:122
-#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:177 pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:179
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:810
+#: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:177 pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:239
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:741
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:188
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:37
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:395
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:62
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:397
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:83
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:204
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:245
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:207
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:224
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:231
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:117
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:97
 msgid "Schedule"
 msgstr "Plan wykonywania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:768
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:698
 msgid "Schedule Simulator"
 msgstr "Symulacja kalendarza zadań"
 
@@ -7762,12 +8231,12 @@ msgstr "Wykonaj teraz"
 msgid "Schedule on '{0}'"
 msgstr "Plan wykonywania na '{0}'"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:419
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:424
 msgid "Scheduled Verification"
 msgstr "Zaplanowana weryfikacja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:213
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:92
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:94
 msgid "Scope"
 msgstr "Zakres"
 
@@ -7778,26 +8247,26 @@ msgstr "Zakresy"
 
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:90 pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:126
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:170 pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:274
-#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:45 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:285
+#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:43 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:169
 #: pmg-gui/js/Utils.js:40
 msgid "Score"
 msgstr "Punktacja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:797
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:932
 msgid "Scrub"
 msgstr "Przegląd"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:417
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:438
 msgid "Scrub OSD.{0}"
 msgstr "Przegląd OSD.{0}"
 
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:357
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:379
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:110
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:459
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:449
 #: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:11
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:134
-#: pve-manager/www/manager6/grid/ResourceGrid.js:104
-#: pve-manager/www/manager6/panel/ConfigPanel.js:212
+#: pve-manager/www/manager6/grid/ResourceGrid.js:105
+#: pve-manager/www/manager6/panel/ConfigPanel.js:216
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:107
 #: pve-manager/www/manager6/storage/TemplateView.js:45
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1217
@@ -7809,9 +8278,8 @@ msgid "Search domain"
 msgstr "Domena wyszukiwania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:48
-#, fuzzy
 msgid "Second"
-msgstr "Drugi serwer"
+msgstr "sekunda"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:23
 msgid "Second Factors"
@@ -7826,9 +8294,8 @@ msgid "Second login factor required"
 msgstr "Wymagany drugi składnik logowania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:48
-#, fuzzy
 msgid "Seconds"
-msgstr "Drugi składnik"
+msgstr "sekund"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:166
 #: pve-manager/www/manager6/dc/TokenEdit.js:141
@@ -7865,7 +8332,7 @@ msgstr "Wybierz plik"
 msgid "Select Media-Set to restore"
 msgstr "Wybierz zestaw nośników do przywrócenia"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:290
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:293
 msgid "Select Timespan"
 msgstr "Wybrany okres"
 
@@ -7877,20 +8344,20 @@ msgstr ""
 "Zaznacz jeśli informacja dołączania ma być pobrana z wklejonego kodu "
 "klastra, odznacz aby wprowadzić ręcznie"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:126
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:125
 msgid "Selected \"{0}\""
 msgstr "Wybrano \"{0}\""
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:146 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:311
-#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:155
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:90 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:195
+#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:98
 msgid "Selected Mail"
 msgstr "Wybrana poczta"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:840
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:771
 msgid "Selection"
 msgstr "Wybrane"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:34
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:252
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:199
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Tryb wyboru"
@@ -7902,7 +8369,7 @@ msgstr "Selektor"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyOptions.js:76
 msgid "Send NDR on Blocked E-Mails"
-msgstr "Wyśij NDR do zablokowanych adresów"
+msgstr "Wyślij NDR do zablokowanych adresów"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:620
 msgid "Send Original Mail"
@@ -7912,21 +8379,21 @@ msgstr "wyślij oryg. wiadomość"
 msgid "Send daily admin reports"
 msgstr "Wysyłaj codzienne raporty"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:190
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:281
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:34
 msgid "Send email to"
 msgstr "Wyślij e-mail do"
 
-#: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:62 pmg-gui/js/MailTracker.js:69
-#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:190 pmg-gui/js/PostfixMailQueue.js:155
-#: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:62 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:99
-#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:146 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:206
-#: pmg-gui/js/Utils.js:38
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:64 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:62
+#: pmg-gui/js/MailTracker.js:69 pmg-gui/js/NavigationTree.js:190
+#: pmg-gui/js/PostfixMailQueue.js:155 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:62
+#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:99 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:146
+#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:206 pmg-gui/js/Utils.js:38
+#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:66
 msgid "Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:120 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:279
-#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:123
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:163
 msgid "Sender/Subject"
 msgstr "Nadawca/temat"
 
@@ -7940,7 +8407,7 @@ msgstr "Poz. nr"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:422
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Smbios1Edit.js:63
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:127
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:878
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:872
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveConfig.js:163
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:457
 #: proxmox-backup/www/tape/form/ChangerSelector.js:52
@@ -7949,8 +8416,8 @@ msgstr "Poz. nr"
 msgid "Serial"
 msgstr "Numer seryjny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:279
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:694
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:285
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:711
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SerialEdit.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SerialEdit.js:57
 msgid "Serial Port"
@@ -7960,23 +8427,24 @@ msgstr "Port szeregowy"
 msgid "Serial interface '{0}' is not correctly configured."
 msgstr "Interfejs szeregowy '{0}' nie jest prawidłowo skonfigurowany"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:593 pve-manager/www/manager6/Utils.js:594
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:595 pve-manager/www/manager6/Utils.js:596
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:597 pve-manager/www/manager6/Utils.js:598
 msgid "Serial terminal"
 msgstr "Terminal szeregowy"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:126
 #: pmg-gui/js/FetchmailEdit.js:37 pmg-gui/js/FetchmailView.js:96
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:79 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:86
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:571 pmg-gui/js/PBSConfig.js:148
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:38 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:25
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:81
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:218
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:395
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:222
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:409
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:144
 #: pve-manager/www/manager6/storage/GlusterFsEdit.js:74
 #: pve-manager/www/manager6/storage/NFSEdit.js:117
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:477
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:478
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
@@ -7989,9 +8457,9 @@ msgstr "Adres serwera"
 msgid "Server Administration"
 msgstr "Administracja serwera"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:131
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:134
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:128
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:130
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:133
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:115
 msgid "Server ID"
 msgstr "ID serwera"
 
@@ -8004,7 +8472,7 @@ msgid "Server View"
 msgstr "Widok serwerów"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:115
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:571
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:572
 msgid ""
 "Server certificate SHA-256 fingerprint, required for self-signed certificates"
 msgstr ""
@@ -8020,7 +8488,7 @@ msgstr ""
 "certyfikatów"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:128 pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:169
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:209
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:208
 msgid "Server load"
 msgstr "Obciążenie serwera"
 
@@ -8041,7 +8509,7 @@ msgid "Service-VLAN Protocol"
 msgstr "Protokół VLAN-u operatorskiego"
 
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:27
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:157
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:174
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:29
 msgid "Services"
 msgstr "Usługi"
@@ -8075,12 +8543,16 @@ msgstr "Ustaw stan"
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:61
+msgid "Settings are saved in the local storage of the browser"
+msgstr "Te ustawienia są przechowywane w przeglądarce"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddWebauthn.js:94
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:155
 msgid "Setup"
 msgstr "Konfiguracja"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:83
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:99
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Log.js:73
 msgid "Severity"
 msgstr "Rodzaj"
@@ -8088,7 +8560,7 @@ msgstr "Rodzaj"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:134
 #: pve-manager/www/manager6/form/StorageSelector.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/storage/DirEdit.js:32
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:173
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:229
 msgid "Shared"
 msgstr "Współdzielone"
 
@@ -8096,13 +8568,13 @@ msgstr "Współdzielone"
 msgid "Shares"
 msgstr "Udziały"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:621
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:627
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1877
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1883
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:654
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:660
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1976
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1982
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:75
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:107
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:144
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:110
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:147
 #: proxmox-backup/www/NavigationTree.js:87
 msgid "Shell"
 msgstr "Konsola"
@@ -8111,10 +8583,14 @@ msgstr "Konsola"
 msgid "Short"
 msgstr "krótkie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:731
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:628
 msgid "Show"
 msgstr "Pokaż"
 
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:22
+msgid "Show All Parts"
+msgstr "Pokaż wszystkie części"
+
 #: proxmox-backup/www/button/TaskButton.js:66
 msgid "Show All Tasks"
 msgstr "Pokaż wszystkie zadania"
@@ -8134,7 +8610,7 @@ msgstr "Pokaż odcisk"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:156
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:166
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:160
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:162
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:163
 msgid "Show Log"
 msgstr "Pokaż log"
@@ -8153,11 +8629,11 @@ msgstr "Pokaż wartości S.M.A.R.T."
 msgid "Show Users"
 msgstr "Pokaż użytkowników"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:181
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:162
 msgid "Show details"
 msgstr "Pokaż szczegóły"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:720
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:622
 msgid ""
 "Show job details and which guests and volumes are affected by the backup job"
 msgstr ""
@@ -8165,36 +8641,38 @@ msgstr ""
 "kopii"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:73 pmg-gui/js/ServerStatus.js:75
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1843
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1870
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1895
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1942
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1969
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1994
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:59
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:57
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:95
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:59
+#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:53
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:63
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:98
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:86
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:141
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:152
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:142
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:151
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:148
 msgid "Shutdown Policy"
 msgstr "Reguły wyłączania"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:154
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:153
 msgid "Shutdown backup server?"
 msgstr "Wyłączyć serwer kopii zapasowych?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:98
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:101
 msgid "Shutdown node '{0}'?"
 msgstr "Wyłączyć węzeł '{0}'?"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:100
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:108
 #: pve-manager/www/manager6/window/StartupEdit.js:49
 msgid "Shutdown timeout"
 msgstr "Opóźnienie zatrzymywania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:152
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:153
 msgid "Shutdown, apply pending changes and reboot {0}"
 msgstr "Wyłącz, zastosuj oczekujące zmiany i zrestartuj {0}"
 
@@ -8222,23 +8700,22 @@ msgstr "Sygnatury"
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpisane"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:147
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:138
-#, fuzzy
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:146
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:125
 msgid "Signed/Offline"
-msgstr "Nieaktywne"
+msgstr "Podpisane/ręcznie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:107
 msgid "Simulate"
 msgstr "Symuluj"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:300
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:301
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:303 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:21
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:304
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:322 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:21
 msgid "Since"
 msgstr "Od"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:46
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:75
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:43
 msgid "Single Disk"
 msgstr "pojedynczy dysk"
@@ -8247,25 +8724,25 @@ msgstr "pojedynczy dysk"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/MultiDiskSelector.js:111
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:280
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:421
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:267
-#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:44 pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:126
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:266
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:118 pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:70
 #: pmg-gui/js/BackupRestore.js:183 pmg-gui/js/ContactStatistics.js:69
 #: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:171 pmg-gui/js/MailTracker.js:406
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:69 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:183
 #: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:69 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:171
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:291 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:135
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:175 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:78
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:218
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:26
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:251
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:252
 #: pve-manager/www/manager6/form/FileSelector.js:78
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:363
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:361
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:121
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:124
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:152
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:230
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:183
 #: proxmox-backup/www/ZFSList.js:67
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:80
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:85
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1029
-#: proxmox-backup/www/window/BackupFileDownloader.js:105
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
@@ -8274,34 +8751,39 @@ msgstr "Rozmiar"
 msgid "Size Increment"
 msgstr "Powiększ rozmiar o"
 
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:193
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:210
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyAll.js:50
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:107
 msgid "Skip Verified"
 msgstr "Pomijaj zweryfikowane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:336
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:302
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:305
 msgid "Skip replication"
 msgstr "Pomijaj przy replikacji"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:149
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:299
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:157
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:308
 msgid "Slaves"
 msgstr "Interfejsy podrzędne"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:711
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:705
 msgid "Slots"
 msgstr "Kieszenie"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:85
+msgid "Slovenian"
+msgstr "słoweński"
+
 #: pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:33 pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:57
 #: pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:67
 msgid "Smarthost"
 msgstr "Smarthost"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1871
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1896
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:234
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1970
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1995
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:227
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:229
 #: pve-manager/www/manager6/form/BackupModeSelector.js:5
 #: pve-manager/www/manager6/form/SnapshotSelector.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:226
@@ -8315,41 +8797,45 @@ msgstr "Migawka"
 msgid "Snapshot Selection"
 msgstr "Wybór migawki"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:273
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:308
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:78
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:299
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:334
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:92
 msgid "Snapshots"
 msgstr "Migawki"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:680
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:116
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:682
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:113
 msgid "Snippets"
 msgstr "wycinki"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:36
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1000
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:48
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1033
 msgid "Socket"
 msgstr "Gniazdo"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1000 pmg-gui/js/Subscription.js:134
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:137
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:106
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1033 pmg-gui/js/Subscription.js:133
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:136
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:118
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:343
 msgid "Sockets"
 msgstr "Gniazda"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:34
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:46
 msgid "Softlink"
 msgstr "Łącze symboliczne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:726
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:629
 msgid "Some guests are not covered by any backup job."
 msgstr "Niektóre maszyny nie mają planu wykonywania kopii zapasowych"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:469
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:467
 msgid "Some suites are misconfigured"
 msgstr "Niektóre zestawy są niewłaściwie skonfigurowane"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:22
+msgid "Sort Key"
+msgstr "Sortuj według"
+
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:238
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:869
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:126
@@ -8383,6 +8869,11 @@ msgstr "Węzeł źródłowy"
 msgid "Source port"
 msgstr "Port źródłowy"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:72
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:82
+msgid "Space-separated list of interfaces, for example: enp0s0 enp1s0"
+msgstr "Lista interfejsów rozdzielona spacjami, na przykład: enp0s0 enp1s0"
+
 #: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:97 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:177
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
@@ -8404,7 +8895,7 @@ msgid "Spam Mails"
 msgstr "Spam"
 
 #: pmg-gui/js/NavigationTree.js:110 pmg-gui/js/QuarantineView.js:16
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:258
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:143
 msgid "Spam Quarantine"
 msgstr "Kwarantanna spamu"
 
@@ -8412,14 +8903,22 @@ msgstr "Kwarantanna spamu"
 msgid "Spam Scores"
 msgstr "Punktacja spamu"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:838
+#: pmg-gui/js/Utils.js:844
 msgid "SpamAssassin update"
 msgstr "Aktualizacja SpamAssassina"
 
-#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:41
+#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:39
 msgid "Spamscore"
 msgstr "Punktacja"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:71
+msgid "Spanish"
+msgstr "hiszpański"
+
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:144
+msgid "Spares"
+msgstr "Zapasowe"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/USBSelector.js:81
 msgid "Speed"
 msgstr "Szybkość"
@@ -8429,7 +8928,7 @@ msgstr "Szybkość"
 msgid "Spice Enhancements"
 msgstr "Rozszerzenia SPICE"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:60
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:65
 msgid "Spice Port"
 msgstr "Port SPICE"
 
@@ -8442,23 +8941,23 @@ msgstr "Węzeł samodzielny - nie zdefiniowano klastra"
 msgid "Standard"
 msgstr "Standard"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:587
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:589
 msgid "Standard VGA"
 msgstr "standardowa VGA"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:624
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:657
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:80
-#: pmg-gui/js/MailTracker.js:97 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1844
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1872
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1897
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:737
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:222
+#: pmg-gui/js/MailTracker.js:97 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1943
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1971
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1996
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:872
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:308
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:53
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:47
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:39
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:47
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:58
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:57
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:58
 msgid "Start"
 msgstr "Uruchom"
 
@@ -8467,7 +8966,7 @@ msgid "Start Garbage Collection"
 msgstr "Rozpocznij usuwanie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:384
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:158 pmg-gui/js/Utils.js:308
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:156 pmg-gui/js/Utils.js:308
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Tasks.js:74
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:95
 msgid "Start Time"
@@ -8481,8 +8980,8 @@ msgstr "Rozpocznij wymianę U2F"
 msgid "Start WebAuthn challenge"
 msgstr "Rozpocznij wymianę WebAuthn"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:256
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:206
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:264
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:214
 msgid "Start after created"
 msgstr "Uruchom po utworzeniu"
 
@@ -8490,14 +8989,14 @@ msgstr "Uruchom po utworzeniu"
 msgid "Start after restore"
 msgstr "Uruchom po przywróceniu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1878
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1977
 msgid "Start all VMs and Containers"
 msgstr "Uruchom wszystkie maszyny wirtualne i kontenery"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:24
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:35
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:74
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:82
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:53
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:58
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:65
@@ -8508,7 +9007,7 @@ msgstr "Uruchom przy starcie"
 msgid "Start on boot delay"
 msgstr "Opóźnienie uruchamiania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:697
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:599
 msgid "Start the selected backup job now?"
 msgstr "Czy rozpocząć wykonywanie wybranych kopii?"
 
@@ -8518,7 +9017,7 @@ msgid "Start {0} installation"
 msgstr "Rozpocznij instalację {0}"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:40
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:84
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:92
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:70
 #: pve-manager/www/manager6/window/StartupEdit.js:35
 #: pve-manager/www/manager6/window/StartupEdit.js:69
@@ -8529,7 +9028,7 @@ msgstr "Kolejność włączania/zatrzymywania"
 msgid "Starttime"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:92
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:100
 #: pve-manager/www/manager6/window/StartupEdit.js:42
 msgid "Startup delay"
 msgstr "Opóźnienie uruchamiania"
@@ -8541,13 +9040,13 @@ msgstr "Opóźnienie uruchamiania"
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/SubnetView.js:136
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetView.js:128
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ZoneView.js:180
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:856
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:850
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:476
 msgid "State"
 msgstr "Stan"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:171
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:233
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:161
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:223
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:83
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:141
 msgid "Static"
@@ -8559,66 +9058,65 @@ msgstr "Statystyki"
 
 #: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:99 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:5
 #: pmg-gui/js/GeneralMailStatistics.js:16
-#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:68 pmg-gui/js/NavigationTree.js:154
+#: pmg-gui/js/HourlyMailDistribution.js:104 pmg-gui/js/NavigationTree.js:154
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:108 pmg-gui/js/RBLStatistics.js:10
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:107 pmg-gui/js/SenderStatistics.js:99
 #: pmg-gui/js/SpamScoreDistribution.js:8 pmg-gui/js/VirusCharts.js:5
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statystyki"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:166
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:180
 msgid "Stats from last Garbage Collection"
 msgstr "Statystyki po ostatnim usuwaniu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:41
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:535
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:533
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:178
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:432
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/StatusView.js:9
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:169
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:109
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:225
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:107
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:221
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:11
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:89
 #: pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:50 pmg-gui/js/MailTracker.js:379
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:5 pmg-gui/js/SpamDetectorConfiguration.js:23
-#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:15 pmg-gui/js/Subscription.js:124
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:306
+#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:15 pmg-gui/js/Subscription.js:123
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:432
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:124
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:134
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:136
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:50
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:154
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:265
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:100
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:51
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:170
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:274
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Health.js:93
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Tasks.js:117
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:39
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:88
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:248
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:287
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:35
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:84
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:301
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:340
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:67
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:324
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:326
 #: pve-manager/www/manager6/ha/Status.js:27
 #: pve-manager/www/manager6/ha/StatusView.js:53
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:149
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:126
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:30
 #: pve-manager/www/manager6/pool/StatusView.js:6
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/Status.js:28
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/StatusView.js:70
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ZoneContentView.js:71
 #: pve-manager/www/manager6/storage/StatusView.js:6
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:125
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:144
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:342
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:114 proxmox-backup/www/Utils.js:614
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:101 proxmox-backup/www/Utils.js:620
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:243
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:266
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:228
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:245
 #: proxmox-backup/www/dashboard/LongestTasks.js:91
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:252
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:916
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:910
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:51
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:323
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:131
@@ -8630,34 +9128,44 @@ msgstr "Stan"
 msgid "Status (No Tape loaded)"
 msgstr "Stan (nie wsunięto taśmy)"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:625
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:658
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:85
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:213
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:219
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1845
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1873
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1898
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:747
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:231
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:240
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:209
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:215
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1944
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1972
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1997
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:882
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:317
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:228
 #: pve-manager/www/manager6/form/BackupModeSelector.js:7
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:65
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:76
-#: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:53
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:60
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:78
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:92
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:176
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:177
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1879
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:226
+msgid "Stop MDS"
+msgstr "Zatrzymaj MDS"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:225
+msgid "Stop MON"
+msgstr "Zatrzymaj MON"
+
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:568
+msgid "Stop OSD"
+msgstr "Zatrzymaj OSD"
+
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1978
 msgid "Stop all VMs and Containers"
 msgstr "Zatrzymaj wszystkie maszyny wirtualne i kontenery"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CmdMenu.js:68
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:79
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:95
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:179
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:180
 msgid "Stop {0} immediately"
 msgstr "Zatrzymaj {0} natychmiast"
 
@@ -8668,9 +9176,9 @@ msgid "Stopped"
 msgstr "Zatrzymane"
 
 #: pmg-gui/js/Dashboard.js:492
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:244
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:54
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:821
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:253
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:228
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:752
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:183
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:59
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:45
@@ -8678,10 +9186,10 @@ msgstr "Zatrzymane"
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:107
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:114
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:123
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:222
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:177
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:224
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:185
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CDEdit.js:114
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:20
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:77
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:172
 msgid "Storage"
@@ -8696,26 +9204,18 @@ msgstr "Nośniki i dyski"
 msgid "Storage Retention Configuration"
 msgstr "Konfiguracja retencji magazynu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/form/ViewSelector.js:30
-msgid "Storage View"
-msgstr "Widok magazynów danych"
-
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:240
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:254
 msgid "Storage usage"
 msgstr "Użycie magazynów danych"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:238
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:252
 msgid "Storage usage (bytes)"
 msgstr "Użycie magazynów danych (bajty)"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:34
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:32
 msgid "Storage {0} on node {1}"
 msgstr "Magazyn danych {0} na węźle {1}"
 
-#: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:184
-msgid "Store"
-msgstr "Magazyn"
-
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:231
 msgid "Sub-Device"
 msgstr "Sub-Device"
@@ -8726,21 +9226,22 @@ msgstr "Sub-Vendor"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:23
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:31
-#: pmg-gui/js/MailInfo.js:36 pmg-gui/js/Utils.js:532
-#: pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:89
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:57
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:286
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:64 pmg-gui/js/MailInfo.js:36
+#: pmg-gui/js/Utils.js:532 pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:89
+#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:66
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:61
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:303
 msgid "Subject"
 msgstr "Podmiot"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:52
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:58
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:84
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:315
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:94
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:332
 msgid "Subject Alternative Names"
 msgstr "Alternatywne nazwy podmiotu"
 
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:358
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:380
 msgid "Subject, Sender"
 msgstr "Temat, nadawca"
 
@@ -8749,7 +9250,7 @@ msgstr "Temat, nadawca"
 msgid "Subnet"
 msgstr "Podsieć"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:391
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:344
 msgid "Subnet mask"
 msgstr "Maska podsieci"
 
@@ -8757,17 +9258,18 @@ msgstr "Maska podsieci"
 msgid "Subnets"
 msgstr "Podsieci"
 
-#: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:266 pmg-gui/js/NavigationTree.js:84
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:22 pve-manager/www/manager6/node/Config.js:427
+#: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:266 pmg-gui/js/Dashboard.js:410
+#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:84 pmg-gui/js/Subscription.js:22
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:430
 #: proxmox-backup/www/NavigationTree.js:72
 #: proxmox-backup/www/Subscription.js:23
 msgid "Subscription"
 msgstr "Subskrypcja"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:14 pmg-gui/js/Subscription.js:121
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:14 pmg-gui/js/Subscription.js:120
 #: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:9
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:124
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:15 proxmox-backup/www/Subscription.js:111
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:123
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:15 proxmox-backup/www/Subscription.js:98
 msgid "Subscription Key"
 msgstr "Klucz subskrypcji"
 
@@ -8780,22 +9282,22 @@ msgstr "Subskrypcje"
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:394
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:421
 msgid "Successful"
 msgstr "Pomyślne"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:267
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:265
 msgid "Suites"
 msgstr "Zestawy"
 
 #: pmg-gui/js/QueueAdministration.js:39
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:100
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:116
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:25
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:194
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:220
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:130
 #: pve-manager/www/manager6/pool/Config.js:20
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:230
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:23
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:256
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:22
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreList.js:6
 #: proxmox-backup/www/datastore/Panel.js:45
 msgid "Summary"
@@ -8830,49 +9332,59 @@ msgstr "Wsparcie"
 msgid "Support for {0} {1} ends on {2}"
 msgstr "Wsparcie dla {0} {1} kończy się {2}"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1899
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:237
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1998
 #: pve-manager/www/manager6/form/BackupModeSelector.js:6
 msgid "Suspend"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/CmdMenu.js:76
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:170
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:171
 msgid "Suspend to disk"
 msgstr "Zapisz na dysk"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:132
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:60
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:153
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:66
 #: pve-manager/www/manager6/panel/TemplateStatusView.js:53
 msgid "Swap"
 msgstr "Swap"
 
-#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:143 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:225
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:227
+#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:143 proxmox-backup/www/ServerStatus.js:224
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:226
 msgid "Swap usage"
 msgstr "Wykorzystanie swapu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1821
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:86
+msgid "Swedish"
+msgstr "szwedzki"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:137
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/SyncWindow.js:147
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1920
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:126
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:170
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:172
 msgid "Sync"
 msgstr "Synchronizacja"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:414 proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:12
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:419 proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:12
 msgid "Sync Job"
 msgstr "Zadanie synchronizacji"
 
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:32
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:71
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:83
 msgid "Sync Jobs"
 msgstr "Zadania synchronizacji"
 
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:738
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:242
+msgid "Sync Level"
+msgstr "Poziom synchronizacji"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditBase.js:57
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditBase.js:119
 msgid "Sync Options"
 msgstr "Opcje synchronizacji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1822
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1921
 msgid "Sync Preview"
 msgstr "Podgląd synchronizacji"
 
@@ -8891,15 +9403,15 @@ msgstr "Synchronizacja"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:46
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:95
 #: pmg-gui/js/MailTracker.js:163 pmg-gui/js/ServerAdministration.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:176
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:280
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:262
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:406
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:69
 msgid "Syslog"
 msgstr "Log systemowy"
 
 #: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:6
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:158
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:152
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:161
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:160
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:5
 msgid "System"
 msgstr "System"
@@ -8908,14 +9420,14 @@ msgstr "System"
 msgid "System Configuration"
 msgstr "Konfiguracja systemu"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:52 pmg-gui/js/Subscription.js:185
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:51
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:198
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:53 proxmox-backup/www/Subscription.js:192
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:51 pmg-gui/js/Subscription.js:184
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:197
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:53 proxmox-backup/www/Subscription.js:178
 msgid "System Report"
 msgstr "Raport systemu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:467
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:481
 msgid "TCP Timeout"
 msgstr "Czas oczekiwania przez TCP"
 
@@ -8943,6 +9455,14 @@ msgstr "TLS"
 msgid "TLS Destination Policy"
 msgstr "Reguły TLS"
 
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSPanel.js:30
+msgid "TLS Inbound Domains"
+msgstr "Wewnętrzne domeny TLS"
+
+#: pmg-gui/js/MailProxyTLSInboundDomains.js:20
+msgid "TLS Inbound domains"
+msgstr "Wewnętrzne domeny TLS"
+
 #: pmg-gui/js/MailProxyTLSDestinations.js:20
 msgid "TLS Policy"
 msgstr "Reguły TLS"
@@ -8964,8 +9484,8 @@ msgid "TOTP codes usually consist of six decimal digits"
 msgstr "Kody TOTP składają się zwykle z 6 cyfr dziesiętnych"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDTPM.js:81
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:248
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:673
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:254
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:690
 msgid "TPM State"
 msgstr "Stan TPM"
 
@@ -8979,22 +9499,40 @@ msgstr "Magazyn danych TPM"
 msgid "TTY count"
 msgstr "Dostępna liczba TTY"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:73
 #: pve-manager/www/manager6/form/SDNVnetSelector.js:37
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetEdit.js:49
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetView.js:112
 msgid "Tag"
 msgstr "Tag"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:389
+msgid "Tag Color Override"
+msgstr "Kolory tagów"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:385
+msgid "Tag Style Override"
+msgstr "Style tagów"
+
+#: pve-manager/www/manager6/form/ListField.js:57
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:167
+msgid "Tag must not be empty."
+msgstr "Tag nie może być pusty"
+
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:306
+msgid "Tags"
+msgstr "Tagi"
+
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:243
 msgid "Take Snapshot"
 msgstr "Wykonaj migawkę"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:415 proxmox-backup/www/tape/TapeManagement.js:5
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:420 proxmox-backup/www/tape/TapeManagement.js:5
 msgid "Tape Backup"
 msgstr "Taśmy"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:416
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:421
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:10
 msgid "Tape Backup Job"
 msgstr "Kopia zapasowa na taśmach"
@@ -9023,7 +9561,7 @@ msgstr "Pozycja taśmy"
 msgid "Tape Read"
 msgstr "Odczyt z taśmy"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:417
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:422
 msgid "Tape Restore"
 msgstr "Odtwarzanie z taśmy"
 
@@ -9041,7 +9579,8 @@ msgstr "Taśmy"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:614 pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:122
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:33
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:305
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:307
+#: pve-manager/www/manager6/storage/IScsiEdit.js:130
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSEdit.js:75
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:372
 msgid "Target"
@@ -9063,7 +9602,7 @@ msgstr "Docelowa przestrzeń nazw"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:138
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:167
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:288
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:289
 msgid "Target Ratio"
 msgstr "Docelowy współczynnik"
 
@@ -9072,7 +9611,7 @@ msgid "Target Server"
 msgstr "Docelowy serwer"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:152
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:297
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:298
 msgid "Target Size"
 msgstr "Rozmiar docelowy"
 
@@ -9085,7 +9624,7 @@ msgstr "Magazyn docelowy"
 msgid "Target group"
 msgstr "Grupa docelowa"
 
-#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:70
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:61
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:167
 #: pve-manager/www/manager6/window/Migrate.js:325
 msgid "Target node"
@@ -9106,13 +9645,13 @@ msgstr "Magazyn docelowy"
 msgid "Task"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:244
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:412
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:270
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:270
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:415
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:296
 msgid "Task History"
 msgstr "Historia zdarzeń"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:155
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:153
 msgid "Task ID"
 msgstr "ID zadania"
 
@@ -9122,7 +9661,7 @@ msgstr "Wynik zdarzenia"
 
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:253
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:5
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:226
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:228
 msgid "Task Summary"
 msgstr "Podsumowanie zadań"
 
@@ -9130,7 +9669,7 @@ msgstr "Podsumowanie zadań"
 msgid "Task Type"
 msgstr "Typ zadania"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:126
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:124
 msgid "Task type"
 msgstr "Typ zadania"
 
@@ -9141,9 +9680,9 @@ msgstr "Typ zadania"
 msgid "Tasks"
 msgstr "Zdarzenia"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:223
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:171
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:190
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:232
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:179
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:198
 msgid "Template"
 msgstr "Szablon"
 
@@ -9159,7 +9698,7 @@ msgstr "Szablony"
 msgid "Terms of Services"
 msgstr "Warunki świadczenia usług"
 
-#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:36
+#: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:35
 msgid "Test Name"
 msgstr "Test nazwy"
 
@@ -9168,10 +9707,22 @@ msgstr "Test nazwy"
 msgid "Test String"
 msgstr "Test ciągu"
 
+#: pve-manager/www/manager6/form/TagColorGrid.js:329
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
 #: pmg-gui/js/Utils.js:648
 msgid "Text Replacement"
 msgstr "Zamiana tekstu"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:76
+msgid ""
+"The Extra ID allows creating multiple MDS per node, which increases "
+"redundancy with more than one CephFS."
+msgstr ""
+"Extra ID pozwala na tworzenie wielu MDS na węźle, co zwiększa redundancję "
+"przy więcej niż jednym CephFS."
+
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:161
 msgid ""
 "The amount of data eventually stored in this pool. Used for auto-scaling."
@@ -9183,26 +9734,26 @@ msgstr ""
 msgid "The current guest configuration does not support taking new snapshots"
 msgstr "Obecna konfiguracja maszyny nie pozwala na wykonywanie migawek."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:473
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:471
 msgid ""
 "The enterprise repository is enabled, but there is no active subscription!"
 msgstr ""
 "Repozytorium komercyjne jest włączone, ale nie ma aktywnych subskrypcji!"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:59
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:60
 msgid "The newest version installed in the Cluster."
-msgstr "W tym klastrze jest zainstaloiwana najnowsza wersja"
+msgstr "W tym klastrze jest zainstalowana najnowsza wersja"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:307
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:305
 msgid "The no-subscription repository is NOT production-ready"
 msgstr "Repozytorium bez subskrypcji NIE JEST przeznaczone na produkcję"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:477
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:475
 msgid "The no-subscription repository is not recommended for production use!"
 msgstr ""
 "Repozytorium bez subskrypcji nie jest zalecane do używania na produkcji!"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:420
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:405
 msgid "The notes are added to each backup created by this job."
 msgstr "Do każdej kopii wykonanej przez to zadanie będzie dołączona notatka."
 
@@ -9214,15 +9765,15 @@ msgstr ""
 "Współczynnik pojemności tej puli w porównaniu do innych pul z ustawionymi "
 "współczynnikami. Używane do automatycznego skalowania."
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:178
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:184
 msgid "The saved VM state will be permanently lost."
 msgstr "Zapisane stany maszyn wirtualnych zostaną nieodwracalnie usunięte."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:308
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:306
 msgid "The test repository may contain unstable updates"
 msgstr "Repozytorium testowe może zawierać niestabilne aktualizacje"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:481
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:479
 msgid ""
 "The test repository may pull in unstable updates and is not recommended for "
 "production use!"
@@ -9230,24 +9781,32 @@ msgstr ""
 "Repozytorium testowe może zawierać niestabilne aktualizacje i nie jest "
 "zalecane do używania na produkcji!"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:119
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:126
+#: pmg-gui/js/MainView.js:213 pmg-gui/js/QuarantineView.js:246
+#: proxmox-backup/www/MainView.js:252
+msgid "Theme"
+msgstr "Motyw"
+
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:167
 msgid "Thin Pool"
 msgstr "Pula z dynamicznym rozmiarem"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSEdit.js:101
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:80
+#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:101
 msgid "Thin provision"
 msgstr "Dynamiczny rozmiar"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:127
+msgid "This is not a valid CpuSet"
+msgstr "To nie jest prawidłowy CpuSet"
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:132
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:137
 msgid "This is not a valid DNS name"
 msgstr "To nie jest prawidłowa nazwa DNS"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:210
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:231
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:294
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:237
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:300
 msgid "This will permanently erase all data."
 msgstr "Ta operacja nieodwracalnie usunie wszystkie dane."
 
@@ -9279,13 +9838,14 @@ msgstr "Próg"
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:139 pmg-gui/js/BackupRestore.js:176
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:83 pmg-gui/js/BackupRestore.js:176
 #: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:81 pmg-gui/js/MailTracker.js:361
 #: pmg-gui/js/PostfixMailQueue.js:143 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:81
-#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:81 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:304
-#: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:29 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:148
+#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:81 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:188
+#: pmg-gui/js/SystemConfiguration.js:29 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:91
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Log.js:44
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:221
+#: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:132
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:29
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
@@ -9321,11 +9881,12 @@ msgstr "Zakres czasu"
 msgid "Timeframes"
 msgstr "Przedział czasu"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1237
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1270
 msgid "Timeout"
 msgstr "Limit czasu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:317
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:323
+#: pve-manager/www/manager6/window/BulkAction.js:123
 msgid "Timeout (s)"
 msgstr "Limit czasu (s)"
 
@@ -9356,16 +9917,16 @@ msgstr ""
 "Aby skorzystać z tych funkcji ustaw typ ekranu na SPICE w ustawieniach "
 "sprzętowych."
 
-#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:161 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:326
-#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:170
+#: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:106 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:216
+#: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:119
 msgid "Toggle Raw"
 msgstr "Pokaż źródło"
 
-#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:333
+#: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:223
 msgid "Toggle Spam Info"
 msgstr "Pokaż informacje o spamie"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:291
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:297
 #: pve-manager/www/manager6/dc/TokenEdit.js:6
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ipams/NetboxEdit.js:39
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ipams/PhpIpamEdit.js:39
@@ -9404,22 +9965,22 @@ msgstr "Główni odbiorcy"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:59 pmg-gui/js/PostfixQShape.js:121
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:138 pmg-gui/js/ServerStatus.js:146
-#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:162 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:685
+#: pmg-gui/js/ServerStatus.js:162 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:804
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:60
 #: pve-manager/www/manager6/node/Summary.js:178
-#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:85
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:218
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:227
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:242
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:240
+#: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:86
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:217
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:226
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:241
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:254
 msgid "Total"
 msgstr "Razem"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:191
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:200
 msgid "Total Disk Read"
 msgstr "Całkowity odczyt"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:199
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:208
 msgid "Total Disk Write"
 msgstr "Całkowity zapis"
 
@@ -9432,15 +9993,15 @@ msgstr "Razem"
 msgid "Total Mails"
 msgstr "Razem"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:207
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:216
 msgid "Total NetIn"
 msgstr "Całkowity ruch do"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:215
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:224
 msgid "Total NetOut"
 msgstr "Całkowity ruch z"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:135
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:147
 msgid "Total cores"
 msgstr "Razem rdzeni"
 
@@ -9463,11 +10024,11 @@ msgid "Traffic Control Rule"
 msgstr "Kontrola ruchu sieciowego"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:94
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:749
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:743
 msgid "Transfer"
 msgstr "Transfer"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:244
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:258
 msgid "Transfer Rate (bytes/second)"
 msgstr "Prędkość transferu (bajtów/sekundę)"
 
@@ -9479,6 +10040,18 @@ msgstr "Transport"
 msgid "Transports"
 msgstr "Transporty"
 
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:5
+msgid "Tree Settings"
+msgstr "Ustawienia drzewka"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:436
+msgid "Tree Shape"
+msgstr "Kształt drzewka"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:371
+msgid "Tree Shape: {0}"
+msgstr "Kształt drzewka: {0}"
+
 #: pmg-gui/js/MyNetworks.js:49 pmg-gui/js/MyNetworks.js:87
 #: pmg-gui/js/MyNetworks.js:122
 msgid "Trusted Network"
@@ -9488,6 +10061,15 @@ msgstr "Zaufane sieci"
 msgid "Tue"
 msgstr "Wt"
 
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:206
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:210
+msgid "Tuning Options"
+msgstr "Opcje dostrajania"
+
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:87
+msgid "Turkish"
+msgstr "turecki"
+
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:106
 msgid "Two Factor"
 msgstr "TFA"
@@ -9497,38 +10079,39 @@ msgid "Two Factor Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (TFA)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/NetworkSelector.js:117
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:320
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:273
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/ACMEDomains.js:399
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/AuthView.js:24
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:260
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:419
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:291
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:290
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:176
 #: pmg-gui/js/ObjectGroup.js:78 pmg-gui/js/RuleInfo.js:290
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:118 pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:244
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:63
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:117
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:212
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:245
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:72
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthView.js:23
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:116
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:47
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:427
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:417
 #: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:69
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:106
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:127
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:108
-#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:72
+#: pve-manager/www/manager6/form/GlobalSearchField.js:73
 #: pve-manager/www/manager6/form/IPRefSelector.js:54
 #: pve-manager/www/manager6/form/MDevSelector.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/form/StorageSelector.js:26
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:61
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:263
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:57
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:316
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:59
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:817
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:83
 #: pve-manager/www/manager6/ha/StatusView.js:48
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:705
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:117
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:121
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:120
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/OSTypeEdit.js:59
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:131
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:143
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/ScsiHwEdit.js:13
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ControllerView.js:110
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/DnsView.js:106
@@ -9536,7 +10119,7 @@ msgstr "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (TFA)"
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ZoneView.js:124
 #: pve-manager/www/manager6/storage/StatusView.js:45
 #: pve-manager/www/manager6/storage/TemplateView.js:66
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:108
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:95
 #: proxmox-backup/www/config/MetricServerView.js:61
 #: proxmox-backup/www/form/AuthidSelector.js:72
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:394
@@ -9544,23 +10127,23 @@ msgstr "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (TFA)"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:251
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:249
 msgid "Types"
 msgstr "Typy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:148
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:195
 msgid "U2F AppID URL"
 msgstr "U2F AppID URL"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:157
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:204
 msgid "U2F Origin"
 msgstr "Pochodzenie U2F"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:140
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:187
 msgid "U2F Settings"
 msgstr "Ustawienia U2F"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:259
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:257
 msgid "URIs"
 msgstr "URI"
 
@@ -9571,9 +10154,9 @@ msgstr "URI"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:258
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:680
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:122
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:264
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:697
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:127
 msgid "USB Device"
 msgstr "Urządzenie USB"
 
@@ -9586,13 +10169,14 @@ msgid "Unable to parse network configuration"
 msgstr "Nie udało się rozpoznać konfiguracji sieci"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:167
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:114
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:111 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:78
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:191
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:196
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:25
 msgid "Unchanged"
 msgstr "brak zmian"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/RRDChart.js:227
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/RRDChart.js:248
 msgid "Undo Zoom"
 msgstr "Cofnij przybliżenie"
 
@@ -9600,7 +10184,7 @@ msgstr "Cofnij przybliżenie"
 msgid "Unique"
 msgstr "Unikalne"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:163
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:161
 msgid "Unique task ID"
 msgstr "Identyfikator zadania"
 
@@ -9616,7 +10200,8 @@ msgstr "Plik unit"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:52
 #: pmg-gui/js/dashboard/SubscriptionInfo.js:7
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:183
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:89
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:231
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:101
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:85
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:86
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:297
@@ -9627,7 +10212,7 @@ msgstr "nieznane"
 msgid "Unknown LDAP address"
 msgstr "Nieznany adres LDAP"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:397
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:424
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
@@ -9641,15 +10226,15 @@ msgstr "nieznane"
 msgid "Unlimited"
 msgstr "bez ograniczeń"
 
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:893
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:887
 msgid "Unload"
 msgstr "Wysuń"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:418
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:423
 msgid "Unload Media"
 msgstr "Wysuń nośnik"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1901
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:2000
 msgid "Unmount"
 msgstr "Odmontuj"
 
@@ -9661,14 +10246,14 @@ msgstr "Odłączone"
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "nieuprzywilejowany"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:63
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:71
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:132
 msgid "Unprivileged container"
 msgstr "Kontener nieuprzywilejowany"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:311
-#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:317
-#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:310 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:29
+#: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:320
+#: pmg-gui/js/QuarantineList.js:329 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:29
 msgid "Until"
 msgstr "Do"
 
@@ -9677,9 +10262,9 @@ msgid "Unused"
 msgstr "Niewykorzystywany"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:368
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:120
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:470
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:296
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:126
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:473
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:302
 msgid "Unused Disk"
 msgstr "Niewykorzystywany dysk"
 
@@ -9687,7 +10272,7 @@ msgstr "Niewykorzystywany dysk"
 msgid "Up"
 msgstr "Aktywne"
 
-#: pmg-gui/js/DKIMSettings.js:149 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1820
+#: pmg-gui/js/DKIMSettings.js:149 pve-manager/www/manager6/Utils.js:1919
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizuj"
 
@@ -9703,28 +10288,28 @@ msgstr "Aktualizuj"
 msgid "Update now"
 msgstr "Aktualizuj"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:619
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:652
 msgid "Update package database"
 msgstr "Aktualizuj bazę pakietów"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:390
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:394
 msgid "Update {0} Account"
 msgstr "Aktualizuj konto {0}"
 
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:39
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:240
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:243
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:42
 msgid "Updates"
 msgstr "Aktualizacje"
 
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:45
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:252
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:48
 msgid "Upgrade"
 msgstr "Aktualizuj"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:111
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:136
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:156
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:66
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:9
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:263
@@ -9734,28 +10319,28 @@ msgstr "Prześlij"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:175
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:227
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:108
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:133
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:230
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:153
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:247
 msgid "Upload Custom Certificate"
 msgstr "Prześlij własny certyfikat"
 
-#: pmg-gui/js/Subscription.js:4 pmg-gui/js/Subscription.js:150
+#: pmg-gui/js/Subscription.js:4 pmg-gui/js/Subscription.js:149
 #: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:3
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:163
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:4 proxmox-backup/www/Subscription.js:154
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:162
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:4 proxmox-backup/www/Subscription.js:141
 msgid "Upload Subscription Key"
 msgstr "Prześlij klucz subskrypcji"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:315
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:316
 msgid "Upload an existing client encryption key"
 msgstr "Użyj istniejącego klucza szyfrowania"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:308
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:355
 msgid "Upper"
 msgstr "Do"
 
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:272 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:105
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:230
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:239
 #: pve-manager/www/manager6/dc/NodeView.js:68
 #: pve-manager/www/manager6/node/StatusView.js:121
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestStatusView.js:133
@@ -9772,19 +10357,19 @@ msgstr "URL"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:270
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:420
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEDomains.js:165
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:193
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:209
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:114
 #: pve-manager/www/manager6/storage/StatusView.js:56
 #: pve-manager/www/manager6/storage/Summary.js:51
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:121
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:135
 msgid "Usage"
 msgstr "Wykorzystanie"
 
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:101
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:106
 msgid "Usage %"
 msgstr "% użycia"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:205
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:207
 msgid "Usage History"
 msgstr "Historia użycia"
 
@@ -9800,6 +10385,10 @@ msgstr "Zastosuj filtr bayesowski"
 msgid "Use CD/DVD disc image file (iso)"
 msgstr "Użyj pliku obrazu dysku CD/DVD (iso)"
 
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:183
+msgid "Use CRS to select the least loaded node when starting an HA service"
+msgstr "użyj CRS aby wybrać najmniej zajęte węzły podczas startu usługi HA"
+
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEfi.js:76
 msgid ""
 "Use EFIvars image with standard distribution and Microsoft secure boot keys "
@@ -9816,7 +10405,7 @@ msgstr "Użyj szarej listy dla IPv4"
 msgid "Use Greylisting for IPv6"
 msgstr "Użyj szarej listy dla IPv6"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/IScsiEdit.js:112
+#: pve-manager/www/manager6/storage/IScsiEdit.js:146
 msgid "Use LUNs directly"
 msgstr "Używaj LUN bezpośrednio"
 
@@ -9848,15 +10437,15 @@ msgstr "Użyj SPF"
 msgid "Use SSL"
 msgstr "Użyj SSL"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:86
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:91
 msgid "Use USB Port"
 msgstr "Użyj portu USB"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:67
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:72
 msgid "Use USB Vendor/Device ID"
 msgstr "Użyj USB Vendor/Device ID"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:108
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:113
 msgid "Use USB3"
 msgstr "Użyj USB3"
 
@@ -9883,6 +10472,13 @@ msgstr "Użyj fizycznego napędu CD/DVD"
 msgid "Use tablet for pointer"
 msgstr "Użyj gładzika jako wskaźnik"
 
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:199
+msgid ""
+"Use the special value '1' to inherit the MTU value from the underlying bridge"
+msgstr ""
+"Użyj specjalnej wartości  '1' aby dziedziczyć wartość MTU z powiązanego "
+"mostka"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/AgentFeatureSelector.js:10
 msgid "Use {0}"
 msgstr "Użyj {0}"
@@ -9893,16 +10489,16 @@ msgstr "{0} oznacza brak ograniczeń"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:60 pmg-gui/js/ServerStatus.js:138
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:146 pmg-gui/js/ServerStatus.js:162
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:673
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:328
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:792
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:329
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:132
-#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:87
+#: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:92
 msgid "Used"
 msgstr "Zajęte"
 
 #: pmg-gui/js/RuleInfo.js:270
 msgid "Used Objects"
-msgstr "Uzywane obiekty"
+msgstr "Używane obiekty"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/UserSelector.js:26
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:209
@@ -9923,10 +10519,11 @@ msgstr "Uzywane obiekty"
 #: proxmox-backup/www/form/AuthidSelector.js:77
 #: proxmox-backup/www/window/ACLEdit.js:38
 #: proxmox-backup/www/window/TokenEdit.js:34
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:12
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:36
 msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:86
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:24
 msgid "User Attribute Name"
 msgstr "Nazwa atrybutu użytkownika"
@@ -9935,7 +10532,8 @@ msgstr "Nazwa atrybutu użytkownika"
 msgid "User Blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:243
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:345
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:248
 msgid "User Filter"
 msgstr "Filtr użytkowników"
 
@@ -9963,6 +10561,15 @@ msgstr "Uprawnienia użytkownika"
 msgid "User Spamreport Style"
 msgstr "Styl raportów spamu"
 
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:409
+msgid "User Sync"
+msgstr "Synchronizacja użytkownika"
+
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:518
+#: pve-manager/www/manager6/dc/UserTagAccessEdit.js:5
+msgid "User Tag Access"
+msgstr "Tagi dla użytkowników"
+
 #: pmg-gui/js/NavigationTree.js:128
 msgid "User Whitelist"
 msgstr "Biała lista"
@@ -9971,13 +10578,14 @@ msgstr "Biała lista"
 msgid "User already has recovery keys."
 msgstr "Użytkownik już posiada klucze odzyskiwania."
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:229
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:334
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:234
 msgid "User classes"
 msgstr "Klasy użytkowników"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:421
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:487
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:130
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:128
 #: pmg-gui/js/FetchmailView.js:106 pmg-gui/js/LDAPConfig.js:105
 #: pmg-gui/js/LoginView.js:247 pmg-gui/js/UserEdit.js:38
 #: pmg-gui/js/UserView.js:123 pve-manager/www/manager6/dc/Log.js:67
@@ -9990,7 +10598,7 @@ msgstr "Klasy użytkowników"
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:342
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:272
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:167
-#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:38
+#: proxmox-backup/www/window/UserEdit.js:66
 msgid "User name"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
@@ -10005,7 +10613,7 @@ msgstr "Użytkownik/grupa/klucz API"
 #: pmg-gui/js/FetchmailEdit.js:62 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:61
 #: pmg-gui/js/mobile/loginscreen.js:19
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CIFSEdit.js:159
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:524
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:525
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
@@ -10014,17 +10622,17 @@ msgstr "Nazwa użytkownika"
 msgid "Username Claim"
 msgstr "Typ nazwy użytkownika"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:218
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:223
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:92
 #: pve-manager/www/manager6/dc/GroupView.js:92
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:98
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:100
 #: pve-manager/www/manager6/form/GroupSelector.js:35
 #: proxmox-backup/www/config/UserView.js:22
 msgid "Users"
 msgstr "Użytkownicy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:220
-#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:100
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:225
+#: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:102
 msgid "Users and Groups"
 msgstr "Użytkownicy i grupy"
 
@@ -10047,39 +10655,43 @@ msgstr ""
 msgid "Using Account"
 msgstr "Używane konto"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:163
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:175
 msgid "VCPUs"
 msgstr "Wirtualne CPU"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:266
+msgid "VG Name"
+msgstr "Nazwa VG"
+
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetEdit.js:57
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/VnetView.js:120
 msgid "VLAN Aware"
 msgstr "Obsługa VLAN"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:413
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:366
 msgid "VLAN ID"
 msgstr "VLAN ID"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/VLanField.js:9
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:485
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:506
 msgid "VLAN Tag"
 msgstr "VLAN"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:62
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:348
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:301
 msgid "VLAN aware"
 msgstr "Obsługa VLAN"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:419
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:372
 msgid "VLAN raw device"
 msgstr "Urządzenie nadrzędne VLAN"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:156
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:170
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:407
 msgid "VM"
 msgstr "Maszyna wirtualna"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:71
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:68
 msgid "VM Disks"
 msgstr "Dyski VM"
 
@@ -10088,13 +10700,13 @@ msgstr "Dyski VM"
 msgid "VM State storage"
 msgstr "Magazyn stanu VM"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:434
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:369
-#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:420
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:424
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:367
+#: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:423
 msgid "VMID"
 msgstr "VMID"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:588
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:590
 msgid "VMware compatible"
 msgstr "kompatybilne z VMware"
 
@@ -10106,7 +10718,7 @@ msgstr "format obrazu VMware"
 msgid "VNet"
 msgstr "VNet"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:676
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:678
 msgid "VZDump backup file"
 msgstr "plik kopii VZDump"
 
@@ -10117,8 +10729,8 @@ msgstr "Prawidłowy zakres CIDR"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:40
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:46
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:72
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:303
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:80
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:320
 msgid "Valid Since"
 msgstr "Ważny od"
 
@@ -10132,11 +10744,15 @@ msgstr "Opóźnienie weryfikacji"
 #: pmg-gui/js/ObjectGroup.js:95 pmg-gui/js/Utils.js:367 pmg-gui/js/Utils.js:410
 #: pmg-gui/js/Utils.js:473 pmg-gui/js/Utils.js:588
 #: pve-manager/www/manager6/window/Snapshot.js:128
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:511 proxmox-backup/www/Utils.js:548
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:591 proxmox-backup/www/Utils.js:633
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:517 proxmox-backup/www/Utils.js:554
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:597 proxmox-backup/www/Utils.js:639
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:121
+msgid "Various information about the OSD"
+msgstr "Różne informacje na temat OSD"
+
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:90
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:282
 msgid "Vault"
@@ -10147,7 +10763,7 @@ msgstr "Schowek"
 #: pve-manager/www/manager6/form/PCISelector.js:39
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:196
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerConfig.js:117
-#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:862
+#: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:856
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveConfig.js:153
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:439
 #: proxmox-backup/www/tape/form/ChangerSelector.js:38
@@ -10161,8 +10777,8 @@ msgid "Verbose"
 msgstr "pełne"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:181
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:420 proxmox-backup/www/Utils.js:421
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:422
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:425 proxmox-backup/www/Utils.js:426
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:427
 msgid "Verification"
 msgstr "Weryfikacja"
 
@@ -10170,7 +10786,7 @@ msgstr "Weryfikacja"
 msgid "Verification Job"
 msgstr "Zadanie weryfikacji"
 
-#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:64
+#: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:76
 msgid "Verification Jobs"
 msgstr "Zadania weryfikacji"
 
@@ -10187,33 +10803,35 @@ msgstr "Weryfikuj '{0}'"
 msgid "Verify All"
 msgstr "Weryfikuj wszystko"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:166
 #: pmg-gui/js/LDAPConfig.js:71 pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:63
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:70
+#: pve-manager/www/manager6/dc/MetricServerView.js:334
 msgid "Verify Certificate"
 msgstr "Weryfikuj certyfikat"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:237
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:236
 msgid "Verify Code"
 msgstr "Weryfikuj kod"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:419
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:424
 msgid "Verify Job"
 msgstr "Zadanie weryfikacji"
 
-#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:31
+#: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:33
 msgid "Verify Jobs"
 msgstr "Zadania weryfikacji"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:138
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:182
 msgid "Verify New"
 msgstr "Weryfikuj nowe"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:133
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:177
 msgid "Verify New Snapshots"
 msgstr "Weryfikuj nowe migawki"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTfaRecovery.js:119
-#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:251
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:250
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddWebauthn.js:201
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:111
 msgid "Verify Password"
@@ -10226,25 +10844,30 @@ msgstr "Weryfikuj odbiorców"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:70
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:77
 msgid "Verify SSL certificate of the server"
-msgstr "Weryfikuj certyfikat SSl serwera"
+msgstr "Weryfikuj certyfikat SSL serwera"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:379
-#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:202
+#: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:377
+#: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:210
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1085
 msgid "Verify State"
 msgstr "Weryfikuj stan"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:178
+msgid "Verify TLS certificate of the server"
+msgstr "Weryfikuj certyfikat TLS serwera"
+
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:199
 msgid "Verify certificates"
 msgstr "Weryfikuj certyfikaty"
 
-#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:143
+#: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:187
 msgid "Verify new backups immediately after completion"
 msgstr "Weryfikuj nowe kopie natychmiast po ich wykonaniu"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:23 pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:91
-#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:34 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:653
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:322
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:25 pmg-gui/js/ClamAVDatabase.js:91
+#: pmg-gui/js/SpamDetectorStatus.js:34 pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:772
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:131
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:448
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:184
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDTPM.js:63
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MachineEdit.js:88
@@ -10262,7 +10885,7 @@ msgid "View"
 msgstr "Widok"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:255
-#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:267
+#: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:284
 msgid "View Certificate"
 msgstr "Obejrzyj certyfikat"
 
@@ -10275,29 +10898,29 @@ msgstr "Obejrzyj wpis w DNS"
 msgid "View images"
 msgstr "Obejrzyj obrazy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:304
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:715
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:310
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:732
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/RNGEdit.js:99
 msgid "VirtIO RNG"
 msgstr "VirtIO RNG"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:37
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:49
 msgid "Virtual"
 msgstr "Wirtualne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:77
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:268
-#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:279
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:62
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:73
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:321
+#: pve-manager/www/manager6/form/VMSelector.js:332
 #: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:89
-#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:213
+#: pve-manager/www/manager6/grid/PoolMembers.js:215
 #: pve-manager/www/manager6/ha/ResourceEdit.js:181
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:19
-#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:28
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/CreateWizard.js:27
+#: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:30
 msgid "Virtual Machine"
 msgstr "Maszyny wirtualne"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:223
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:249
 msgid "Virtual Machine {0} on node '{1}'"
 msgstr "Maszyna wirtualna {0} na serwerze '{1}'"
 
@@ -10307,7 +10930,7 @@ msgstr "Maszyny wirtualne"
 
 #: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:165 pmg-gui/js/DomainStatistics.js:93
 #: pmg-gui/js/DomainStatistics.js:137 pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:173
-#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:165 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:129
+#: pmg-gui/js/SenderStatistics.js:165 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:72
 msgid "Virus"
 msgstr "Wirus"
 
@@ -10338,7 +10961,7 @@ msgstr "Zawirusowane"
 msgid "Virus Outbreaks"
 msgstr "Epidemie wirusów"
 
-#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:116 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:102
+#: pmg-gui/js/NavigationTree.js:116 pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:44
 msgid "Virus Quarantine"
 msgstr "Kwarantanna wirusów"
 
@@ -10346,7 +10969,7 @@ msgstr "Kwarantanna wirusów"
 msgid "Virus info"
 msgstr "Informacje o wirusach"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:127
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:135
 msgid "Vlan raw device"
 msgstr "Urządzenie nadrzędne"
 
@@ -10362,19 +10985,26 @@ msgstr "Adres MAC Vnet"
 msgid "Vnets"
 msgstr "Vnet"
 
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:277
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:133
+msgid "Volume"
+msgstr "Wolumin"
+
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:283
 msgid "Volume Action"
 msgstr "Operacje dyskowe"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:572 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:905
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSDDetails.js:248
+msgid "Volume Details for {0}"
+msgstr "Szczegóły woluminu {0}"
+
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:578 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:899
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:267
 msgid "Volume Statistics"
 msgstr "Statystyki woluminów"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:101
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:108
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:110
-#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:133
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:188
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LVMEdit.js:203
+#: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:139
 msgid "Volume group"
 msgstr "Grupa woluminów"
 
@@ -10390,12 +11020,12 @@ msgstr "Dysk WAL"
 msgid "WAL size"
 msgstr "Rozmiar WAL"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:148
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:160
 msgid ""
 "WARNING: You do not have permission to configure custom CPU types, if you "
 "change the type you will not be able to go back!"
 msgstr ""
-"UWAGA: Nie masz uprawnień do ustawiania własnych typów procesorów, jeśloi to "
+"UWAGA: Nie masz uprawnień do ustawiania własnych typów procesorów, jeśli to "
 "zrobisz nie będziesz w stanie przywrócić poprzednich ustawień!"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:320
@@ -10403,10 +11033,6 @@ msgstr ""
 msgid "Waiting for second factor."
 msgstr "Czekam na drugi składnik"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:55
-msgid "Wake on LAN"
-msgstr "Wake on LAN"
-
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:99
 msgid "Wake on LAN packet send for '{0}': '{1}'"
 msgstr "Pakiet Wake on LAN wysyłany do '{0}': '{1}'"
@@ -10415,9 +11041,12 @@ msgstr "Pakiet Wake on LAN wysyłany do '{0}': '{1}'"
 msgid "Wake-on-LAN"
 msgstr "Wake-on-LAN"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:272
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:437
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:418
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:270
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:435
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:564
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:230
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/ServiceList.js:380
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:419
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:165
 msgid "Warning"
 msgstr "Uwaga"
@@ -10464,7 +11093,7 @@ msgstr "WebAuthn"
 msgid "WebAuthn "
 msgstr "WebAuthn"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:176
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:223
 msgid "WebAuthn Settings"
 msgstr "Ustawienia WebAuthn"
 
@@ -10472,7 +11101,7 @@ msgstr "Ustawienia WebAuthn"
 msgid "WebAuthn TFA"
 msgstr "WebAuthn TFA"
 
-#: pmg-gui/js/TFAView.js:74 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:235
+#: pmg-gui/js/TFAView.js:74 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:282
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:123
 msgid "WebAuthn requires using a trusted certificate."
 msgstr "WebAuthn wymaga stosowania zaufanego certyfikatu."
@@ -10516,7 +11145,7 @@ msgid "When Objects"
 msgstr "Obiekty Kiedy"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyConfiguration.js:54 pmg-gui/js/QuarantineView.js:22
-#: pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:31 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:354
+#: pmg-gui/js/SpamContextMenu.js:19 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:255
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:56 pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:240
 #: pmg-gui/js/mobile/mailview.js:36 pmg-gui/js/mobile/quarantineview.js:87
 msgid "Whitelist"
@@ -10535,7 +11164,7 @@ msgid "Whole year"
 msgstr "Cały rok"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:392
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1881
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1980
 msgid "Wipe Disk"
 msgstr "Wyczyść dysk"
 
@@ -10559,21 +11188,21 @@ msgstr ""
 "Ta funkcja pozwala ręcznie oznaczać wiadomości z wybranych domen lub adresów "
 "jako spam."
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:127
+#: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:128
 msgid ""
 "Without any keep option, the node\\'s vzdump.conf or `keep-all` is used as "
 "fallback for backup jobs"
 msgstr ""
-"Jeśli nie określono żadnych opcji, używane są ustawieniaz plików vzdump.conf "
-"na poszczegónych węzłach lub `keep-all`"
+"Jeśli nie określono żadnych opcji, używane są ustawienia z plików vzdump."
+"conf na poszczególnych węzłach lub `keep-all`"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:387
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:370
 msgid ""
 "Without any keep option, the storage\\'s configuration or node\\'s vzdump."
 "conf is used as fallback"
 msgstr ""
 "Jeśli nie określono żadnych opcji, używane są ustawienia magazynu lub "
-"ustawienia z plików vzdump.conf na poszczegónych węzłach"
+"ustawienia z plików vzdump.conf na poszczególnych węzłach"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:193
 msgid "Working"
@@ -10587,10 +11216,10 @@ msgstr "Najgorsze"
 msgid "Would you like to install it now?"
 msgstr "Czy chcesz go teraz zainstalować?"
 
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:249
-#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:256
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:246
-#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:252
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:248
+#: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:255
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:260
+#: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:266
 msgid "Write"
 msgstr "Zapis"
 
@@ -10602,18 +11231,18 @@ msgstr "Ochrona przed zapisem"
 msgid "Write cache"
 msgstr "Buforowanie zapisu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:337
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:355
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:340
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:358
 msgid "Write limit"
 msgstr "Limit zapisu"
 
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:376
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:394
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:379
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:397
 msgid "Write max burst"
 msgstr "Zapis szybki (maks.)"
 
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:237
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:249
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:253
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:265
 msgid "Writes"
 msgstr "Zapis"
 
@@ -10631,10 +11260,13 @@ msgid "Yearly"
 msgstr "co rok"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:44 pve-manager/www/manager6/Utils.js:308
-#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:250
-#: pve-manager/www/manager6/form/Boolean.js:7
-#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:150
-#: proxmox-backup/www/Subscription.js:141
+#: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:238
+#: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:149
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:37
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:38
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:50
+#: pve-manager/www/manager6/window/TreeSettingsEdit.js:51
+#: proxmox-backup/www/Subscription.js:128
 msgid "Yes"
 msgstr "tak"
 
@@ -10644,21 +11276,21 @@ msgstr "Jesteś tutaj!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ImageView.js:49
 msgid "You can delete the image from the guest's hardware pane"
-msgstr "Możesz usunąć dysk w konfiguracji sprzętu tej maszyny."
+msgstr "Możesz usunąć dysk w konfiguracji sprzętu tej maszyny"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:359
+#: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:360
 msgid "You can drag-and-drop a key file here."
 msgstr "Możesz przeciągnąć i upuścić klucz tutaj."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/NotesEdit.js:32
 msgid "You can use Markdown for rich text formatting."
-msgstr "Możesz używać składni Markdown aby fomatować tekst."
+msgstr "Możesz używać składni Markdown aby formatować tekst"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:463
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:461
 msgid "You get supported updates for {0}"
 msgstr "Wspierane aktualizacje dla {0}"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:465
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:463
 msgid "You get updates for {0}"
 msgstr "Nowe aktualizacje z {0}"
 
@@ -10714,12 +11346,12 @@ msgstr "Yubico OTP"
 msgid "Yubico OTP Key"
 msgstr "Klucz Yubico OTP"
 
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:50
-#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:57
+#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:17
+#: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:71
 msgid "ZFS Pool"
 msgstr "Pula ZFS"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1902 proxmox-backup/www/Utils.js:423
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:2001 proxmox-backup/www/Utils.js:428
 msgid "ZFS Storage"
 msgstr "Magazyn danych ZFS"
 
@@ -10729,7 +11361,7 @@ msgstr "Magazyn danych ZFS"
 msgid "Zone"
 msgstr "Strefa"
 
-#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:25
+#: pve-manager/www/manager6/sdn/Browser.js:22
 msgid "Zone {0} on node {1}"
 msgstr "Strefa {0} na węźle {1}"
 
@@ -10749,7 +11381,7 @@ msgstr "dowolna sieć"
 msgid "api key"
 msgstr "klucz API"
 
-#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:71
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:106
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:68
 msgid "ashift"
 msgstr "ashift"
@@ -10762,10 +11394,14 @@ msgstr "ashift"
 msgid "average"
 msgstr "średnio"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:26
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:28
 msgid "current"
 msgstr "bieżące"
 
+#: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:116
+msgid "dRAID Config"
+msgstr "Konfiguracja dRAID"
+
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:26
 msgid "daily"
 msgstr "codziennie"
@@ -10780,14 +11416,14 @@ msgstr "dzień"
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:263
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:270
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:277
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:284
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:369
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:378
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:387
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:396
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:310
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:317
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:324
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:331
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:372
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:381
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:390
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:399
 msgid "default"
 msgstr "domyślnie"
 
@@ -10816,6 +11452,10 @@ msgstr "szybka"
 msgid "fast and good"
 msgstr "szybka i dobra"
 
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:124
+msgid "first disk"
+msgstr "pierwszy dysk"
+
 #: pve-manager/www/manager6/form/CompressionSelector.js:7
 msgid "good"
 msgstr "dobra"
@@ -10834,7 +11474,11 @@ msgstr "co godzinę"
 msgid "iSCSI Provider"
 msgstr "Dostawca iSCSI"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:303
+#: pve-manager/www/manager6/storage/IScsiEdit.js:19
+msgid "iSCSI Target"
+msgstr "Cel iSCSI"
+
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:307
 msgid "in {0}"
 msgstr "w {0}"
 
@@ -10876,7 +11520,7 @@ msgstr "keyctl"
 msgid "letter"
 msgstr "litery"
 
-#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:184
+#: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:193
 msgid "maxcpu"
 msgstr "maxcpu"
 
@@ -10903,7 +11547,7 @@ msgstr "brakujące"
 msgid "never"
 msgstr "nigdy"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:32
+#: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:34
 msgid "new"
 msgstr "nowe"
 
@@ -10912,7 +11556,7 @@ msgid "noVNC Settings"
 msgstr "Ustawienia noVNC"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:48
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:256
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:303
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:191
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:228
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:68
@@ -10921,7 +11565,7 @@ msgid "none"
 msgstr "brak"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:120
-#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:107
+#: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:117
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:120
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:98
 msgid "none (disabled)"
@@ -10947,8 +11591,8 @@ msgstr "parawirtualizacja"
 msgid "peer's link address: {0}"
 msgstr "Łącze na węźle: {0}"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1076
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:385
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1078
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:387
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:242
 msgid "pending"
 msgstr "oczekujące"
@@ -10975,11 +11619,15 @@ msgstr "root@$hostname"
 msgid "running"
 msgstr "uruchomione"
 
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:82
+msgid "running..."
+msgstr "uruchomione..."
+
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:57
 msgid "stopped"
 msgstr "zatrzymane"
 
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:363
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:365
 msgid "syncing"
 msgstr "synchronizacja"
 
@@ -10989,15 +11637,15 @@ msgid "unchanged"
 msgstr "brak zmian"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:46
-#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:404
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:66
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:96
-#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:82
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:330
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:339
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:348
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:357
-#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:181
+#: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:406
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:81
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/ResourceEdit.js:117
+#: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:88
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:333
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:342
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:351
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:360
+#: pve-manager/www/manager6/qemu/ProcessorEdit.js:193
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/RNGEdit.js:69
 msgid "unlimited"
 msgstr "bez ograniczeń"
@@ -11032,14 +11680,19 @@ msgstr "z opcjami"
 msgid "xterm.js Settings"
 msgstr "Ustawienia xterm.js"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:265
+#: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditLDAP.js:317
+#: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:270
 msgid "{0} ({1})"
 msgstr "{0} ({1})"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:869
+#: pmg-gui/js/Utils.js:875
 msgid "{0} ({1}/{2}) successful"
 msgstr "{0} ({1}/{2}) udało się"
 
+#: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:73
+msgid "{0} Attachments"
+msgstr "{0} załączników"
+
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:196
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:205
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:222
@@ -11055,12 +11708,12 @@ msgstr "{0} element"
 msgid "{0} Items"
 msgstr "{0} elementów"
 
-#: proxmox-backup/www/Utils.js:683
+#: proxmox-backup/www/Utils.js:689
 msgid "{0} conflicting tasks still active."
 msgstr "{0} konfliktujących zadań jest nadal aktywnych."
 
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:242 proxmox-backup/www/Dashboard.js:254
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:227
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:229
 #: proxmox-backup/www/tape/form/RetentionSelector.js:11
 msgid "{0} days"
 msgstr "{0} dni"
@@ -11074,7 +11727,7 @@ msgstr "{0} godzin"
 msgid "{0} is already configured"
 msgstr "{0} jest już skonfigurowane"
 
-#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:168
+#: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:215
 msgid "{0} is deprecated, use {1}"
 msgstr "{0} jest przestarzałe, użyj {1}"
 
@@ -11094,15 +11747,15 @@ msgstr "{0} minut"
 msgid "{0} months"
 msgstr "{0} miesięcy"
 
-#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1639
+#: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1710
 msgid "{0} not installed."
 msgstr "{0} nie jest zainstalowany."
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:975
-#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:299
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1008
+#: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:296
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:197
-#: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:200 proxmox-backup/www/Utils.js:312
-#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:56
+#: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:200 proxmox-backup/www/Utils.js:316
+#: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:57
 msgid "{0} of {1}"
 msgstr "{0} z {1}"
 
@@ -11114,7 +11767,7 @@ msgstr "{0} w imieniu {1}"
 msgid "{0} seconds"
 msgstr "{0} sekund"
 
-#: pmg-gui/js/Utils.js:870
+#: pmg-gui/js/Utils.js:876
 msgid "{0} successful"
 msgstr "{0} udało się"
 
@@ -11126,7 +11779,7 @@ msgstr "{0} ma wyższy priorytet"
 msgid "{0} to {1}"
 msgstr "{0} do {1}"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1212
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1245
 msgid "{0} updates"
 msgstr "{0} aktualizacji"
 
@@ -11138,10 +11791,13 @@ msgstr "{0} tygodni"
 msgid "{0} years"
 msgstr "{0} lat"
 
-#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:963
+#: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:996
 msgid "{0}% of {1}"
 msgstr "{0}% z {1}"
 
+#~ msgid "(no bootdisk)"
+#~ msgstr "(brak dysku startowego)"
+
 #~ msgid "1"
 #~ msgstr "1"
 
@@ -11195,6 +11851,9 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Bootdisk Size"
 #~ msgstr "Rozmiar dysku"
 
+#~ msgid "Bulk Stop"
+#~ msgstr "Masowe zatrzymanie"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "CD/DVD"
 #~ msgstr "napęd CD/DVD"
@@ -11211,9 +11870,6 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "CT/VM Resource"
 #~ msgstr "Zasoby"
 
-#~ msgid "Cancel"
-#~ msgstr "Anuluj"
-
 #~ msgid "Cannot get info from Guest Agent<br>Error: {0}"
 #~ msgstr "Błąd pobierania informacji od agenta QEMU:<br>{0}"
 
@@ -11249,10 +11905,6 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Day of week"
 #~ msgstr "Dzień tygodnia"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Destroy MDS"
-#~ msgstr "Usuń"
-
 #~ msgid "Do not use any proxy"
 #~ msgstr "Nie używaj proxy"
 
@@ -11325,13 +11977,16 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Download .zip"
 #~ msgstr "Pobierz"
 
-#~ msgid "Edit Domains"
-#~ msgstr "Edytuj domeny"
+#~ msgid "Download Files"
+#~ msgstr "Pobierz pliki"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Eject media"
 #~ msgstr "Usuń dane"
 
+#~ msgid "Email notification"
+#~ msgstr "Wysyłanie powiadomień"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Enable DHCP"
 #~ msgstr "Włącz"
@@ -11340,6 +11995,13 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Enable NDP"
 #~ msgstr "Włącz"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Encrypted Files cannot be decoded on the server directly. Please use the "
+#~ "client where the decryption key is located."
+#~ msgstr ""
+#~ "Plików zaszyfrowanych nie da się odwtorzyć na tym serwerze. Odtwórz je na "
+#~ "kliencie gdzie znajduje się klucz odszyfrowywania."
+
 #~ msgid "Enter your user name"
 #~ msgstr "Wprowadź nazwę użytkownika"
 
@@ -11388,6 +12050,9 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Last transition"
 #~ msgstr "Ostatnie zdarzaenie"
 
+#~ msgid "Local Time"
+#~ msgstr "Czas lokalny"
+
 #~ msgid "MAC Address"
 #~ msgstr "Adres MAC"
 
@@ -11407,22 +12072,35 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Minimum replicas"
 #~ msgstr "Pamięć"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Mode {0}"
+#~ msgstr "Zarządzanie {0}"
+
 #~ msgid "No Snapshots found"
 #~ msgstr "nie znaleziono migawek"
 
+#~ msgid "No Volume Groups found"
+#~ msgstr "brak grup woluminów"
+
+#~ msgid "No file selected"
+#~ msgstr "nie wybrano pliku"
+
 #~ msgid "Node Resources"
 #~ msgstr "Zasoby węzła"
 
 #~ msgid "Node list"
 #~ msgstr "Lista węzłów"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Not a valid hosts"
-#~ msgstr "To nie jest prawidłowa lista serwerów"
-
 #~ msgid "Note: Rollback stops CT"
 #~ msgstr "Uwaga: przywracanie powoduje zatrzymanie kontenera"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Note: Signatures of signed files will not be verified on the server. "
+#~ "Please use the client to do this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uwaga: sygnatury podpisanych plików nie będą sprawdzane na tym serwerze. "
+#~ "W tym celu należy użyć klienta."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Notfiy User"
 #~ msgstr "Użytkownik"
@@ -11487,10 +12165,6 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Restarts"
 #~ msgstr "Restarty"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Restore CT"
-#~ msgstr "Przywróć"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Ring 0 Address"
 #~ msgstr "adress IP"
@@ -11523,6 +12197,12 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Started"
 #~ msgstr "Uruchom"
 
+#~ msgid "Storage View"
+#~ msgstr "Widok magazynów danych"
+
+#~ msgid "Store"
+#~ msgstr "Magazyn"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Swap (MB)"
 #~ msgstr "Swap"
@@ -11543,7 +12223,8 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ "Aby zarejestrować urządzenie U2F podłącz je, wciśnij przycisk i wykonaj "
 #~ "dalsze polecenia."
 
-#~ msgid "Toggle Legend"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Toggle Theme"
 #~ msgstr "Przełącz widok legendy"
 
 #~ msgid "U2F Device successfully connected."
@@ -11571,6 +12252,9 @@ msgstr "{0}% z {1}"
 #~ msgid "Verification Code"
 #~ msgstr "Kod weryfikacji"
 
+#~ msgid "Wake on LAN"
+#~ msgstr "Wake on LAN"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "You are logged in as '{0}'"
 #~ msgstr "Jesteś zalogowany jako {0}"
-- 
2.34.1

More information about the pve-devel mailing list