[pve-devel] [PATCH proxmox-i18n 1/1] Polish translation update

Daniel Koć daniel at xn--ko-wla.pl
Fri Oct 14 06:40:58 CEST 2022


Signed-off-by: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>
---
 pl.po | 345 ++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 file changed, 130 insertions(+), 215 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 8ad1a26..9106b6f 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: proxmox translations\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <support at proxmox.com>\n"
 "POT-Creation-Date: Tue Oct  4 13:54:29 2022\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-01-07 09:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-10-14 06:19+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
@@ -19,9 +19,8 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:12
-#, fuzzy
 msgid " Network/Time"
-msgstr "Sieć i czas"
+msgstr "Sieć/czas"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Options.js:95
 msgid "(No boot device selected)"
@@ -32,13 +31,12 @@ msgid "(no bootdisk)"
 msgstr "(brak dysku startowego)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:327
-#, fuzzy
 msgid ".tar.zst"
-msgstr "Pobierz pliki"
+msgstr ".tar.zst"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:321
 msgid ".zip"
-msgstr ""
+msgstr ".zip"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:247
 msgid "/some/path"
@@ -66,7 +64,7 @@ msgstr ""
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:285
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:127
 msgid "ACL"
-msgstr ""
+msgstr "ACL"
 
 #: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:62
 msgid "ACME Accounts"
@@ -294,9 +292,8 @@ msgid "Add EFI Disk"
 msgstr "Dodaj dysk EFI"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1210
-#, fuzzy
 msgid "Add NS"
-msgstr "Dodaj taśmę"
+msgstr "Dodaj NS"
 
 #: pmg-gui/js/PBSConfig.js:112
 msgid "Add Remote"
@@ -334,9 +331,8 @@ msgid "Add a Yubico OTP key"
 msgstr "Dodaj klucz Yubico OTP"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:192
-#, fuzzy
 msgid "Add as"
-msgstr "Dodaj taśmę"
+msgstr "Dodaj jako"
 
 #: proxmox-backup/www/window/CreateDirectory.js:44
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:32
@@ -393,7 +389,7 @@ msgstr "Zaawansowane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:99
 msgid "Advertise subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Ogłaszanie podsieci"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:397
 msgid "Alert Flags"
@@ -461,7 +457,7 @@ msgstr "wszystko błędne"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:162 proxmox-backup/www/ZFSList.js:77
 msgid "Allocated"
-msgstr "Rozmieszczenie"
+msgstr "Zajęte"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/PoolConfig.js:116
 #: proxmox-backup/www/tape/form/PoolSelector.js:30
@@ -603,7 +599,7 @@ msgstr "Jesteś pewien, że chcesz wyczyścić {0}?"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:111
 msgid "Assigned to LVs"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisane do woluminów logicznych"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:301
 msgid ""
@@ -674,9 +670,8 @@ msgstr "Twórz użytkowników automatycznie"
 #: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:141
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:227
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:158
-#, fuzzy
 msgid "Autogenerate"
-msgstr "Kworum"
+msgstr "Automatyczna generacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:223
 msgid "Autogenerate unique properties, e.g., MAC addresses"
@@ -788,9 +783,8 @@ msgid "Backup Jobs"
 msgstr "Kopie zapasowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:408
-#, fuzzy
 msgid "Backup Notes"
-msgstr "Utwórz kopię"
+msgstr "Notatki"
 
 #: pmg-gui/js/BackupRestore.js:136 pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:200
 msgid "Backup Now"
@@ -1222,9 +1216,8 @@ msgid "Changers"
 msgstr "Zmieniacze"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:243
-#, fuzzy
 msgid "Changing the ID breaks existing WebAuthn TFA entries."
-msgstr "Zmiana weryfikatora może unieważnić istniejące wpisy webAuthn TFA."
+msgstr "Zmiana weryfikatora może unieważnić istniejące wpisy WebAuthn TFA."
 
 #: pmg-gui/js/TFAView.js:82 proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:131
 msgid "Changing the Relying Party may break existing webAuthn TFA entries."
@@ -1857,9 +1850,8 @@ msgid "Created"
 msgstr "Utworzone"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:421
-#, fuzzy
 msgid "Current Auth ID"
-msgstr "Bieżący układ"
+msgstr "Bieżący Auth ID"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:411
 msgid "Current User"
@@ -1871,7 +1863,7 @@ msgstr "Bieżący układ"
 
 #: pve-manager/www/manager6/tree/SnapshotTree.js:263
 msgid "Current state will be lost."
-msgstr ""
+msgstr "Bieżący stan zostanie utracony."
 
 #: pmg-gui/js/SpamQuarantineOptions.js:17
 #: pve-manager/www/manager6/form/CPUModelSelector.js:93
@@ -1963,7 +1955,6 @@ msgid "DNSBL Threshold"
 msgstr "Próg DNSBL"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:220
-#, fuzzy
 msgid "Daily"
 msgstr "codziennie"
 
@@ -2022,12 +2013,11 @@ msgstr "Wykorzystanie magazynów"
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:44
 #: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:54
 msgid "Datastore is in maintenance mode"
-msgstr ""
+msgstr "Magazyn jest w trybie obsługi."
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:58
-#, fuzzy
 msgid "Datastore is not available"
-msgstr "Wykorzystanie magazynów"
+msgstr "Magazyn niedostępny"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreList.js:196
 msgid "Datastores"
@@ -2065,7 +2055,7 @@ msgstr "Deaktywuj konto {0}"
 
 #: pmg-gui/js/ViewMailHeaders.js:106
 msgid "Decode"
-msgstr ""
+msgstr "Dekoduj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:179 proxmox-backup/www/ZFSList.js:94
 msgid "Deduplication"
@@ -2105,14 +2095,12 @@ msgid "Default Datastore"
 msgstr "Domyślny magazyn"
 
 #: proxmox-backup/www/config/NodeOptionView.js:51
-#, fuzzy
 msgid "Default Language"
-msgstr "Domyślny magazyn"
+msgstr "Domyślny język"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:42
-#, fuzzy
 msgid "Default Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Domyślna przestrzeń nazw"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:10
 msgid "Default Relay"
@@ -2167,9 +2155,8 @@ msgid "Delete Snapshot"
 msgstr "Usuń migawkę"
 
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:73
-#, fuzzy
 msgid "Delete all Backup Groups"
-msgstr "Grupy kopii"
+msgstr "Usuń wszystkie grupy kopii"
 
 #: pmg-gui/js/PostfixQShape.js:102
 msgid "Delete all Messages"
@@ -2233,9 +2220,8 @@ msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:236
-#, fuzzy
 msgid "Description of the job"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Opis zadania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:337
 msgid "Dest. port"
@@ -2272,9 +2258,8 @@ msgid "Destroy '{0}'"
 msgstr "Usuń '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:99
-#, fuzzy
 msgid "Destroy Namespace '{0}'"
-msgstr "Usuń '{0}'"
+msgstr "Usuń przestrzeń nazw '{0}'"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1880
 msgid "Destroy image from unknown guest"
@@ -2362,7 +2347,7 @@ msgstr "Wyłącz przeszukiwanie MX (SMTP)"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:106
 msgid "Disable arp-nd suppression"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz tłumienie arp-nd"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:47 pve-manager/www/manager6/Utils.js:389
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:391 pve-manager/www/manager6/Utils.js:423
@@ -2408,9 +2393,8 @@ msgid "Disk"
 msgstr "Dysk"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:449
-#, fuzzy
 msgid "Disk Action"
-msgstr "Akcja"
+msgstr "Operacje dyskowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/panel/GuestSummary.js:99
 msgid "Disk IO"
@@ -2532,9 +2516,8 @@ msgid "Download Files"
 msgstr "Pobierz pliki"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:314
-#, fuzzy
 msgid "Download as"
-msgstr "Pobierz"
+msgstr "Pobierz jako"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:80
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:12
@@ -2950,7 +2933,7 @@ msgstr "Źródło entropii"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:291
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:133
 msgid "Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Wpis"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1847
 msgid "Erase data"
@@ -3094,7 +3077,7 @@ msgstr "Błąd"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:95
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:88 proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:8
 msgid "Errors"
-msgstr "błędy"
+msgstr "Błędy"
 
 #: proxmox-backup/www/dashboard/DataStoreStatistics.js:118
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:155
@@ -3181,11 +3164,11 @@ msgstr "grupa woluminów"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:76
 msgid "Exit Nodes"
-msgstr "Węzły wychodzące"
+msgstr "Węzły brzegowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:92
 msgid "Exit Nodes local routing"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalne trasowanie węzłów brzegowych"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:16
 msgid "Expand All"
@@ -3226,9 +3209,8 @@ msgid "External SMTP Port"
 msgstr "Zewnętrzny port SMTP"
 
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:50
-#, fuzzy
 msgid "FQDN or IP-address"
-msgstr "Adres IP"
+msgstr "FQDN lub adres IP"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:77
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:88
@@ -3312,6 +3294,8 @@ msgid ""
 "File of type {0} cannot be downloaded directly, download a parent directory "
 "instead."
 msgstr ""
+"Plików typu {0} nie można pobierać bezpośrednio, zamiast tego pobierz "
+"katalog nadrzędny."
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:157
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:198
@@ -3340,22 +3324,20 @@ msgid "Filter"
 msgstr "Filtr"
 
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:281
-#, fuzzy
 msgid "Filter Type"
-msgstr "Filtr"
+msgstr "Filtruj typ"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:150
 msgid "Filter VMID"
 msgstr "Filtr VMID"
 
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:291
-#, fuzzy
 msgid "Filter Value"
-msgstr "Filtr VMID"
+msgstr "Filtruj wartości"
 
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:371
 msgid "Filters are additive (OR-like)"
-msgstr ""
+msgstr "Filtry są addytywne (jak w OR)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:58
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:21
@@ -3534,9 +3516,8 @@ msgstr "jak w kopii"
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:206
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:223
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:232
-#, fuzzy
 msgid "From Device"
-msgstr "Urządzenie"
+msgstr "z urządzenia"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:143
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:174
@@ -3611,9 +3592,8 @@ msgid "General"
 msgstr "Główne"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:76
-#, fuzzy
 msgid "Ghost OSDs"
-msgstr "System operacyjny gościa"
+msgstr "Pozostałości OSD"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PermissionView.js:144
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PermissionView.js:144
@@ -3716,7 +3696,7 @@ msgstr "Gość"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Guests.js:6
 msgid "Guests"
-msgstr "Goście"
+msgstr "Maszyny"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:655
 msgid "Guests without backup job"
@@ -3895,7 +3875,6 @@ msgid "Hour"
 msgstr "godzina"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:219
-#, fuzzy
 msgid "Hourly"
 msgstr "co godzinę"
 
@@ -3909,9 +3888,8 @@ msgstr "Godziny do pokazania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:348
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:360
-#, fuzzy
 msgid "ICMP type"
-msgstr "Typ MIME"
+msgstr "Typ ICMP"
 
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:234 pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:31
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:793
@@ -4067,14 +4045,12 @@ msgid "Include Statistics"
 msgstr "Załącz statystyki"
 
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:275
-#, fuzzy
 msgid "Include all groups"
-msgstr "Grupa woluminów"
+msgstr "Wybierz wszystkie grupy"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:109
-#, fuzzy
 msgid "Include in Backup"
-msgstr "zapisuj wolumin w kopii zapasowej"
+msgstr "Zapisuj w kopii zapasowej"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:384
@@ -4253,9 +4229,8 @@ msgid "Job"
 msgstr "Zadanie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:232
-#, fuzzy
 msgid "Job Comment"
-msgstr "Komentarz"
+msgstr "Komentarz do zadania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:718
 msgid "Job Detail"
@@ -4479,9 +4454,8 @@ msgid "Languages"
 msgstr "Języki"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:218
-#, fuzzy
 msgid "Last"
-msgstr "Nazwisko"
+msgstr "Ostatnie"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:239
 msgid "Last Backup"
@@ -4493,9 +4467,8 @@ msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:230
-#, fuzzy
 msgid "Last Prune"
-msgstr "Czyszczenie"
+msgstr "Ostatnie czyszczenie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:355
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:253
@@ -4635,9 +4608,8 @@ msgstr "Magazyn lokalny"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:90
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:90
-#, fuzzy
 msgid "Local Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Lokalna przestrzeń nazw"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:108
 msgid "Local Owner"
@@ -4665,7 +4637,7 @@ msgstr "Blokuj"
 #: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:400
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:355
 msgid "Log"
-msgstr "Log"
+msgstr "Logi"
 
 #: pmg-gui/js/mobile/loginscreen.js:38
 msgid "Log In"
@@ -4731,7 +4703,7 @@ msgstr "Interfejs lokalny"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:300
 msgid "Lower"
-msgstr ""
+msgstr "Od"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:106
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:490
@@ -4797,15 +4769,14 @@ msgid "Mails / min"
 msgstr "poczta / min"
 
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:56
-#, fuzzy
 msgid "Maintenance Type"
-msgstr "Typ zawartości"
+msgstr "Typ trybu obsługi"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:129
 #: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:152
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:19
 msgid "Maintenance mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb obsługi"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/LabelMedia.js:35
 msgid ""
@@ -4868,7 +4839,7 @@ msgstr "Dopasuj nazwę pliku"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:39
 msgid "Max Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna głębokość"
 
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorOptions.js:22
 msgid "Max Spam Size (bytes)"
@@ -4900,12 +4871,10 @@ msgstr "Maks. rozmiar skanowania"
 #: proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:97
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:197
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:88
-#, fuzzy
 msgid "Max. Depth"
-msgstr "Dozwolona liczba restartów"
+msgstr "Maks. głębokość"
 
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:226
-#, fuzzy
 msgid "Max. Recursion"
 msgstr "Maks. rekursja"
 
@@ -4924,9 +4893,8 @@ msgid "Maximal Workers/bulk-action"
 msgstr "Równoległe wątki (maksymalnie)"
 
 #: pve-manager/www/manager6/panel/BackupJobPrune.js:116
-#, fuzzy
 msgid "Maximum Protected"
-msgstr "Chronione"
+msgstr "Maks. chronionych"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:101
 msgid "Maximum characters"
@@ -5007,7 +4975,7 @@ msgstr "Wykorzystanie pamięci"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:151
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Log.js:79
 msgid "Message"
-msgstr "Wiadomość"
+msgstr "Komunikat"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyOptions.js:10
 msgid "Message Size (bytes)"
@@ -5159,9 +5127,8 @@ msgid "Month"
 msgstr "miesiąc"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:222
-#, fuzzy
 msgid "Monthly"
-msgstr "miesiąc"
+msgstr "co miesiąc"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/OSD.js:789
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:106
@@ -5197,13 +5164,12 @@ msgstr "Opcje montowania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:100
 msgid "Mount point volumes are also erased."
-msgstr ""
+msgstr "Punkty montowania dysków zostaną także usunięte."
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:254
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:381
-#, fuzzy
 msgid "Move Storage"
-msgstr "Przestrzeń LVM"
+msgstr "Zmień magazyn"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1853
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDMove.js:28
@@ -5216,14 +5182,12 @@ msgid "Move disk"
 msgstr "Przenieś dysk"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:382
-#, fuzzy
 msgid "Move disk to another storage"
-msgstr "Magazyn stanu VM"
+msgstr "Przenieś dysk do innego magazynu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:255
-#, fuzzy
 msgid "Move volume to another storage"
-msgstr "Magazyn stanu VM"
+msgstr "Przenieś dysk do innego magazynu"
 
 #: pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:90
 msgid "Multiple E-Mails selected"
@@ -5373,9 +5337,8 @@ msgid "Name, Format"
 msgstr "Nazwa, format"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:113
-#, fuzzy
 msgid "Name, Format, Notes"
-msgstr "Nazwa, format"
+msgstr "Nazwa, format, notatki"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:52
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:560
@@ -5393,14 +5356,12 @@ msgid "Namespace"
 msgstr "Przestrzeń nazw"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:340
-#, fuzzy
 msgid "Namespace '{0}'"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Przestrzeń nazw '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:44
-#, fuzzy
 msgid "Namespace Name"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Nazwa przestrzeni nazw"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:582
 msgid "Need at least one mapping"
@@ -5496,7 +5457,7 @@ msgstr "Dalej"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:294
 msgid "Next Free VMID Range"
-msgstr ""
+msgstr "Następny wolny zakres VMID"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:265
 msgid "Next Media"
@@ -5593,9 +5554,8 @@ msgid "No E-Mail address selected"
 msgstr "nie wybrano adresu e-mail"
 
 #: proxmox-backup/www/form/GroupSelector.js:41
-#, fuzzy
 msgid "No Groups"
-msgstr "Grupy"
+msgstr "brak grup"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:165
 msgid "No Guest Agent configured"
@@ -5640,7 +5600,7 @@ msgstr "brak informacji o spamie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:242
 msgid "No Subscription"
-msgstr "brak subskrypcji"
+msgstr "Brak subskrypcji"
 
 #: proxmox-backup/www/dashboard/LongestTasks.js:10
 msgid "No Tasks"
@@ -5664,7 +5624,7 @@ msgstr "brak ostrzeżeń/błędów"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:373
 msgid "No accessible snapshots found in namespace {0}"
-msgstr ""
+msgstr "brak dostępnych migawek w przestrzeni nazw {0}"
 
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:197
 msgid "No backups on remote"
@@ -5709,9 +5669,8 @@ msgid "No match found"
 msgstr "brak dopasowania"
 
 #: proxmox-backup/www/form/NamespaceSelector.js:38
-#, fuzzy
 msgid "No namespaces accessible."
-msgstr "brak dostępnych aktualizacji"
+msgstr "brak dostępnych przestrzeni nazw"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:103
 msgid "No network device"
@@ -5889,9 +5848,8 @@ msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:391
-#, fuzzy
 msgid "Note Template"
-msgstr "Szablon"
+msgstr "Szablon notatki"
 
 #: pmg-gui/js/TFAView.js:73 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:167
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:234
@@ -5988,7 +5946,7 @@ msgstr "Typ systemu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:77
 msgid "OSDs with no metadata, possibly left over from removal"
-msgstr ""
+msgstr "OSD bez metadanych, prawdopodobnie pozostałości po usunięciu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:79
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:99
@@ -6041,6 +5999,7 @@ msgstr "Można skonfigurować tylko 5 domen typu DNS"
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:49
 msgid "Only alpha numerical, '_' and '-' (if not at start) allowed"
 msgstr ""
+"Dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne, '_' oraz '-' (poza początkiem)."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/NodeInfoRepoStatus.js:46
 msgid "Open Repositories Panel"
@@ -6184,14 +6143,13 @@ msgid "Output Policy"
 msgstr "Reguła ruchu wychodzącego"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:304
-#, fuzzy
 msgid "Override Settings"
-msgstr "Nadpisuj istniejący plik"
+msgstr "Nadpisuj ustawienia"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:358
 #: proxmox-backup/www/tape/form/RetentionSelector.js:7
 msgid "Overwrite"
-msgstr "nadpisuj"
+msgstr "Nadpisuj"
 
 #: pmg-gui/js/DKIMSettings.js:180
 msgid "Overwrite existing file"
@@ -6235,9 +6193,8 @@ msgid "Parallel jobs"
 msgstr "Zadania równoległe"
 
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:35
-#, fuzzy
 msgid "Parent Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Nadrzędna przestrzeń nazw"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:411
 msgid "Partitions"
@@ -6572,7 +6529,7 @@ msgstr "Porty/podrzędne"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:423
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:197
 msgid "Possible template variables are: {0}"
-msgstr ""
+msgstr "Dozwolone zmienne w szablonach: {0}"
 
 #: pmg-gui/js/NavigationTree.js:178 pmg-gui/js/RBLStatistics.js:10
 msgid "Postscreen"
@@ -6599,9 +6556,8 @@ msgid "Primary E-Mail"
 msgstr "Główny e-mail"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:83
-#, fuzzy
 msgid "Primary Exit Node"
-msgstr "Węzły wychodzące"
+msgstr "Podstawowy węzeł brzegowy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:175
 msgid "Primary GPU"
@@ -6697,9 +6653,8 @@ msgstr "Propagacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:297
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:139
-#, fuzzy
 msgid "Properties"
-msgstr "Właściwość"
+msgstr "Właściwości"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:506 proxmox-backup/www/Utils.js:586
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:628
@@ -6768,15 +6723,13 @@ msgid "Prune Backups for '{0}' on Storage '{1}'"
 msgstr "Wyczyść kopie '{0}' w magazynie '{1}'"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:410 proxmox-backup/www/window/PruneJobEdit.js:12
-#, fuzzy
 msgid "Prune Job"
-msgstr "Czyszczenie"
+msgstr "Zadanie czyszczenia"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:32
 #: proxmox-backup/www/window/NotifyOptions.js:78
-#, fuzzy
 msgid "Prune Jobs"
-msgstr "Czyszczenie"
+msgstr "Zadania czyszczenia"
 
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:124
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:95
@@ -6970,7 +6923,7 @@ msgstr "Odczyt"
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:911
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:257
 msgid "Read Label"
-msgstr "Oczyt etykietek"
+msgstr "Odczyt etykietek"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:411
 msgid "Read Objects"
@@ -6987,7 +6940,6 @@ msgid "Read max burst"
 msgstr "Odczyt szybki (maks.)"
 
 #: proxmox-backup/www/window/MaintenanceOptions.js:7
-#, fuzzy
 msgid "Read only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
@@ -7028,28 +6980,25 @@ msgid "Reason"
 msgstr "Powód"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:40
-#, fuzzy
 msgid "Reassign Disk"
-msgstr "Wyczyść dyski"
+msgstr "Przypisz dysk"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:262
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:404
-#, fuzzy
 msgid "Reassign Owner"
 msgstr "Zmień właściciela"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:40
-#, fuzzy
 msgid "Reassign Volume"
-msgstr "Liczba wiadomości"
+msgstr "Przypisz dysk"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:405
 msgid "Reassign disk to another VM"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisz dysk do innej VM"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:263
 msgid "Reassign volume to another CT"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisz dysk do innego CT"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:208
 msgid "Rebalance"
@@ -7092,7 +7041,7 @@ msgstr "Odbiorca"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:208
 msgid "Recovery"
-msgstr "Odzyskianie"
+msgstr "Odzyskiwanie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:359
 msgid "Recovery Key"
@@ -7104,13 +7053,12 @@ msgid "Recovery Keys"
 msgstr "Klucze odzyskiwania"
 
 #: proxmox-backup/www/panel/PrunePanel.js:100
-#, fuzzy
 msgid "Recursive"
-msgstr "Maks. rekursja"
+msgstr "Rekursywnie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/SafeDestroyGuest.js:33
 msgid "Referenced disks will always be destroyed."
-msgstr ""
+msgstr "Powiązane dyski będą zawsze usuwane."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:116
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1816
@@ -7124,7 +7072,7 @@ msgstr "Odtwórz obraz"
 #: pmg-gui/js/Utils.js:165 pmg-gui/js/Utils.js:201
 #: proxmox-backup/www/form/GroupFilter.js:396
 msgid "Regex"
-msgstr ""
+msgstr "Wyrażenie regularne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:12
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1817
@@ -7217,14 +7165,12 @@ msgstr "Nazwa"
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:207
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteSelector.js:19
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:35
-#, fuzzy
 msgid "Remote ID"
-msgstr "Nazwa"
+msgstr "Zdalny ID"
 
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:219
-#, fuzzy
 msgid "Remote Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Zdalna przestrzeń nazw"
 
 #: proxmox-backup/www/config/SyncView.js:213
 msgid "Remote Store"
@@ -7272,7 +7218,7 @@ msgstr "Usuń"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:287
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:129
 msgid "Remove ACLs of vanished users and groups."
-msgstr ""
+msgstr "Usuń ACL brakujących użytkowników i grup."
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:629
 msgid "Remove Attachments"
@@ -7288,9 +7234,8 @@ msgid "Remove Group"
 msgstr "Usuń grupę"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:398
-#, fuzzy
 msgid "Remove Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Usuń przestrzeń nazw"
 
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:146
 msgid "Remove Schedule"
@@ -7304,12 +7249,10 @@ msgstr "Usuń subskrypcję"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:281
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:123
-#, fuzzy
 msgid "Remove Vanished Options"
-msgstr "Usuwaj brakujące"
+msgstr "Usuwaj brakujące opcje"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:654
-#, fuzzy
 msgid "Remove all Attachments"
 msgstr "Usuń wszystkie załączniki"
 
@@ -7325,9 +7268,8 @@ msgid "Remove from replication, HA and backup jobs"
 msgstr "Usuń z zadań replikacji, HA i kopii zapasowych"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:982
-#, fuzzy
 msgid "Remove namespace '{0}'"
-msgstr "Zrestartować węzeł '{0}'?"
+msgstr "Usuń przestrzeń nazw '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:206
 msgid ""
@@ -7341,14 +7283,13 @@ msgstr "Usuwaj brakujące"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:299
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:141
-#, fuzzy
 msgid "Remove vanished properties from synced users."
-msgstr "Usuwaj brakujące"
+msgstr "Usuwaj brakujące właściwości ze zsynchronizowanych użytkowników."
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:293
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SyncWindow.js:135
 msgid "Remove vanished user and group entries."
-msgstr ""
+msgstr "Usuń brakujących użytkowników i grupy."
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1818 proxmox-backup/www/Utils.js:392
 msgid "Renew Certificate"
@@ -7356,7 +7297,7 @@ msgstr "Odnów certyfikat"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:244
 msgid "Repeat missed"
-msgstr ""
+msgstr "Powtarzaj nieudane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:76
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:263
@@ -7437,9 +7378,8 @@ msgstr "Zresetuj {0} natychmiast"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:270
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:428
-#, fuzzy
 msgid "Resize"
-msgstr "Zmień rozmiar dysku"
+msgstr "Zmień rozmiar"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPResize.js:75
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPResize.js:77
@@ -7588,9 +7528,8 @@ msgstr "Przywróć"
 #: proxmox-backup/www/form/NamespaceSelector.js:25
 #: proxmox-backup/www/form/RemoteTargetSelector.js:94
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:534
-#, fuzzy
 msgid "Root"
-msgstr "Dysk główny"
+msgstr "Główne"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:96
 msgid "Root Disk"
@@ -7613,9 +7552,8 @@ msgid "Root Disk usage"
 msgstr "Wykorzystanie dysku głównego"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:339
-#, fuzzy
 msgid "Root Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Główna przestrzeń nazw"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/zones/EvpnEdit.js:111
 #, fuzzy
@@ -7774,7 +7712,7 @@ msgstr "Tryb skalowania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ZFSDetail.js:86
 msgid "Scan"
-msgstr "Skanuj"
+msgstr "Skanowanie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddTotp.js:245
 msgid "Scan QR code in a TOTP app and enter an auth. code here"
@@ -7899,9 +7837,8 @@ msgid "Secret"
 msgstr "Sekret"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:108
-#, fuzzy
 msgid "Secret Key"
-msgstr "Sekret"
+msgstr "Sekretny klucz"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/TFASelector.js:111
 msgid "Secret Length"
@@ -7909,7 +7846,7 @@ msgstr "Długość sekretu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/sdn/ipams/PhpIpamEdit.js:45
 msgid "Section"
-msgstr "Swkcja"
+msgstr "Sekcja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:230
 #: pve-manager/www/manager6/dc/SecurityGroups.js:42
@@ -7941,9 +7878,8 @@ msgstr ""
 "klastra, odznacz aby wprowadzić ręcznie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:126
-#, fuzzy
 msgid "Selected \"{0}\""
-msgstr "Wybrana poczta"
+msgstr "Wybrano \"{0}\""
 
 #: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:146 pmg-gui/js/SpamQuarantine.js:311
 #: pmg-gui/js/VirusQuarantine.js:155
@@ -7969,7 +7905,6 @@ msgid "Send NDR on Blocked E-Mails"
 msgstr "Wyśij NDR do zablokowanych adresów"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:620
-#, fuzzy
 msgid "Send Original Mail"
 msgstr "wyślij oryg. wiadomość"
 
@@ -8061,7 +7996,6 @@ msgid "Server ID"
 msgstr "ID serwera"
 
 #: proxmox-backup/www/ServerStatus.js:50
-#, fuzzy
 msgid "Server Status"
 msgstr "Stan serwera"
 
@@ -8078,7 +8012,6 @@ msgstr ""
 "certyfikatów"
 
 #: proxmox-backup/www/window/RemoteEdit.js:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Server certificate's SHA-256 fingerprint, required for self-signed "
 "certificates"
@@ -8431,9 +8364,8 @@ msgid "Source Datastore"
 msgstr "Magazyn źródłowy"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:172
-#, fuzzy
 msgid "Source Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Źródłowa przestrzeń nazw"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:138
 msgid "Source Remote"
@@ -8573,9 +8505,8 @@ msgid "Start at boot"
 msgstr "Uruchom przy starcie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:38
-#, fuzzy
 msgid "Start on boot delay"
-msgstr "Uruchom przy starcie"
+msgstr "Opóźnienie uruchamiania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:697
 msgid "Start the selected backup job now?"
@@ -8782,19 +8713,16 @@ msgid "Storage {0} on node {1}"
 msgstr "Magazyn danych {0} na węźle {1}"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:184
-#, fuzzy
 msgid "Store"
 msgstr "Magazyn"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:231
-#, fuzzy
 msgid "Sub-Device"
-msgstr "Urządzenie"
+msgstr "Sub-Device"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:222
-#, fuzzy
 msgid "Sub-Vendor"
-msgstr "Producent"
+msgstr "Sub-Vendor"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:23
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/Certificates.js:31
@@ -8900,7 +8828,7 @@ msgstr "Wsparcie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/EOLNotice.js:25
 msgid "Support for {0} {1} ends on {2}"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie dla {0} {1} kończy się {2}"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1899
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:237
@@ -9125,15 +9053,13 @@ msgid "Target Datastore"
 msgstr "Magazyn docelowy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:137
-#, fuzzy
 msgid "Target Guest"
-msgstr "Rozmiar docelowy"
+msgstr "Maszyna docelowa"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:42
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:664
-#, fuzzy
 msgid "Target Namespace"
-msgstr "Przestrzeń nazw"
+msgstr "Docelowa przestrzeń nazw"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:138
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:167
@@ -9142,9 +9068,8 @@ msgid "Target Ratio"
 msgstr "Docelowy współczynnik"
 
 #: proxmox-backup/www/config/MetricServerView.js:73
-#, fuzzy
 msgid "Target Server"
-msgstr "Rozmiar docelowy"
+msgstr "Docelowy serwer"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:152
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:297
@@ -9279,7 +9204,7 @@ msgstr ""
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:420
 msgid "The notes are added to each backup created by this job."
-msgstr ""
+msgstr "Do każdej kopii wykonanej przez to zadanie będzie dołączona notatka."
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:146
 msgid ""
@@ -9327,15 +9252,16 @@ msgid "This will permanently erase all data."
 msgstr "Ta operacja nieodwracalnie usunie wszystkie dane."
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:96
-#, fuzzy
 msgid "This will permanently erase current {0} data."
-msgstr "Ta operacja nieodwracalnie usunie dane maszyny wirtualnej."
+msgstr "Ta operacja nieodwracalnie usunie dane {0}."
 
 #: proxmox-backup/www/window/NamespaceEdit.js:90
 msgid ""
 "This will permanently remove all backups from the current namespace and all "
 "namespaces below it!"
 msgstr ""
+"Ta operacja trwale usunie wszystkie kopie z bieżącej przestrzeni nazw i z "
+"przestrzeni podrzędnych!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/GuestIDSelector.js:41
 msgid "This {0} ID does not exist"
@@ -9747,9 +9673,8 @@ msgid "Until"
 msgstr "Do"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/GuestDiskReassign.js:204
-#, fuzzy
 msgid "Unused"
-msgstr "Niewykorzystywany dysk"
+msgstr "Niewykorzystywany"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:368
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:120
@@ -9827,7 +9752,7 @@ msgstr "Użyj istniejącego klucza szyfrowania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:308
 msgid "Upper"
-msgstr ""
+msgstr "Do"
 
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:272 pmg-gui/js/dashboard/NodeInfo.js:105
 #: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:230
@@ -9963,9 +9888,8 @@ msgid "Use {0}"
 msgstr "Użyj {0}"
 
 #: pve-manager/www/manager6/panel/BackupJobPrune.js:124
-#, fuzzy
 msgid "Use {0} for unlimited"
-msgstr "bez ograniczeń"
+msgstr "{0} oznacza brak ograniczeń"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:60 pmg-gui/js/ServerStatus.js:138
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:146 pmg-gui/js/ServerStatus.js:162
@@ -10439,9 +10363,8 @@ msgid "Vnets"
 msgstr "Vnet"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Resources.js:277
-#, fuzzy
 msgid "Volume Action"
-msgstr "Operacje masowe"
+msgstr "Operacje dyskowe"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:572 proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:905
 #: proxmox-backup/www/tape/DriveStatus.js:267
@@ -10481,9 +10404,8 @@ msgid "Waiting for second factor."
 msgstr "Czekam na drugi składnik"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/NodeOptionsView.js:55
-#, fuzzy
 msgid "Wake on LAN"
-msgstr "Wake-on-LAN"
+msgstr "Wake on LAN"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/CmdMenu.js:99
 msgid "Wake on LAN packet send for '{0}': '{1}'"
@@ -10535,12 +10457,10 @@ msgid "We recommend the following safe-keeping strategy:"
 msgstr "Zalecamy następujące strategie bezpieczeństwa:"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:259
-#, fuzzy
 msgid "WebAuthn"
 msgstr "WebAuthn"
 
 #: pmg-gui/js/TFAView.js:97
-#, fuzzy
 msgid "WebAuthn "
 msgstr "WebAuthn"
 
@@ -10549,9 +10469,8 @@ msgid "WebAuthn Settings"
 msgstr "Ustawienia WebAuthn"
 
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:76
-#, fuzzy
 msgid "WebAuthn TFA"
-msgstr "WebAuthn"
+msgstr "WebAuthn TFA"
 
 #: pmg-gui/js/TFAView.js:74 pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:235
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:123
@@ -10577,9 +10496,8 @@ msgid "Week"
 msgstr "tydzień"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:221
-#, fuzzy
 msgid "Weekly"
-msgstr "tydzień"
+msgstr "co tydzień"
 
 #: pmg-gui/js/ObjectGroupSelector.js:32 pmg-gui/js/RuleInfo.js:391
 msgid "What"
@@ -10709,9 +10627,8 @@ msgid "Year"
 msgstr "rok"
 
 #: proxmox-backup/www/config/PruneView.js:223
-#, fuzzy
 msgid "Yearly"
-msgstr "rok"
+msgstr "co rok"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:44 pve-manager/www/manager6/Utils.js:308
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:250
@@ -10763,7 +10680,6 @@ msgid "You need to create a Selector before enabling DKIM Signing"
 msgstr "Musisz utworzyć selektora aby móc włączyć podpisywanie DKIM"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/CephInstall.js:39
-#, fuzzy
 msgid "You need to create an initial config once."
 msgstr "Musisz utworzyć początkową konfigurację."
 
@@ -10772,6 +10688,8 @@ msgid ""
 "You won't get any security fixes after the End-Of-Life date. Please consider "
 "upgrading."
 msgstr ""
+"Po zakończeniu okresu obsługi nie będziesz otrzymywać poprawek "
+"bezpieczeństwa. Zalecamy aktualizację."
 
 #: pmg-gui/js/LoginView.js:131
 msgid "Your E-Mail"
@@ -11050,9 +10968,8 @@ msgstr ""
 "pveproxy zostanie zrestartowane z nowymi certyfikatami, odśwież stronę!"
 
 #: proxmox-backup/www/config/NodeOptionView.js:43
-#, fuzzy
 msgid "root@$hostname"
-msgstr "Nazwa hosta"
+msgstr "root@$hostname"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:56
 msgid "running"
@@ -11128,21 +11045,19 @@ msgstr "{0} ({1}/{2}) udało się"
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:222
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/PCIEdit.js:231
 msgid "{0} ID"
-msgstr ""
+msgstr "{0} ID"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:13
-#, fuzzy
 msgid "{0} Item"
-msgstr "{0} minut"
+msgstr "{0} element"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:13
-#, fuzzy
 msgid "{0} Items"
-msgstr "{0} minut"
+msgstr "{0} elementów"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:683
 msgid "{0} conflicting tasks still active."
-msgstr ""
+msgstr "{0} konfliktujących zadań jest nadal aktywnych."
 
 #: proxmox-backup/www/Dashboard.js:242 proxmox-backup/www/Dashboard.js:254
 #: proxmox-backup/www/datastore/DataStoreListSummary.js:227
-- 
2.25.1

More information about the pve-devel mailing list