[pve-devel] [PATCH proxmox-i18n] Polish translation update

Daniel Koć daniel at xn--ko-wla.pl
Fri Jan 7 10:01:47 CET 2022


Signed-off-by: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>
---
 pl.po | 486 +++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 file changed, 188 insertions(+), 298 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 4c4ff4a..db5611c 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: proxmox translations\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <support at proxmox.com>\n"
 "POT-Creation-Date: Mon Nov 22 16:08:04 2021\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-04 08:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-01-07 09:46+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Koć <daniel at xn--ko-wla.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
@@ -36,11 +36,11 @@ msgstr "5 minut"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:284
 msgid "A comma-separated list of networks to apply the (shared) limit."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdzielana przecinkami lista sieci ze wspólnym ograniczeniem ruchu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:99
 msgid "A currently valid Yubico OTP value"
-msgstr ""
+msgstr "Bieżąca ważna wartość Yubico OTP"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Services.js:194
 msgid ""
@@ -50,9 +50,8 @@ msgstr ""
 "zrestartować"
 
 #: proxmox-backup/www/config/CertificateView.js:62
-#, fuzzy
 msgid "ACME Accounts"
-msgstr "Dodaj konto ACME"
+msgstr "Konta ACME"
 
 #: pmg-gui/js/Certificates.js:80
 msgid "ACME Accounts/Challenges"
@@ -70,9 +69,8 @@ msgstr "Obsługa ACPI"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:128
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:108
-#, fuzzy
 msgid "ACR Values"
-msgstr "Wartości S.M.A.R.T."
+msgstr "Wartości ACR"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEPluginEdit.js:208
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACMEPluginEdit.js:193
@@ -126,7 +124,7 @@ msgstr "Klucz API"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:146
 msgid "APT Repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytoria APT"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:254
 msgid "Abort"
@@ -290,9 +288,8 @@ msgid "Add TLS received header"
 msgstr "Dodaj otrzymany nagłówek TLS"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SystemEdit.js:166
-#, fuzzy
 msgid "Add TPM"
-msgstr "Dodaj taśmę"
+msgstr "Dodaj TPM"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:187
 msgid "Add Tape"
@@ -308,7 +305,7 @@ msgstr "Dodaj klucz logowania Webauthn"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:10
 msgid "Add a Yubico OTP key"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj klucz Yubico OTP"
 
 #: proxmox-backup/www/window/CreateDirectory.js:44
 #: proxmox-backup/www/window/ZFSCreate.js:32
@@ -415,11 +412,11 @@ msgstr "wszystko OK (stare)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:444
 msgid "All OK, you have production-ready repositories configured!"
-msgstr ""
+msgstr "Wszystko w porządku, masz skonfigurowane repozytoria produkcyjne!"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:377
 msgid "All data on the device will be lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Wszystkie dane na tym urządzeniu zostaną utracone!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:368
 msgid "All except {0}"
@@ -477,9 +474,8 @@ msgid "Apply"
 msgstr "Zastosuj"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:300
-#, fuzzy
 msgid "Apply Always"
-msgstr "zawsze"
+msgstr "Stosuj zawsze"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:122
 msgid "Apply Configuration"
@@ -495,7 +491,7 @@ msgstr "Zastosuj własną punktację SpamAssassina"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:281
 msgid "Apply on all Networks"
-msgstr ""
+msgstr "zastosuj dla wszystkich sieci"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:54
 msgid "Architecture"
@@ -569,18 +565,19 @@ msgid "Are you sure you want to remove {0} entries"
 msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć {0} wpisów?"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:374
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to wipe {0}?"
-msgstr "Jesteś pewien, że chcesz sformatować taśmę {0}?"
+msgstr "Jesteś pewien, że chcesz wyczyścić {0}?"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:301
 msgid ""
 "Assisted join: Paste encoded cluster join information and enter password."
-msgstr "Asystowane dołączanie: wklej zakodowane dane klastra i podaj hasło."
+msgstr ""
+"Asystowane dołączanie do klastra: wklej zakodowane dane klastra i podaj "
+"hasło."
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:308
 msgid "Async IO"
-msgstr ""
+msgstr "Asynchroniczne IO"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:571
 msgid "Attach orig. Mail"
@@ -617,7 +614,7 @@ msgstr "Użytkownik"
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:90
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:92
 msgid "Auth-Provider Default"
-msgstr ""
+msgstr "domyślne wystawcy"
 
 #: proxmox-backup/www/SystemConfiguration.js:48
 msgid "Authentication"
@@ -638,9 +635,8 @@ msgstr "Wygeneruj klucz szyfrowania klienta"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:57
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:48
-#, fuzzy
 msgid "Autocreate Users"
-msgstr "bieżący użytkownik"
+msgstr "Twórz użytkowników automatycznie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:95
 msgid "Autogenerate unique properties, e.g., MAC addresses"
@@ -740,9 +736,8 @@ msgstr "Grupa kopii"
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:225
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:127
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:217
-#, fuzzy
 msgid "Backup Groups"
-msgstr "Grupa kopii"
+msgstr "Grupy kopii"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1876
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:343
@@ -811,9 +806,8 @@ msgid "Ballooning Device"
 msgstr "Dynamiczna alokacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:419
-#, fuzzy
 msgid "Bandwidth"
-msgstr "Ograniczenie przepustowości"
+msgstr "Przepustowość"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/StorageView.js:148
 #: pve-manager/www/manager6/window/Restore.js:77
@@ -975,12 +969,12 @@ msgstr "Masowe zatrzymanie"
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:159
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:263
 msgid "Burst In"
-msgstr ""
+msgstr "Ciągły ruch przychodzący"
 
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:166
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:270
 msgid "Burst Out"
-msgstr ""
+msgstr "Ciągły ruch wychodzący"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/ControllerSelector.js:65
 msgid "Bus/Device"
@@ -1151,9 +1145,8 @@ msgstr "Zmień hasło"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/BackupView.js:292
 #: pve-manager/www/manager6/storage/BackupView.js:176
-#, fuzzy
 msgid "Change Protection"
-msgstr "Ochrona"
+msgstr "Zmień ochronę"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1824
 msgid "Change global Ceph flags"
@@ -1164,9 +1157,8 @@ msgid "Change owner of '{0}'"
 msgstr "Zmień właściciela dla '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:796
-#, fuzzy
 msgid "Change protection of '{0}'"
-msgstr "Zmień właściciela dla '{0}'"
+msgstr "Zmień ochronę dla '{0}'"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:138
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APT.js:166
@@ -1204,9 +1196,8 @@ msgstr "Sprawdź"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:182
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:225
-#, fuzzy
 msgid "Checksum"
-msgstr "Sprawdź"
+msgstr "Suma kontrolna"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/USBEdit.js:80
 msgid "Choose Device"
@@ -1249,15 +1240,13 @@ msgid "Cleanup Disks"
 msgstr "Wyczyść dyski"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/SafeDestroyStorage.js:26
-#, fuzzy
 msgid "Cleanup Storage Configuration"
-msgstr "Konfiguracja systemu"
+msgstr "Wyczyść konfigurację magazynu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:186
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:240
-#, fuzzy
 msgid "Clear Filter"
-msgstr "Filtr użytkowników"
+msgstr "Wyczyść filtr"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:134
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:136
@@ -1278,15 +1267,13 @@ msgstr "Limit szybkości połączeń klienta"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:40
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:31
-#, fuzzy
 msgid "Client ID"
-msgstr "Klient"
+msgstr "ID klienta"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:46
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:37
-#, fuzzy
 msgid "Client Key"
-msgstr "Klient"
+msgstr "Klucz klienta"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyOptions.js:70
 msgid "Client Message Rate Limit"
@@ -1359,9 +1346,8 @@ msgid "Cluster Nodes"
 msgstr "Węzły klastra"
 
 #: pmg-gui/js/Dashboard.js:469
-#, fuzzy
 msgid "Cluster Resources (average)"
-msgstr "Zasoby"
+msgstr "Zasoby klastra (średnio)"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:278
 msgid ""
@@ -1470,7 +1456,7 @@ msgstr "Społeczność"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:305
 msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Komponenty"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:202
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:218
@@ -1487,7 +1473,7 @@ msgstr "Wersja konfiguracji"
 
 #: pve-manager/www/manager6/tree/ResourceTree.js:127
 msgid "Config locked ({0})"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja zablokowana ({0})"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyConfiguration.js:5 pmg-gui/js/NavigationTree.js:48
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorConfiguration.js:5
@@ -1512,7 +1498,7 @@ msgstr "Konfiguracja nieobsługiwana"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:33
 msgid "Configuration change only, no data will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Zmiana konfiguracji, żadne dane nie zostaną usunięte."
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1846
 msgid "Configure"
@@ -1527,9 +1513,8 @@ msgid "Configure Scheduled Backup"
 msgstr "Konfiguruj plan wykonywania kopii"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:48
-#, fuzzy
 msgid "Configured"
-msgstr "Konfiguruj"
+msgstr "Skonfigurowane"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/button/Button.js:49
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/SafeDestroy.js:9
@@ -1577,7 +1562,7 @@ msgstr "Potwierdź hasło"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:120
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaEdit.js:224
 msgid "Confirm your ({0}) password"
-msgstr "Potwierdź swoje ({0}) hasło"
+msgstr "Potwierdź swoje hasło ({0})"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:334
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:454
@@ -1716,7 +1701,6 @@ msgid "Copy data"
 msgstr "Kopiuj dane"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:679
-#, fuzzy
 msgid "Copy original mail to Attachment Quarantine"
 msgstr "Kopiuj oryginalną wiadomość do kwarantanny załączników"
 
@@ -1996,9 +1980,8 @@ msgid "Deactivate"
 msgstr "Deaktywuj"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:372
-#, fuzzy
 msgid "Deactivate {0} Account"
-msgstr "Załóż konto"
+msgstr "Deaktywuj konto {0}"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:298 proxmox-backup/www/ZFSList.js:94
 msgid "Deduplication"
@@ -2095,7 +2078,7 @@ msgstr "Usuń wszystkie wiadomości"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Certificates.js:252
 msgid "Delete custom certificate and switch to generated one?"
-msgstr ""
+msgstr "Usunąć własny certyfikat i przełączyć się na wygenerowany?"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:292
 msgid "Delete existing encryption key"
@@ -2259,9 +2242,8 @@ msgstr "Magazyn katalogów"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:199
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:524
-#, fuzzy
 msgid "Disable"
-msgstr "Wyłączone"
+msgstr "Wyłącz"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyRelaying.js:28
 msgid "Disable MX lookup (SMTP)"
@@ -2432,9 +2414,8 @@ msgstr "Pobierz pliki"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:80
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:12
-#, fuzzy
 msgid "Download from URL"
-msgstr "Pobierz"
+msgstr "Pobierz z adresu URL"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/PBSEdit.js:74
 msgid "Download the key to a USB (pen) drive, placed in secure vault."
@@ -2481,7 +2462,7 @@ msgstr "Napędy"
 
 #: proxmox-backup/www/window/DataStoreEdit.js:75
 msgid "Dry Run"
-msgstr ""
+msgstr "Przebieg testowy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AudioEdit.js:37
 msgid "Dummy Device"
@@ -2552,9 +2533,8 @@ msgid "EFI Disk without OMVF BIOS"
 msgstr "Dysk EFI bez BIOS-u OVMF"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEfi.js:61
-#, fuzzy
 msgid "EFI Storage"
-msgstr "Magazyn danych ZFS"
+msgstr "Magazyn danych EFI"
 
 #: pmg-gui/js/SpamQuarantineOptions.js:60
 msgid "EMail 'From:'"
@@ -2659,7 +2639,7 @@ msgstr "Edycja klucza szyfrowania (niebezpieczne!)"
 #: pmg-gui/js/ActionList.js:148
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:6
 msgid "Editable"
-msgstr "Edytowalne"
+msgstr "edytowalne"
 
 #: pmg-gui/js/ServerStatus.js:154
 msgid "Egress"
@@ -2685,7 +2665,7 @@ msgstr "Wysuń nośnik"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:195
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "E-mail"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:88
 msgid "Email from address"
@@ -2824,13 +2804,12 @@ msgid "End Time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:118
-#, fuzzy
 msgid "Enter URL to download"
-msgstr "Pobieranie odtworzonych plików"
+msgstr "Podaj URL do pobrania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1212
 msgid "Enterprise repository needs valid subscription"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytorium komercyjne wymaga ważnej subskrypcji"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/RNGEdit.js:52
 msgid "Entropy source"
@@ -3024,7 +3003,7 @@ msgstr "co 2 godziny"
 #: proxmox-backup/www/form/CalendarEvent.js:7
 #: proxmox-backup/www/tape/form/AllocationSelector.js:9
 msgid "Every {0} minutes"
-msgstr "co {0} minut"
+msgstr "co {0} minut(y)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:11
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Toolkit.js:20
@@ -3093,7 +3072,6 @@ msgstr "Eksport"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:40
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackupJob.js:90
-#, fuzzy
 msgid "Export Media-Set"
 msgstr "Eksportuj zestaw nośników"
 
@@ -3103,9 +3081,8 @@ msgstr "Zewnętrzny port SMTP"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:77
 #: pve-manager/www/manager6/storage/CephFSEdit.js:88
-#, fuzzy
 msgid "FS Name"
-msgstr "Nazwa"
+msgstr "Nazwa systemu plików"
 
 #: pmg-gui/js/RuleConfiguration.js:177
 msgid "Factory Defaults"
@@ -3117,7 +3094,7 @@ msgstr "Nieudane"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/DiskSmart.js:64
 msgid "Failing"
-msgstr "Uszkodzony"
+msgstr "Problemy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditAD.js:31
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:38
@@ -3126,7 +3103,7 @@ msgstr "Serwer zapasowy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:771
 msgid "Fallback from storage config"
-msgstr ""
+msgstr "według ustawień magazynu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Smbios1Edit.js:81
 msgid "Family"
@@ -3134,7 +3111,7 @@ msgstr "Rodzina"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:498
 msgid "Fatal parsing error for at least one repository"
-msgstr ""
+msgstr "Fatalny błąd podczas analizy przynajmniej jednego repozytorium"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/FeaturesEdit.js:124
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:137
@@ -3151,9 +3128,8 @@ msgid "Field"
 msgstr "Pole"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:182
-#, fuzzy
 msgid "Fields"
-msgstr "Pole"
+msgstr "Pola"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/Certificates.js:13
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/FileBrowser.js:232
@@ -3177,15 +3153,13 @@ msgstr "Pobieranie odtworzonych plików"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:143
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:186
-#, fuzzy
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:151
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:198
-#, fuzzy
 msgid "File size"
-msgstr "Maks. wielkość pliku"
+msgstr "Wielkość pliku"
 
 #: pmg-gui/js/AttachmentGrid.js:33 pmg-gui/js/BackupRestore.js:168
 #: pmg-gui/js/Utils.js:438 pmg-gui/js/Utils.js:505
@@ -3251,9 +3225,8 @@ msgid "Firewall"
 msgstr "Zapora sieciowa"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/SystemEdit.js:98
-#, fuzzy
 msgid "Firmware"
-msgstr "Sprzęt"
+msgstr "Oprogramowanie układowe"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/CephInstallWizard.js:398
 msgid "First Ceph monitor"
@@ -3265,7 +3238,6 @@ msgid "First Name"
 msgstr "Imię"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:32
-#, fuzzy
 msgid "First Saturday each month"
 msgstr "w każdą pierwszą sobotę miesiąca"
 
@@ -3324,9 +3296,8 @@ msgid "Force"
 msgstr "Wymuś"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeBackup.js:35
-#, fuzzy
 msgid "Force new Media-Set"
-msgstr "Przywróć zestaw nośników"
+msgstr "Wymuś nowy zestaw nośników"
 
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:212
 msgid "Forget Snapshot"
@@ -3375,7 +3346,7 @@ msgstr "Zamrożenie CPU przy starcie"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:373
 msgid "Fri"
-msgstr ""
+msgstr "Pt"
 
 #: pmg-gui/js/MailInfo.js:31 pmg-gui/js/MailTracker.js:367
 #: pmg-gui/js/ObjectGroupSelector.js:23 pmg-gui/js/RuleInfo.js:375
@@ -3611,7 +3582,7 @@ msgstr "Reguły haszowania"
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:171
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:214
 msgid "Hash algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Algorytm haszowania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:154
 msgid "Hash policy"
@@ -3994,14 +3965,13 @@ msgid "Invalid Value"
 msgstr "Niepoprawna wartość"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1513
-#, fuzzy
 msgid "Invalid file size"
-msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku:"
+msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1008
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1524
 msgid "Invalid file size: "
-msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku:"
+msgstr "Nieprawidłowy rozmiar pliku: "
 
 #: proxmox-backup/www/form/PermissionPathSelector.js:79
 msgid "Invalid permission path."
@@ -4046,9 +4016,8 @@ msgstr "Nazwa wystawcy"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:23
-#, fuzzy
 msgid "Issuer URL"
-msgstr "Wystawca"
+msgstr "URL wystawcy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Snapshot.js:100
 msgid ""
@@ -4067,9 +4036,8 @@ msgstr ""
 "Backup Server."
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:73
-#, fuzzy
 msgid "Iterations"
-msgstr "Czas trwania"
+msgstr "Powtórzenia"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:300
 msgid "Job"
@@ -4088,7 +4056,7 @@ msgstr "ID zadania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:4
 msgid "Job Schedule Simulator"
-msgstr ""
+msgstr "Symulacja kalendarza zadań"
 
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:214
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ClusterEdit.js:158
@@ -4132,9 +4100,8 @@ msgid "Keep"
 msgstr "zachowuj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:279
-#, fuzzy
 msgid "Keep All"
-msgstr "Przechowuj dzienne"
+msgstr "Przechowuj wszystkie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PruneKeepPanel.js:30
 #: pmg-gui/js/PBSRemoteEdit.js:144
@@ -4452,9 +4419,8 @@ msgid "Local Store"
 msgstr "Nośnik lokalny"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:103
-#, fuzzy
 msgid "Local Time"
-msgstr "Lokalny właściciel"
+msgstr "Czas lokalny"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:271
 msgid "Location"
@@ -4508,13 +4474,13 @@ msgstr "Zaloguj się"
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:12
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:12
 msgid "Login (OpenID redirect)"
-msgstr ""
+msgstr "Logowanie (przekierowanie OpenID)"
 
 #: pmg-gui/js/LoginView.js:80
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:146
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:93
 msgid "Login failed. Please try again"
-msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować jeszcze raz."
+msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować ponownie"
 
 #: pmg-gui/js/MainView.js:220 pmg-gui/js/QuarantineView.js:245
 #: pve-manager/www/manager6/Workspace.js:404 proxmox-backup/www/MainView.js:262
@@ -4556,7 +4522,7 @@ msgstr "Typ MDev"
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:161
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:206
 msgid "MIME type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ MIME"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:156
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/MachineEdit.js:76
@@ -4719,16 +4685,14 @@ msgstr "Pule nośników"
 #: proxmox-backup/www/tape/TapeInventory.js:249
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:313
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:330
-#, fuzzy
 msgid "Media-Set"
 msgstr "Zestaw nośników"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupOverview.js:323
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:342
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:791
-#, fuzzy
 msgid "Media-Set UUID"
-msgstr "UUID zesawu nośników"
+msgstr "UUID zestawu nośników"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/PCISelector.js:49
 msgid "Mediated Devices"
@@ -4893,9 +4857,8 @@ msgid "Modify a TFA entry's description"
 msgstr "Zmień opis logowania TFA"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:333
-#, fuzzy
 msgid "Mon"
-msgstr "miesiąc"
+msgstr "Pn"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:22
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:23
@@ -5120,9 +5083,8 @@ msgid "Need at least one mapping"
 msgstr "Wymaga przynajmniej jednego mapowania"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:652
-#, fuzzy
 msgid "Need at least one snapshot"
-msgstr "Wymaga przynajmniej jednego mapowania"
+msgstr "Wymaga przynajmniej jednej migawki"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/CreateWizard.js:73
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/FeaturesEdit.js:37
@@ -5171,7 +5133,6 @@ msgid "Network traffic"
 msgstr "Ruch sieciowy"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:279
-#, fuzzy
 msgid "Network(s)"
 msgstr "Sieci"
 
@@ -5212,9 +5173,8 @@ msgid "Next"
 msgstr "Dalej"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupJobs.js:265
-#, fuzzy
 msgid "Next Media"
-msgstr "Wysuń nośnik"
+msgstr "Następny nośnik"
 
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:185 proxmox-backup/www/config/SyncView.js:251
 #: proxmox-backup/www/config/VerifyView.js:234
@@ -5280,9 +5240,8 @@ msgid "No Disk selected"
 msgstr "nie wybrano dysku"
 
 #: pve-manager/www/manager6/panel/MultiDiskEdit.js:219
-#, fuzzy
 msgid "No Disks"
-msgstr "Dyski"
+msgstr "brak dysków"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:51
 msgid "No Disks found"
@@ -5337,14 +5296,12 @@ msgid "No S.M.A.R.T. Values"
 msgstr "brak wartości S.M.A.R.T."
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:686
-#, fuzzy
 msgid "No Snapshots"
-msgstr "Migawki"
+msgstr "brak migawek"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:265
-#, fuzzy
 msgid "No Snapshots found"
-msgstr "Migawki"
+msgstr "nie znaleziono migawek"
 
 #: pmg-gui/js/SpamInfoGrid.js:27
 msgid "No Spam Info"
@@ -5420,7 +5377,7 @@ msgstr "brak dopasowania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/NetworkEdit.js:103
 msgid "No network device"
-msgstr "brak urządzenia sieciowego"
+msgstr "Brak urządzenia sieciowego"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:14
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/AgentIPView.js:148
@@ -5468,19 +5425,18 @@ msgstr "Brak dostępnych {0}."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1205
 msgid "No {0} repository enabled!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie włączono repozytorium {0}!"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:471
 msgid "No {0} repository is enabled, you do not get any updates!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie włączono repozytorium {0}, nie będziesz otrzymywać aktualizacji!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:172
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVM.js:172
 #: pve-manager/www/manager6/node/LVMThin.js:207
 #: pve-manager/www/manager6/node/ZFS.js:358
-#, fuzzy
 msgid "No {0} selected"
-msgstr "nie wybrano VM"
+msgstr "nie wybrano {0}"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TaskViewer.js:146
 #: pmg-gui/js/ClusterAdministration.js:224 pmg-gui/js/ServerStatus.js:67
@@ -5539,7 +5495,7 @@ msgstr "Węzły"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1215
 msgid "Non production-ready repository enabled!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie włączono repozytoriów produkcyjnych!"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:49 pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:179
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:282
@@ -5584,7 +5540,6 @@ msgid "Not enough data"
 msgstr "za mało danych"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:44
-#, fuzzy
 msgid "Not yet configured"
 msgstr "nie skonfigurowane"
 
@@ -5643,9 +5598,8 @@ msgid "Notify User"
 msgstr "Powiadom użytkownika"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/EmailNotificationSelector.js:5
-#, fuzzy
 msgid "Notify always"
-msgstr "Powiadom użytkownika"
+msgstr "zawsze powiadamiaj"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/IPProtocolSelector.js:16
 msgid "Number"
@@ -5705,7 +5659,7 @@ msgstr "Ok"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:643
 msgid "On"
-msgstr "włączpne"
+msgstr "włączone"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:210
 #: pve-manager/www/manager6/form/EmailNotificationSelector.js:6
@@ -5731,9 +5685,8 @@ msgid "Only 5 Domains with type DNS can be configured"
 msgstr "Można skonfigurować tylko 5 domen typu DNS"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/NodeInfoRepoStatus.js:46
-#, fuzzy
 msgid "Open Repositories Panel"
-msgstr "Monitory"
+msgstr "Otwórz panel repozytoriów"
 
 #: proxmox-backup/www/dashboard/LongestTasks.js:103
 #: proxmox-backup/www/dashboard/RunningTasks.js:98
@@ -5743,34 +5696,30 @@ msgstr "Otwórz zadanie"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupOverview.js:305
 msgid "Open restore wizard for {0}"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz asystenta odzyskiwania dla {0}"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Schema.js:12
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:739
 msgid "OpenID Connect Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer OpenID"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:281
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:171
-#, fuzzy
 msgid "OpenID login - please wait..."
-msgstr "Proszę czekać..."
+msgstr "Logowanie OpenID - proszę czekać..."
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:298
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:189
-#, fuzzy
 msgid "OpenID login failed, please try again"
-msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować jeszcze raz."
+msgstr "Logowanie nie powiodło się, proszę spróbować ponownie"
 
 #: proxmox-backup/www/LoginView.js:52
-#, fuzzy
 msgid "OpenID redirect failed, please try again"
-msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować jeszcze raz."
+msgstr "Przekierowanie nie powiodło się, proszę spróbować ponownie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/LoginWindow.js:55
-#, fuzzy
 msgid "OpenID redirect failed."
-msgstr "Logowanie nie powiodło się. Proszę spróbować jeszcze raz."
+msgstr "Przekierowanie nie powiodło się."
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:247
 msgid "Optimal # of PGs"
@@ -5821,9 +5770,8 @@ msgid "Origin"
 msgstr "Pochodzenie"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:363
-#, fuzzy
 msgid "Other"
-msgstr "Inny błąd"
+msgstr "Inne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1225
 msgid "Other Error"
@@ -5919,9 +5867,8 @@ msgid "Parallel jobs"
 msgstr "Zadania równoległe"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:386
-#, fuzzy
 msgid "Partitions"
-msgstr "Ochrona"
+msgstr "Partycje"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/USBSelector.js:53
 msgid "Passthrough a full port"
@@ -6019,7 +5966,6 @@ msgid "Peers"
 msgstr "Węzły"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:209
-#, fuzzy
 msgid "Pending Changes"
 msgstr "Wprowadzanie zmian"
 
@@ -6041,13 +5987,12 @@ msgid "Period"
 msgstr "Czas"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:810
-#, fuzzy
 msgid "Permanently forget group '{0}'"
-msgstr "Usuń kopię '{0}'"
+msgstr "Usuń grupę '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:809
 msgid "Permanently forget snapshot '{0}'"
-msgstr "Usuń kopię '{0}'"
+msgstr "Usuń migawkę '{0}'"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PermissionView.js:27
 #: pve-manager/www/manager6/dc/PermissionView.js:26
@@ -6072,7 +6017,7 @@ msgstr "Potok/FIFO"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:144
 msgid "Please (re-)query URL to get meta information"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom (ponownie) analizę URL aby uzyskać metainformacje"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:373
 msgid "Please enter one of your single-use recovery keys"
@@ -6087,9 +6032,8 @@ msgid "Please enter your TOTP verification code"
 msgstr "Wprowadź swój kod weryfikacji TOTP"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:436
-#, fuzzy
 msgid "Please enter your Yubico OTP code"
-msgstr "Wprowadź swój kod weryfikacji OTP"
+msgstr "Wprowadź swój kod Yubico OTP"
 
 #: pmg-gui/js/MailTracker.js:232
 msgid "Please enter your search parameters and press 'Search'."
@@ -6221,7 +6165,6 @@ msgid "Pool to backup"
 msgstr "Pula do kopii"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/BackupOverview.js:288
-#, fuzzy
 msgid "Pool/Media-Set/Snapshot"
 msgstr "pula/zestaw nośników/migawka"
 
@@ -6258,12 +6201,11 @@ msgstr "Postscreen"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEfi.js:71
 msgid "Pre-Enroll keys"
-msgstr ""
+msgstr "Standardowe klucze"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:60
-#, fuzzy
 msgid "Preallocation"
-msgstr "Ochrona"
+msgstr "Wstępna alokacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:33
 msgid "Premium"
@@ -6344,7 +6286,7 @@ msgstr "Produkt"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1209
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1211
 msgid "Production-ready Enterprise repository enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Włączono komercyjne repozytorium produkcyjne"
 
 #: pmg-gui/js/LDAPGroupEditor.js:83 pmg-gui/js/LDAPProfileSelector.js:28
 #: pmg-gui/js/LDAPUserEditor.js:37
@@ -6358,7 +6300,7 @@ msgstr "Nazwa profilu"
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:97
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:88
 msgid "Prompt"
-msgstr ""
+msgstr "Typ zapytania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/PermissionView.js:32
 #: pve-manager/www/manager6/dc/ACLView.js:63
@@ -6379,9 +6321,8 @@ msgstr "Właściwość"
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:166
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ContentView.js:168
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:547
-#, fuzzy
 msgid "Protected"
-msgstr "Ochrona"
+msgstr "Chronione"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:115
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:120
@@ -6428,9 +6369,8 @@ msgid "Prune '{0}'"
 msgstr "Wyczyść '{0}'"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:1010
-#, fuzzy
 msgid "Prune All"
-msgstr "Czyszczenie"
+msgstr "Wyczyść wszystko"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Prune.js:236
 msgid "Prune Backups for '{0}' on Storage '{1}'"
@@ -6462,7 +6402,7 @@ msgstr "Wyczyść grupę"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:64
 msgid "Prune older backups afterwards"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść potem starsze kopie"
 
 #: proxmox-backup/www/dashboard/TaskSummary.js:28
 msgid "Prunes"
@@ -6537,7 +6477,7 @@ msgstr "Port kwarantanny"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:128
 msgid "Query URL"
-msgstr ""
+msgstr "Analiza URL"
 
 #: pmg-gui/js/QueueAdministration.js:5
 msgid "Queue Administration"
@@ -6545,7 +6485,7 @@ msgstr "Administracja kolejką"
 
 #: pmg-gui/js/NavigationTree.js:146
 msgid "Queues"
-msgstr "niennKolejki"
+msgstr "Kolejki"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Health.js:44
 msgid "Quorate"
@@ -6598,26 +6538,24 @@ msgstr "Zakres"
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:122
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:238
 msgid "Rate In"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch przychodzący"
 
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:129
 msgid "Rate In Used"
-msgstr ""
+msgstr "Używany ruch przychodzący"
 
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:208
-#, fuzzy
 msgid "Rate Limit"
 msgstr "Limit przepustowości"
 
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:141
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:245
-#, fuzzy
 msgid "Rate Out"
-msgstr "Limit przepustowości"
+msgstr "Ruch wychodzący"
 
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:148
 msgid "Rate Out Used"
-msgstr ""
+msgstr "Używany ruch wychodzący"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:43
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:400
@@ -6693,7 +6631,6 @@ msgstr "Synchronizacja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:138
 #: proxmox-backup/www/panel/AccessControl.js:44
-#, fuzzy
 msgid "Realms"
 msgstr "Autoryzacja"
 
@@ -6778,9 +6715,8 @@ msgid "Register Webauthn Device"
 msgstr "Zarejestruj urządzenie WebAuthn"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:374
-#, fuzzy
 msgid "Register {0} Account"
-msgstr "Załóż konto"
+msgstr "Załóż konto {0}"
 
 #: pmg-gui/js/Utils.js:160 pmg-gui/js/Utils.js:168 pmg-gui/js/Utils.js:198
 #: pmg-gui/js/Utils.js:206
@@ -6906,18 +6842,16 @@ msgstr "Usuń załączniki"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:383
 #: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:58
-#, fuzzy
 msgid "Remove Datastore"
-msgstr "Magazyn źródłowy"
+msgstr "Usuń magazyn"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:388
-#, fuzzy
 msgid "Remove Group"
-msgstr "Usuń"
+msgstr "Usuń grupę"
 
 #: pmg-gui/js/PBSSnapshotView.js:146
 msgid "Remove Schedule"
-msgstr "Usuń"
+msgstr "Usuń plan"
 
 #: pmg-gui/js/Subscription.js:160
 #: pve-manager/www/manager6/node/Subscription.js:178
@@ -6975,20 +6909,18 @@ msgstr "Replikacja wymaga przynajmniej dwóch węzłów"
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:55
 #: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:249
 #: proxmox-backup/www/ServerAdministration.js:58
-#, fuzzy
 msgid "Repositories"
-msgstr "Monitory"
+msgstr "Repozytoria"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:25
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:58
 msgid "Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytorium"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/NodeInfoRepoStatus.js:5
 #: proxmox-backup/www/panel/NodeInfo.js:185
-#, fuzzy
 msgid "Repository Status"
-msgstr "Ustaw stan"
+msgstr "Stan repozytorium"
 
 #: pmg-gui/js/LoginView.js:91 pmg-gui/js/LoginView.js:255
 msgid "Request Quarantine Link"
@@ -7099,14 +7031,12 @@ msgid "Restore Key"
 msgstr "Przywróć klucz"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:6
-#, fuzzy
 msgid "Restore Media-Set"
 msgstr "Przywróć zestaw nośników"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:24
-#, fuzzy
 msgid "Restore Snapshot(s)"
-msgstr "Usuń migawkę"
+msgstr "Odtwórz migawkę(-i)"
 
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1856
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1881
@@ -7117,14 +7047,12 @@ msgstr "Wznów"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:369
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:769
-#, fuzzy
 msgid "Retention"
-msgstr "Odtwarzanie kopii zapasowej"
+msgstr "Retencja"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/BackupJobDetail.js:257
-#, fuzzy
 msgid "Retention Configuration"
-msgstr "Konfiguracja systemu"
+msgstr "Konfiguracja retencji"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/PoolConfig.js:120
 #: proxmox-backup/www/tape/form/PoolSelector.js:34
@@ -7312,18 +7240,16 @@ msgstr "Takie jak sieć publiczna"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:264
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:271
-#, fuzzy
 msgid "Same as Rate"
-msgstr "Takie jak w źródle"
+msgstr "takie jak przepustowość"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Clone.js:250
 msgid "Same as source"
 msgstr "Takie jak w źródle"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:383
-#, fuzzy
 msgid "Sat"
-msgstr "Uruchom"
+msgstr "Sb"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/HostsView.js:12 pmg-gui/js/Dashboard.js:34
 #: pmg-gui/js/Settings.js:284 pve-manager/www/manager6/window/Settings.js:358
@@ -7390,9 +7316,8 @@ msgid "Schedule"
 msgstr "Plan wykonywania"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:709
-#, fuzzy
 msgid "Schedule Simulator"
-msgstr "Wykonaj teraz"
+msgstr "Symulacja kalendarza zadań"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/Replication.js:265
 msgid "Schedule now"
@@ -7413,9 +7338,8 @@ msgstr "Zakres"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:87
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:78
-#, fuzzy
 msgid "Scopes"
-msgstr "Zakres"
+msgstr "Zakresy"
 
 #: pmg-gui/js/ReceiverStatistics.js:90 pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:126
 #: pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:170 pmg-gui/js/SpamDetectorCustom.js:274
@@ -7485,14 +7409,12 @@ msgid "Security Group"
 msgstr "Grupy bezpieczeństwa"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:172
-#, fuzzy
 msgid "Select File"
-msgstr "Wybierz plik..."
+msgstr "Wybierz plik"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:316
-#, fuzzy
 msgid "Select Media-Set to restore"
-msgstr "Uruchom po przywróceniu"
+msgstr "Wybierz zestaw nośników do przywrócenia"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:291
 msgid "Select Timespan"
@@ -7835,9 +7757,8 @@ msgid "Signed"
 msgstr "Podpisane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/ScheduleSimulator.js:86
-#, fuzzy
 msgid "Simulate"
-msgstr "Szablon"
+msgstr "Symuluj"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/Tasks.js:297
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/JournalView.js:302
@@ -7888,7 +7809,7 @@ msgstr "Pomijaj zweryfikowane"
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/MPEdit.js:335
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDEdit.js:302
 msgid "Skip replication"
-msgstr "Bez replikacji"
+msgstr "Pomijaj przy replikacji"
 
 #: proxmox-backup/www/window/VerifyJobEdit.js:79
 msgid "Skip verified snapshots"
@@ -7921,9 +7842,8 @@ msgid "Snapshot"
 msgstr "Migawka"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/window/TapeRestore.js:292
-#, fuzzy
 msgid "Snapshot Selection"
-msgstr "Wybrane"
+msgstr "Wybór migawki"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Config.js:273
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/Config.js:308
@@ -7956,9 +7876,8 @@ msgid "Some guests are not covered by any backup job."
 msgstr "Niektóre maszyny nie mają planu wykonywania kopii zapasowych"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:482
-#, fuzzy
 msgid "Some suites are misconfigured"
-msgstr "agent gościa nie jest dostępny"
+msgstr "Niektóre zestawy są niewłaściwie skonfigurowane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:137
 #: pve-manager/www/manager6/grid/FirewallRules.js:714
@@ -8079,9 +7998,8 @@ msgid "Start Time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:398
-#, fuzzy
 msgid "Start U2F challenge"
-msgstr "Rozpocznij wymianę WebAuthn"
+msgstr "Rozpocznij wymianę U2F"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:308
 msgid "Start WebAuthn challenge"
@@ -8296,9 +8214,8 @@ msgid "Storage / Disks"
 msgstr "Nośniki i dyski"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/Backup.js:173
-#, fuzzy
 msgid "Storage Retention Configuration"
-msgstr "Konfiguracja systemu"
+msgstr "Konfiguracja retencji magazynu"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/ViewSelector.js:30
 msgid "Storage View"
@@ -8306,11 +8223,11 @@ msgstr "Widok magazynów danych"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:221
 msgid "Storage usage"
-msgstr "Uzycie magazynów danych"
+msgstr "Użycie magazynów danych"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Summary.js:219
 msgid "Storage usage (bytes)"
-msgstr "Uzycie magazynów danych (bajty)"
+msgstr "Użycie magazynów danych (bajty)"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/Browser.js:34
 msgid "Storage {0} on node {1}"
@@ -8377,9 +8294,8 @@ msgid "Successful"
 msgstr "Pomyślne"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:280
-#, fuzzy
 msgid "Suites"
-msgstr "Zapis"
+msgstr "Zestawy"
 
 #: pmg-gui/js/QueueAdministration.js:39
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:100
@@ -8399,14 +8315,12 @@ msgid "Summary columns"
 msgstr "Kolumny podsumowania"
 
 #: pmg-gui/js/Settings.js:192 proxmox-backup/www/window/Settings.js:192
-#, fuzzy
 msgid "Summary/Dashboard columns"
-msgstr "Kolumny podsumowania"
+msgstr "Kolumny podsumowania/panelu"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:393
-#, fuzzy
 msgid "Sun"
-msgstr "Podsieć"
+msgstr "Nd"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:30
 msgid "Sunday"
@@ -8555,21 +8469,18 @@ msgid "TOTP codes consist of six decimal digits"
 msgstr "Kody TOTP składają się z 6 cyfr dziesiętnych"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:353
-#, fuzzy
 msgid "TOTP codes usually consist of six decimal digits"
-msgstr "Kody TOTP składają się z 6 cyfr dziesiętnych"
+msgstr "Kody TOTP składają się zwykle z 6 cyfr dziesiętnych"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDTPM.js:81
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:253
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HardwareView.js:675
-#, fuzzy
 msgid "TPM State"
-msgstr "Stan CRM"
+msgstr "Stan TPM"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/HDTPM.js:52
-#, fuzzy
 msgid "TPM Storage"
-msgstr "Przestrzeń LVM"
+msgstr "Magazyn danych TPM"
 
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:76
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Options.js:80
@@ -8772,6 +8683,7 @@ msgstr "Obecna konfiguracja maszyny nie pozwala na wykonywanie migawek."
 msgid ""
 "The enterprise repository is enabled, but there is no active subscription!"
 msgstr ""
+"Repozytorium komercyjne jest włączone, ale nie ma aktywnych subskrypcji!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Status.js:59
 msgid "The newest version installed in the Cluster."
@@ -8779,11 +8691,12 @@ msgstr "W tym klastrze jest zainstaloiwana najnowsza wersja"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:320
 msgid "The no-subscription repository is NOT production-ready"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytorium bez subskrypcji NIE JEST przeznaczone na produkcję"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:490
 msgid "The no-subscription repository is not recommended for production use!"
 msgstr ""
+"Repozytorium bez subskrypcji nie jest zalecane do używania na produkcji!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:135
 msgid ""
@@ -8799,13 +8712,15 @@ msgstr "Zapisane stany maszyn wirtualnych zostaną nieodwracalnie usunięte."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:321
 msgid "The test repository may contain unstable updates"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytorium testowe może zawierać niestabilne aktualizacje"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:494
 msgid ""
 "The test repository may pull in unstable updates and is not recommended for "
 "production use!"
 msgstr ""
+"Repozytorium testowe może zawierać niestabilne aktualizacje i nie jest "
+"zalecane do używania na produkcji!"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:119
 #: pve-manager/www/manager6/storage/LvmThinEdit.js:126
@@ -8846,7 +8761,7 @@ msgstr "Próg"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:363
 msgid "Thu"
-msgstr ""
+msgstr "Czw"
 
 #: pmg-gui/js/AttachmentQuarantine.js:139 pmg-gui/js/BackupRestore.js:176
 #: pmg-gui/js/ContactStatistics.js:81 pmg-gui/js/MailTracker.js:361
@@ -8860,14 +8775,12 @@ msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:320
-#, fuzzy
 msgid "Time End"
-msgstr "Strefa czasowa"
+msgstr "Koniec"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:308
-#, fuzzy
 msgid "Time Start"
-msgstr "Krok czasowy"
+msgstr "Początek"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/TFASelector.js:100
 msgid "Time Step"
@@ -8889,9 +8802,8 @@ msgstr "Zakres czasu"
 
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:180
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:289
-#, fuzzy
 msgid "Timeframes"
-msgstr "Zakres czasu"
+msgstr "Przedział czasu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1229
 msgid "Timeout"
@@ -8907,7 +8819,7 @@ msgstr "Znacznik czasu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:125
 msgid "Tip:"
-msgstr ""
+msgstr "Podpowiedź:"
 
 #: pmg-gui/js/MailTracker.js:373 pmg-gui/js/ObjectGroupSelector.js:26
 #: pmg-gui/js/RuleInfo.js:383 pmg-gui/js/Utils.js:60
@@ -9026,14 +8938,12 @@ msgstr "Ruch sieciowy"
 
 #: proxmox-backup/www/NavigationTree.js:54
 #: proxmox-backup/www/config/TrafficControlView.js:29
-#, fuzzy
 msgid "Traffic Control"
 msgstr "Ruch sieciowy"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:12
-#, fuzzy
 msgid "Traffic Control Rule"
-msgstr "Kontroler"
+msgstr "Kontrola ruchu sieciowego"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:94
 #: proxmox-backup/www/tape/ChangerStatus.js:749
@@ -9059,16 +8969,15 @@ msgstr "Zaufane sieci"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:343
 msgid "Tue"
-msgstr ""
+msgstr "Wt"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:106
-#, fuzzy
 msgid "Two Factor"
-msgstr "Drugi składnik"
+msgstr "TFA"
 
 #: proxmox-backup/www/panel/AccessControl.js:24
 msgid "Two Factor Authentication"
-msgstr "Uwierzytelnienie dwuetapowe (TFA)"
+msgstr "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (TFA)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/NetworkSelector.js:117
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:320
@@ -9116,9 +9025,8 @@ msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:264
-#, fuzzy
 msgid "Types"
-msgstr "Typ"
+msgstr "Typy"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:148
 msgid "U2F AppID URL"
@@ -9134,7 +9042,7 @@ msgstr "Ustawienia U2F"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:272
 msgid "URIs"
-msgstr ""
+msgstr "URI"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/ACMEAccount.js:59
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:59
@@ -9149,9 +9057,8 @@ msgid "USB Device"
 msgstr "Urządzenie USB"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Support.js:60
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load subscription status"
-msgstr "Prześlij klucz subskrypcji"
+msgstr "Nie udało się ustalić stanu subskrypcji"
 
 #: pve-manager/www/manager6/qemu/IPConfigEdit.js:236
 msgid "Unable to parse network configuration"
@@ -9177,9 +9084,8 @@ msgid "Unique task ID"
 msgstr "Identyfikator zadania"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:201
-#, fuzzy
 msgid "Unit"
-msgstr "Plik unit"
+msgstr "Usługa"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:127
 #: proxmox-backup/www/DirectoryList.js:76
@@ -9211,7 +9117,6 @@ msgstr "nieznane"
 #: proxmox-backup/www/window/SyncJobEdit.js:209
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:239
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:246
-#, fuzzy
 msgid "Unlimited"
 msgstr "bez ograniczeń"
 
@@ -9279,7 +9184,7 @@ msgstr "Aktualizuj bazę pakietów"
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:376
 msgid "Update {0} Account"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj konto {0}"
 
 #: pmg-gui/js/ServerAdministration.js:39
 #: pve-manager/www/manager6/node/Config.js:231
@@ -9372,6 +9277,8 @@ msgid ""
 "Use EFIvars image with standard distribution and Microsoft secure boot keys "
 "enrolled."
 msgstr ""
+"Użyj obrazu EFIvars ze standardową dystrybucją i bezpiecznymi kluczami "
+"rozruchowymi Microsoftu"
 
 #: pmg-gui/js/MailProxyOptions.js:45
 msgid "Use Greylisting for IPv4"
@@ -9572,9 +9479,8 @@ msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AuthEditOpenId.js:67
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditOpenId.js:58
-#, fuzzy
 msgid "Username Claim"
-msgstr "Nazwa użytkownika"
+msgstr "Typ nazwy użytkownika"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/AuthEditLDAP.js:202
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Config.js:92
@@ -9619,9 +9525,8 @@ msgid "VLAN Aware"
 msgstr "Obsługa VLAN"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:413
-#, fuzzy
 msgid "VLAN ID"
-msgstr "VLAN"
+msgstr "VLAN ID"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/VLanField.js:9
 #: pve-manager/www/manager6/lxc/Network.js:485
@@ -9634,7 +9539,6 @@ msgid "VLAN aware"
 msgstr "Obsługa VLAN"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkView.js:419
-#, fuzzy
 msgid "VLAN raw device"
 msgstr "Urządzenie nadrzędne VLAN"
 
@@ -9796,9 +9700,8 @@ msgid "Verify State"
 msgstr "Weryfikuj stan"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/DownloadUrlToStorage.js:193
-#, fuzzy
 msgid "Verify certificates"
-msgstr "Weryfikuj certyfikat"
+msgstr "Weryfikuj certyfikaty"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/OptionView.js:107
 msgid "Verify new backups immediately after completion"
@@ -9910,7 +9813,7 @@ msgstr "Informacje o wirusach"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/NetworkEdit.js:127
 msgid "Vlan raw device"
-msgstr "Urządzenie nadrzędne VLAN"
+msgstr "Urządzenie nadrzędne"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/SDNVnetSelector.js:26
 msgid "Vnet"
@@ -10011,9 +9914,8 @@ msgid "We recommend the following safe-keeping strategy:"
 msgstr "Zalecamy następujące strategie bezpieczeństwa:"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:176
-#, fuzzy
 msgid "WebAuthn Settings"
-msgstr "Ustawienia HA"
+msgstr "Ustawienia WebAuthn"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:228
 #: proxmox-backup/www/config/WebauthnView.js:122
@@ -10033,7 +9935,7 @@ msgstr "Ustawienia panelu zarządzania"
 
 #: proxmox-backup/www/window/TrafficControlEdit.js:353
 msgid "Wed"
-msgstr ""
+msgstr "Śr"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:26
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:28
@@ -10077,13 +9979,12 @@ msgstr "Cały rok"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/DiskList.js:367
 #: pve-manager/www/manager6/Utils.js:1869
-#, fuzzy
 msgid "Wipe Disk"
-msgstr "Dysk WAL"
+msgstr "Wyczyść dysk"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/SafeDestroyStorage.js:19
 msgid "Wipe labels and other left-overs"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść etykiety i inne pozostałości"
 
 #: pmg-gui/js/UserBlackWhiteList.js:264
 msgid ""
@@ -10102,22 +10003,20 @@ msgstr ""
 "jako spam."
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/Base.js:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Without any keep option, the node\\'s vzdump.conf or `keep-all` is used as "
 "fallback for backup jobs"
 msgstr ""
-"Jeśli nie określono żadnych opcji przechowywania, używane są ustawienia z "
-"plików vzdump.conf na poszczegónych węzłach lub `keep-last 1`"
+"Jeśli nie określono żadnych opcji, używane są ustawieniaz plików vzdump.conf "
+"na poszczegónych węzłach lub `keep-all`"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Backup.js:373
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Without any keep option, the storage\\'s configuration or node\\'s vzdump."
 "conf is used as fallback"
 msgstr ""
-"Jeśli nie określono żadnych opcji przechowywania, używane są ustawienia z "
-"plików vzdump.conf na poszczegónych węzłach lub `keep-last 1`"
+"Jeśli nie określono żadnych opcji, używane są ustawienia magazynu lub "
+"ustawienia z plików vzdump.conf na poszczegónych węzłach"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/StatusDetail.js:181
 msgid "Working"
@@ -10163,7 +10062,7 @@ msgstr "Zapis"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/UploadToStorage.js:193
 msgid "Wrong file extension"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowe rozszerzenie pliku"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:34
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:36
@@ -10190,15 +10089,15 @@ msgstr "Możesz przeciągnąć i upuścić klucz tutaj."
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/NotesEdit.js:32
 msgid "You can use Markdown for rich text formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz używać składni Markdown aby fomatować tekst."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:476
 msgid "You get supported updates for {0}"
-msgstr ""
+msgstr "Wspierane aktualizacje dla {0}"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:478
 msgid "You get updates for {0}"
-msgstr ""
+msgstr "Nowe aktualizacje z {0}"
 
 #: pmg-gui/js/dashboard/SubscriptionInfo.js:29
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:244
@@ -10233,16 +10132,16 @@ msgstr "Twoja subskrypcja jest aktywna."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:126
 msgid "YubiKeys also support WebAuthn, which is often a better alternative."
-msgstr ""
+msgstr "YubiKeys obsługuje też WebAuthn, które jest lepszym wyborem."
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/panel/TfaView.js:271
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/TfaWindow.js:427
 msgid "Yubico OTP"
-msgstr ""
+msgstr "Yubico OTP"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/window/AddYubico.js:98
 msgid "Yubico OTP Key"
-msgstr ""
+msgstr "Klucz Yubico OTP"
 
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:50
 #: pve-manager/www/manager6/storage/ZFSPoolEdit.js:57
@@ -10320,24 +10219,21 @@ msgid "default"
 msgstr "domyślnie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/Directory.js:172
-#, fuzzy
 msgid "directory"
 msgstr "Katalog"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:49
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:185
-#, fuzzy
 msgid "disabled"
-msgstr "Wyłączone"
+msgstr "wyłączone"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/SDNDnsSelector.js:26
 msgid "dns"
 msgstr "DNS"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:49
-#, fuzzy
 msgid "enabled"
-msgstr "Włącz"
+msgstr "włączone"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/CompressionSelector.js:6
 msgid "fast"
@@ -10409,7 +10305,7 @@ msgstr "litery"
 
 #: pve-manager/www/manager6/data/ResourceStore.js:184
 msgid "maxcpu"
-msgstr ""
+msgstr "maxcpu"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:20
 #: proxmox-widget-toolkit/src/form/RRDTypeSelector.js:24
@@ -10420,11 +10316,10 @@ msgid "maximum"
 msgstr "maksymalnie"
 
 #: pve-manager/www/manager6/ceph/Pool.js:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "min_size < size/2 can lead to data loss, incomplete PGs or unfound objects."
 msgstr ""
-"min_size <= rozmiar/2 może prowadzić do utraty danych, niepełnych PG lub "
+"min_size < rozmiar/2 może prowadzić do utraty danych, niepełnych PG lub "
 "nieodnalezionych obiektów."
 
 #: proxmox-backup/www/Utils.js:8
@@ -10459,9 +10354,8 @@ msgid "none (disabled)"
 msgstr "brak (wyłączone)"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/ServiceView.js:187
-#, fuzzy
 msgid "not installed"
-msgstr "{0} nie jest zainstalowany."
+msgstr "nie zainstalowane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/Summary.js:194
 msgid "of {0} CPU(s)"
@@ -10489,9 +10383,8 @@ msgid "privileged only"
 msgstr "tylko uprzywilejowane"
 
 #: proxmox-backup/www/datastore/Content.js:721
-#, fuzzy
 msgid "protected"
-msgstr "Ochrona"
+msgstr "chronione"
 
 #: pve-manager/www/manager6/node/ACME.js:526
 msgid ""
@@ -10583,13 +10476,12 @@ msgid "{0} hours"
 msgstr "{0} godzin"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/node/APTRepositories.js:78
-#, fuzzy
 msgid "{0} is already configured"
-msgstr "Identyfikator {0} jest już używany"
+msgstr "{0} jest już skonfigurowane"
 
 #: pve-manager/www/manager6/dc/OptionView.js:168
 msgid "{0} is deprecated, use {1}"
-msgstr ""
+msgstr "{0} jest przestarzałe, użyj {1}"
 
 #: pve-manager/www/manager6/window/CephInstall.js:38
 msgid "{0} is not initialized."
@@ -10636,14 +10528,12 @@ msgid "{0} takes precedence."
 msgstr "{0} ma wyższy priorytet"
 
 #: pve-manager/www/manager6/form/CalendarEvent.js:27
-#, fuzzy
 msgid "{0} to {1}"
-msgstr "{0} z {1}"
+msgstr "{0} do {1}"
 
 #: proxmox-widget-toolkit/src/Utils.js:1204
-#, fuzzy
 msgid "{0} updates"
-msgstr "{0} dni"
+msgstr "{0} aktualizacji"
 
 #: proxmox-backup/www/tape/form/RetentionSelector.js:12
 msgid "{0} weeks"
-- 
2.25.1
More information about the pve-devel mailing list